Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2018-08

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

«Kanged vagon» om matematine pänmurdai vänd. Matematine problem om sijatud vändon aluseks, se kodvib vagonan täht läbitandan kahtenke čokkoimenke, om-ik voimust päzda raudten koverikahudespäi. Video om Matemateca (IME/USP)-keradusen palaks.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Danfo-taksid da mikroavtobusad oma Lagosan znamasižeks transportaks. Tehkat tundmust Nigerijan mikroavtobusan jaugatomanke konduktoranke

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Hot' Lüblän (Slovenii) ei voi voibišteldas Evropan toižidenke pälidnoidenke suruden mödhe, se voib ozutada toštmatont noidustust, čudokast arhitekturad i čomakuluid puištoid. Om-ik parahimad mahtust tabadamha lidnan ritm vitkotud kuvaduses päiči?

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Öline taivaz Nevad-štatas, AÜV, vitkotud kuvaduz

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 2016 vilukun dokumentaline fil'm kogoneb detaližiš interv'juišpäi Wikimedia Argentina-rengazkundan ičetahtnikoidenke

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Andromedan (NGC 224) i Maidte-galaktikoiden endustadud ainastusen analiz

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Explorer 6» oli amerikaižen kaimdajan, pästtihe kosmosha vn 1959 7. päiväl elokud. Se oigenzi Man ezmäižid fotokuvid orbitaspäi i oli kosmosas vodhe 1961 heinkun 1. päivhäsai

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Indine elefant (latin.: Elephas maximus) Lüblänan zooparkas (Slovenii), vn 2014 sulaku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Öine taivaz Bel'for-lidnas (franc.: Belfort, Francii) Šveicarijan lodehen röunanno, vitkotud kuvaduz

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ertale (amh.: ኤርታሌ እሳተ ገሞራ Ertale isate-gemora) om kaikenaigaine Afar-agjan aktivine bazal'tine vulkan Efiopijan pohjoižpäivnouzmas

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

AÜV:oiden «USS Nimitz»-lendimenkandai (CVN 68) läbitab Suecan kanalad Egiptas, vn 2013 kül'mku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 1978 alamaižed «Polygoon»-kinohronikad fonografal

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Päiväižen täuz' pimitez Klifton-kül'bendrandal vn 2012 13. päiväl kül'mkud Kerns-lidnanno, Kvinslend-štat, Avstralii

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Pirdai radab graffitid rahvahidenkeskeižen «Meeting of styles 2015»-aigtegon palaks, Mehikon istorine keskuz, Meksik

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Movietone News»-kinohronik («Fox Film Corporation», AÜV) tedotab Suecan kanalan nacionalizacijas Egiptan Naser-prezidental, südäi- da Päivlaskmman reakcijas vn 1956 Suecan krizisan tagut (29. reduku — 7. kül'mku)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Nju Jork 1911 (angl.: New York 1911) — dokumentaline bigifil'm, kaimdai Nju Jork-lidnadme ročižen «Svenska Biografteatern»-kompanijan kinooperatoriden joukunke. Fil'm om Modernan čomamahton muzejan (Nju Jork) restavracii, sen augotižlibund om fil'man originaline nitratine painuz

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Gymnopédie No. 1 om ezmäine koumes «gimnopedijoišpäi», kompozicijad fortepianon täht, oma sätud francijalaižel Erik Sati-muzikankirjutajal da pianonvändajal (1866−1925). Om edestadud nügüd'aigaižel Kevin Makleod-muzikankirjutajal (AÜV)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Edisonan fonograf vändab Iola, om edestadud «Edison Military Band»-kollektival vn 1906 elokus, Edisonan änetuz #9417

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kuban Internet — sanutez ühthižkundan varmduses edestab üht kaikiš vaskmäižiš kommunikacijan verkoišpäi kubaižen hakeran nägendas

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Cremà (Valensijan sana, znamoičeb «paland») om kul'turan hengiden falla-monumentan (kätas «rouč») sütutez Valensijan erazvuiččiš sijiš üläihastuseližil aigtegoil. Tehtas falla:n figuroid (ninots) kartonaspäi da puspäi. Vaumitas ph. Johann-valatajan nimel koprid lähižes Alikante-lidnas-ki. Praznuičend loplese palamižel

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vikipedijan redaktiruindan marafon (angl.: Edit-a-thon) oli organizuidud «Vikimedii Meksik»-joukul vn 2015 24. päiväl sügüz'kud Mehikon ozutelendoiden da kongressiden UNAM-keskuses

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Lufthansa:n Airbus A321 lendahtab Frankfurtan Mainal lendimportaspäi vn 2016 16. päiväl kezakud

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tal'veližen päivnouzmaigan vitkotud kuvaduz, Slovenii

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Demonstracijad mehiden tartundan La Manada-azjan (kändase «händikahiden jouk») pätust vaste Navarran provincialižel käskuzkundal. Vn 2018 sulaku, San Bernardo- i Gran Vía-irdad, Madrid, Ispanii

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vikimedii Argentin i Vikimedii Meksik pid'oiteldas regionališt I Mentoring and Technical Support-programad («opendan i tehnine abu») Wikimedia Iberocoop-iniciativan ramuziš. Program augotihe Vikimedijan Argentinan ofisoiš vn 2016 vilukus

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 2015 video sel'gitamha Venesuelan ižandusen mairišt

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Koveritoman homopolärižen elektrolikutimen sädand. Neodimižen diskan magnit om tartutadud ferromagnitižhe punho, kudamb om riptud magnitižel vedandvägel NiMh-stajan ühtele agjale. Veim ühtenzoitab batarejan toist terminalad magnitan agjanke ühtištuden čepid

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Skeitbordan i basketbolan avaruded Lüblänan sportparkas (Slovenii)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kudmaine kävelend (angl.: Moonwalk) om kargun koverikaz tehnik (mahtuz), om populärizuidud amerikalaižel Maikl Džekson-pajatajal, hän oli sündnu 60 vot tagaz, vn 1958 29. päiväl elokud

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vikimedijan fond pidab tedoid tozišti. Tedo om kaikil meil

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

SpaceX CRS-10 oli pästtud Kennedin nimel nimitadud kosmižes keskusespäi (AÜV), pästandkompleksan nomer 39 A-lavudespäi vn 2017 19. päiväl uhokud, aigal 14:39 UTC

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском