Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2021-07

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Honkongan eläjad kirguba «Honkongalaižed, Gaa Yau (tehkat)!» kantonan paginal protestan aigan valegen al vn 2019 1. päiväl heinkud. Sil-žo päiväl rahvahanjouk šturmui käskuzkundaližen tobmuden kompleksad i muga ozuti ičtaze Kitain politišt režimad vaste. Video om 20 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Eifelin čuhundusen da ümbärdajan puišton čomad homezližed irdnägud dronaspäi, Pariž, Francii, 25. semendku 2020. Video om 5 min 6 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Čočo vedab ičtaze isterižikš. Vn 2012 video om 1 min 3 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Koume amerikašt čomad neidišt» (angl.: Three American Beauties) om vn 1906 käzin mujutadud lühüpiduzline bigifil'm, tegiba amerikaižed Edvin Porter- i Uolles Makkatčen-režissörad. Video om 47 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Čikago-lidnan nägud 1970-nzil vozil, Illinois-štat, AÜV. Vn 1974 bigivideo om 11 min 6 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 2020 elokun podkast Jelena Sancan (Elena Sanz) interv'junke Vikimedii-likundan ristitližes i rahvahidenkeskeižes märičendoiš. Hän edesti Ispanijad «Wikimania 2019»-aigtegon aigan Štokhol'm-lidnas, Ročinma. Tämbäi om naižen surman ezmäine voz'päiv. Audio om 25 min 33 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Italijan video ühtenzoitab kaidoiden istorižiden irdoiden klassikad, uzid sauvusid i mägitahondoiden noidustajad čomut. Video om 4 min 30 s hätkte, 22. reduku 2020.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Trakain zamkan (litv.: Trakų salos pilis) nägud Gal've-järven sarel Vil'nüsan päivlaskmaižes Trakai-ezilidnas, Litvanma. Lidnuz om saudud vodele 1409, udessündutihe ruinoišpäi nevondkundaližen aigan. Video om 46 sekundad hätkte, 18. sügüz'ku 2012.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Libund al'pižhe Grinjett-mägehe (ital.: Grignetta 2177 m ü.m.t.), Lombardii-agj Italijan pohjoižes. Video om sätud dronan abul i om 5 min 17 s hätkte, 7. reduku 2017.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Mikš kaži pezoitelese keskpäivän jäl'ghe?» (ukr.: Чому кіт після обіду умивається?) om vn 2019 KRT-studijan mul'tfil'm (Ukrain) litvaižen rahvahaližen sarnan alusel, «Sarnad letkel»-serijan mul'tfil'm nomer viž. Video om 2 min 35 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Lendandfiguroiden «Frecce Tricolori»-jouk (Koumemujuižed tomarad) Al'ba Adriatik-merikurortan taivhas, Abrucco-agj, Italii, 6. eloku 2017. Video om 30 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Mihail Glinka-muzikankirjutajan säduz — Antonidan arii «Ivan Susanin»-operaspäi. Änetoiti Lüdmila Gornostaeva, vändi fortepjanol Galina Kulikovska, Ukrain, joudai känduz ukrainan kel'he. Video om 3 min 29 s hätkte, 23. kül'mku 2019.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Mi om ristitun veres — ka tedištagat! Video om 11 min 9 s hätkte, anglijan kelel.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Sinižiden Aegviidu-purtkiden (est.: Aegviidu siniallikad) nägud dronaspäi Estinman Harju-makundas. Video om 2 min 29 s hätkte, 17. sulaku 2021.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Protest Kuban ohjastust vaste Neipls-lidnas, Florid-štatan suvipäivlaskm, AÜV. Video om 16 sekundad hätkte, 13. heinku 2021.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Veroline silezine «Na Laskowskiém polu łączka niesieczona»-pajo (Laskovski-pöudol avol'jaine nit pol'šan kelespäi) saksalaižen Julius Roger-lekarin, entomologan da fol'kloristan keradusespäi. Audio om 1 min 26 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

ČSD Class EMU 29.0-modelin elektrojonuz (likkuimed 405.953-1 i 905-953-6) piižel Štrbske Pleso – Štrba raudtel, Slovakii. Täuz' video om 4 min 50 s hätkte, 9. semendku 2001.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

AÜV:oiden sug'oigenduzkundan fond Gruzijan kul'turjäl'gusen kaičendas. Gelati-mez'jumalankodi (gruz.: გელათის მონასტერი Gelatis monast'eri) mülüb Mail'man jäl'gusen nimikirjuteshe vspäi 1994, sijadase valdkundan päivlaskmas läz Kutaisi-lidnad. Fondan video om 2 min 51 s hätkte, 17. semendku 2014.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ristitun päaivoiden 7-teslaine MRT ex vivo (kaitud ratud ümbrištos) sada mikronad tarkoiktusenke, aivod oma ottud 58-voččes naižespäi. Video om 4 min 56 s hätkte, reduku 2019.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Enččen Apollon-programan pämet oli ezmäižiden haškuiden tegend Kun pindadme. Projektirui Artemida-program otaškandeb Kudmaižen pindad poligonaks kaikenaigaižen eländpunktan sädandan täht Mars-planetal. Video om 5 min 31 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Suren Dorian-torokan sil'man nägu amerikaižen NOAA:n GOES-16-kaimdajaspäi. Torok läheneb Abako-sarennoks, Bagamad, 1. sügüz'ku 2019. Video om 9 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

67P/Čurümovan — Gerasimenkon händtähthan avaruzmodel', fail STL-formatas. Paingat «3D»-znamad, miše pöruda i sureta händtähtast.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Živatoiden Olimpižed vändod» (japon.: 動物オリムピック大会 Dōbutsŭ Orimŭpikkŭ Taikai) om vn 1928 lühüdpiduzline japonine bigimul'tfil'm (anime), tegi Jasudzi Murata-animator da režissör. Video om 13 min 12 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kongressan büdžetohjanduz (angl.: Congressional Budget Office, CBO, om sätud vl 1974) om federaline agentuz AÜV:oiden käskusenandajan tobmuden ramuziš. Ohjanduz andab parlamentale tedoid valdkundbüdžetas i ekonomikas. Ezisanad agentuses, vn 2017 video om 8 min 16 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Necil päiväl Rigan Domižen päjumalanpertin sauvond (latv.: Rīgas Doms) zavodihe pühästandaspäi 810 vot tagaz, sauvondan voded: 1211−1270. Se om kaikiš suremb keskaigaine pühäpert' Baltijan maiš i om Latvijan pämel'heižtahoišpäi. Latvijan evangeliž-lüteranižen jumalankodikundan päpühäpert'. Video om 2 min 27 s hätkte, 11. sulaku 2012.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tedoidajad radoiba Havajad-saril (AÜV) japoniženno Subaru-teleskopanno amerikaižen NASA:n abul i tegiba necen harvan kacmižen fotokuvad ezmäižen kerdan: ümbärtud spiralinvuiččel diskal tähtaz. Video om 3 min 22 s hätkte, 9. semendku 2012.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Bil'jardan akulad» vai «Akulad basseinas» (angl.: Pool Sharks) om vn 1915 amerikaižen Edvin Middlton-režissöran lühüpiduzline bigifil'm komedijan žanras, U. K. Filds edestab rolid siš ezmäižen kerdan. Video om 8 min 44 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Sugugigijen» (angl.: Sex Hygiene) om vn 1942 amerikaižen armijan trening-fil'm siš, kut poleta suguläžundoiden statjoid. Pala 1 dramatiziruib i ozutab saldatoile, kut läžund tartutase. Rolik 2 edestab anatomijan alusid, simptomatikad i profilaktižid mahtusid. Pala 3 om profilaktikan instruktažan jätktuz. Video om 25 min 53 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Anton Hansen (A.H. Tammsaare)-kirjutajan (1878−1940) muzei vn 2021 heinkus, Tammsaare-Pihä-futor, Järva-kund i makund, Estinma. Video om 58 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Molekulärižen sötmižsubstancijan matk organizman kudehiden kal't. Animacine video om 35 sekundad hätkte, anglijan kelel.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Lendandfiguroiden «Frecce Tricolori»-jouk (Koumemujuižed tomarad) Al'ba Adriatik-merikurortan taivhas, Abrucco-agj, Italii, 6. eloku 2017. Video nomer koume om 57 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском