Šablon:Motd/2019-04

Vikipedii
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

01[redaktiruida purde]

Gannoveran 250 taksin vedajad protestuidas Andreas Šoieral sätud käskusen vaste, mitte om innovacijan kompanijoile ližaks Uber i MOIA kartte. 28. keväz'ku 2019, Alasaksonii-federacijanma, Saksanma

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

02[redaktiruida purde]

«Keväden pajo» (port.: A Canção da Primavera) om vn 1923 braziline bigifilm, režissörad — Igino Bonfioli i Kiprien Segur, 107 minutad hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

03[redaktiruida purde]

Enamba 20 tuhad ScientistsForFuture-likundan («tedomehed tulebha aigha näht») ühtnijoid tedotihe hökkähtuses školiden openikoidenke jäl'ghe Kristian Lindneran kritikad FridaysForFuture-demonstracijoiš («videnz'päiväd tulebha aigha näht») i hänen mel't vaste, miše klimatine politik om vaiše professionaloiden täht. Aigtego Berlinan Brandenburgan verajanno, 29. keväz'ku 2019

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

04[redaktiruida purde]

«Minä zooparkanno» (angl.: Me at the zoo) om ezmäine jügutoittud video YouTube-servisha sen ühtel Džaved Karim-alusenpanijoišpäi Jawed-nikniminke. Tegihe vn 2005 23. päiväl sulakud, fil'mzihe San Diegos (Kalifornii, AÜV)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

05[redaktiruida purde]

«Elämine tatanke» (angl.: Life with Father) om vn 1947 Maikl Körtis-režissöran amerikaine komedine mujufil'm, 118 minutad hätkte. Amerikalaine Klarens Dei-kirjutai (1874−1935) sädi avtobiografijan sanutesiden ühtennimišt kirjad vodele 1935, i se om kirjan ekranizacii

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

06[redaktiruida purde]

[[File:Šablon:Motd/2019-04-06|thumb|none|200px|Šablon:Motd/2019-04-06 (vep)]]

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

07[redaktiruida purde]

Torguindlaiv ujub «Kuldaine verai»-sildan al ühtennimižedme sal'medme, San Franciskon laht, Kalifornii, AÜV, vn 2018 uhoku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

08[redaktiruida purde]

Endeglašt (vn 2019 6. päiväl sulakud) demonstracijad mäniba Berlinan Aleksandran torgul da toižiš Saksanman lidnoiš eländkodikompanijoid vaste i referendumha näht anttud kortomha fateroiden nacionalizacijas (edheandmižes valdkundaližhe ičezkaluištho)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

09[redaktiruida purde]

Ruskedburad Cephenemyia stimulator-parmad ozutadas hill-topping-suguičtazvedandad Al'piden Padauner Kogel'-mägenpäl, Tirol'-federacijanma, Avstrii

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

10[redaktiruida purde]

Citoplazman joksend (cikloz, latin.: cyclosis) tül'panan lehtesen epidermisan stajiš. Fazine kontrast. Tobnenduz 1500x, aig om todhine. Cikloz jagab sötmižsubstancijoid i substancijoiden vajehtusen rezul'tatoid stajan kaikidme paloidme

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

11[redaktiruida purde]

Ümbrikacui video parodontit-läžundas

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

12[redaktiruida purde]

«Keväz'» (angl.: Spring) om vn 2019 lühüdpiduzline animacine fil'm 7 min 44 s hätkte, se om kaikile sättui. Fil'man tegii — 3D-modeliruindan kommercijatoi «Blender Foundation» (Amsterdam, Alamad)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

13[redaktiruida purde]

Britanine Madeleina Kei-kirjutai da aktivist (sünd. 1994) om EUsupergirl (EÜüläneižne), ozutab ičeze mel't Brexit:as Düssel'dorf-lidnas (Pohjoine Rein da Vestfalii-federacijanma, Saksanma) suiman aigan edel valičendoid Evropan parlamentha, 11. sulaku 2019

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

14[redaktiruida purde]

Koveritoi kompjuterine animacii ozutab laivan läbitandad šlüzan kal't, 56 sekundad hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

15[redaktiruida purde]

Höunehhänd heilin (latin.: Cheilinus lunulatus) Rusttan meren Makadi-lahtes, Egipt. Video om 1 min 38 sek hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

16[redaktiruida purde]

«Ota händast ičezenke, kalliž lind» (malagas.: Iny Hono Izy Ravorona) om lujas amuine malagasine kättepajo, mam pakičeb lindud ajada leten hänen last matkaha i pörtas hänenke tagaz sen jäl'ghe, 2 min 35 sek hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

17[redaktiruida purde]

Kruksan radiometr (huralpäi) i Mendosinon likutim (oiktalpäi) toižetadas päivänvauktust likundale. Radiometr kävutab il'man levitandad, sikš ku laivanpunon üks' pol' lämbitase lujemb mi toine. Likutim otab kävutamižhe päiväižpanelid ühtes elektromagnitoidenke i magnitoidenke punomha (punondon täht)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

18[redaktiruida purde]

Elektrojonuz (metrovagonad 81-817/814) tuleb ajaden Piterin Nevskii prospekt-metrostancijha, Venälaine Federacii, vn 2019 uhoku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

19[redaktiruida purde]

«Selig sind, die da Leid tragen» (Moknikad oma pühäd) om «Saksalaine rekviem»-sädusen (saks.: Ein deutsches Requiem) 1nz' likund, kirjuti Johannes Brams, 9 min 23 s hätkte, om änetadud vl 2001

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

20[redaktiruida purde]

«Äipäiväl'ne matk» (saks.: Ostermarsch) om Saksanman borcujiden kožundas jogavozne aigtego. Berlin, 15. sulaku 2017

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

21[redaktiruida purde]

Merianemonad-heimkundan metridium farcimen-erik (koralline polip-živat) Tokion akvariumas (Japonii)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

22[redaktiruida purde]

Žülian äjüden animacii kompleksižen fc(z)=z²+C-nellikpolinoman täht

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

23[redaktiruida purde]

«Oiktan mehen nell'sadad haigandad» (franc.: Les Quat'Cents Farces du diable, angl.: The Merry Frolics of Satan) om vn 1906 francine käzin mujutadud lühüdpiduzline bigifil'm, režissör — Žorž Mel'jes, 19 min 14 s hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

24[redaktiruida purde]

«Unik: manmehed eile ogernikad» (isp.: Amapola: Los campesinos no son criminales) om Kolumbijan sel'gitai video animacijanke unikon kazvatandas Suviamerikas, 3 min 6 s hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

25[redaktiruida purde]

«Erižpert'» (angl.: The Lonely Villa) om vn 1909 AÜV:oiden Devid Uork Griffit-kinorežissöran lühüdpiduzline bigifil'm 17-voččenke Meri Pikford-tähthaiženke, 11 min 42 s hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

26[redaktiruida purde]

«IBM-kompanijan Selectric-ladim i sen mehanine kändai digitaližespäi analogha» (angl.: The IBM Selectric & its mechanical digital to analog converter) om vn 2010 amerikalaižen Bill Hammak-tedomehen (sünd. 1961) video

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

27[redaktiruida purde]

«Openduz tätüižidenke: opeten teatran kal't» (angl.: Learning with Puppets: Educating through Theater) om vn 2017 vilukun Filippinoiden video Amihan Bonifacio-Ramolete-doktoranke, tätüižidenke da mučakoidenke, 21 min 19 s hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

28[redaktiruida purde]

Rahvahidenkeskeine «Neiččed IKT:s»-päiv om globaline praznik, sen aigan kuctas neiččid i norid naižid kaikedme mail'madme tedoidamha mel'hetartuižes voimusiden äjüdes, IKT:n specialistan kar'jer toivotab niid.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

29[redaktiruida purde]

Tardigrada-tipan mikroskopižed živatad oma samlon järgeližed eläjad. Ned oma tetabad ičeze varmdusel hondoid arvoimižid vaste. Fazine kontrast, tobnenduz 500x, uhoku 2019, video om 49 sekundad hätkte

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

30[redaktiruida purde]

Vn 1966 AÜV:oiden rahaazjoiden departamentan (ministrusen) reklamine klip. Betmen-vägimez' tomotab školnikoid ostta päzutandmarkoid edenemha sodategendoid Vjetnamas

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском