Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2023-02

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


«Šerlok-noremb» (angl.: Sherlock Jr.) om vn 1924 amerikaine bigifil'm komedii-žanras. Režissör i pärolin vändai — Baster Kiton. 1. uhoku om hänen surman voz'päiv. Säduz mülüb Nacionaližhe fil'miden reestrha vspäi 1991. Video om 44 min 6 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kit Lord-keitai (Keith Lord) ozutab, kut hän kuidab hurmad i muga vaumičeb hosigaki:d (japon.: 干し柿 «kuivatud hurm»), Amerikan Ühtenzoittud Valdkundad, 15. kül'mku 2021. Vaiše valitud plodud mändas kuivateshe samha hüväladulišt produktad, voib kulutada sidä muite i sömižiden palaks. Video om 2 min 31 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

FLIR1 om amerikaižiden azekhiden vägiden üks' koumes videospäi tundmatomanke il'mnägusenke (UAP), kudambad mäniba peitusen heitandan oficialižes prosessas läbi AÜV:oiden ohjastuses i oliba hüvästadud publikoičendan täht. Se om üks'jäine oficialine video, om fil'mdud AÜV:oiden sodamerivägiden (US Navy) F/A-18 Super Hornet-murendajan kameral vn 2004 USS Nimitz-lendimenkandajan incidentan aigan San Diego-lidnan randištonno. Video om 1 min 16 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Neciš videos teile voib nähta kalan embrionad, kut sen südäikera löb i pompab vert hibjan toižidennoks paloidennoks. Video om 15 sekundad hätkte, 14. eloku 2014.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Transportiž-logistižen FedEx-kompanijan FDX582-lenduz Memfisaspäi (MEM, Tennessi-štat) Portlendha (PDX, Oregon-štat), AÜV. Ištutand 10L-lendahtamižsargha Portlendan lendimportas, 16. sulaku 2013. Video om 1 min 1 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Živatoiden tal'vdund Nacionaližes hirviden kel'dtahos (angl.: National Elk Refuge 100 km² pindal, alusenpanend 1912), Vajoming-štatan päivlaskmaiženno röunanno, AÜV, 4. uhoku 2021. Video om 6 min 48 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Beaver»-torguindznaman (kändase «majag») mehanine lugendmašin, eksportirui i möi kancelärijan tavaroiden japonine Ito-Ya Ltd.-kompanii-toi vl 1964. Taiming: 0:00 Ezisanad, 0:28 Istorii, 1:44 Ližaduz, 2:42 Polenduz, 4:25 Puhtastand, 4:48 Komplementarižed lugud, 5:48 Registran avaiduz, 8:35 Mehanizm, 11:02 Lopsanad. Video om 11 min 30 s hätkte, 14. heinku 2022.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen Žül' Vern-kirjutajan (1828–1905) tedoliž-fantastine «Kaks'kümne tuhad ljeid čuklos»-roman (1869, franc.: Vingt mille lieues sous les mers). Pala 1, lugo 1, francijan kelel. Se om videnz' kaikiš enamba kätud kirj mail'mas (174 kel'he). 8. uhoku om kirjutajan sündundpäiv. Vn 2010 audio om 16 min 54 s hätkte, äneti jouk LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Man nägud Rahvahidenkeskeižen kosmosstancijan laidaspäi. Sen Man kaclend korktanke tarkoiktusenke-kodv (angl.: High Definition Earth Viewing, HDEV) om platform irdpol'ženke kameranke, se om sijatud Columbus-modulin laidal. Man čomiden näguiden ližaks, kodvan pämetoišpäi om ičeze andimiden radon strokun hätkeližusen i ladun monitoring kosmosümbrištos. HDEV-kodv zavodihe vn 2014 30. sulakud, sil aigalpäi löutihe vaiše üht muretud pikselid. Amerikaižen NASA:n video om 3 min 21 s hätkte, 15. sügüz'ku 2020.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

FPV-dron lendab korktoiden mägiden päl, paneb lunt, märgad lunt i vihmad: kodvindlenduz sättumatomiš arvoimižiš. Video om 3 min 37 s hätkte, 12. sulaku 2022.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

O mio babbino caro («O minun kalliž tat») om lühüd arii italižen Džakomo Puččini-muzikankirjutajan vn 1918 «Džanni Skikki»-operaspäi (ital.: Gianni Schicchi), om ezitadud avstraližen Franses (Frensis) Al'da-pajatajan (Frances Alda) soprano-änel vn 1919 11. päiväl uhokud (104 vot tagaz). Audio om 2 min 37 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Nju Jork-lidnan Manhetten-boron Adun Keitimpol'- (angl.: Hell's Kitchen) i Ist Midtaun-rajoniden nägud dronaspäi öližel aigal, Amerikan Ühtenzoittud Valdkundad, 27. keväz'ku 2021. Video om 6 min 46 s hätkte, mülütab nenid mel'heižtahoid: üläkorged Uorldvaid Plaza 1-sauvuz, Meren, il'man i kosmosan Intrepid-muzei, üläkorged Orion-eländsauvuz, üläkorged Uan Vanderbil't-ofissauvuz, Empair Steit Bilding, Bank of America-čuhunduz, Kraisler Bilding, 111 Uest 57nz' ird, Keskuzpuišton čuhunduz, Taims-Skver.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaižen NASA:n kosmižen Džeims Uebb-teleskopan (angl.: James Webb Space Telescope) läz ühesakuine olend Tehas-štatas tuleb lophu, i nece vitkotud kuvaduz ozutab aktivižust NASA:n Kosmižen keskusen Džonsonan nimed honuses. Video om 1 min 35 s hätkte, 10. viluku 2018.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Havajan al'batrosan (latin.: Phoebastria immutabilis) armastuzkarg tün'valdmerižel Miduei-atollal, AÜV:oiden territorii Havajan sarišton päivlaskmas, 9. tal'vku 2016. Ozavad Ph. Valentinan päiväd, ristitud! (ʃƪ¬‿¬). Video om 53 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Čeläbinskan meteoritan lanktend kümne vot tagaz, 15. uhoku 2013. Video om 36 sekundad hätkte, om ottud avtomatižes kaclendkameraspäi Jekaterinburg-lidnas, Sverdlovskan agj, Venälaine Federacii.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tedad-ik, miše nened faktorad grazdäs teiden söndtavaroiden varuitomudele: sur'vezi, lämoipalo, londuseline katastrof, elektruzen sambund kovan tullein, lumen vai jän tagut? Kut märita, varuitoi-k söm, i kut kaita sidä oikti? Tedod sen polhe abutadas vedada minimumale sömän travindad i poleta läžundoid travitud sömäspäi. Video om 1 min 2 s hätkte, 25. heinku 2009, tegi USDAFoodSafety.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Giorgos Hatziparaskos (grek.: Γιώργος Χατζηπαράσχος) Krit-saren Retimnon-lidnaspäi (Grekanma) om reskan hoikan fillo-tahthan käzitehmižen jäl'gmäine i amuine mastar, tehmine radab vspäi 1948. Hänen paštandsija pästab pahlavad i kataifid («angelan hibusid») Katerina-akan i Paraskevas-poigan abunke. Mastarusen peituz om tahthan kertand sureks bul'kuks edel sen levitandad avarol laudal. Video om 2 min 50 s hätkte, 21. keväz'ku 2019.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kahesakümne vot tagaz necil päiväl (18. uhoku 1943) Gomin'dan-partijan Čan Kaiši-pämehen Sun Meilin-ak tuli AÜV:oihe i pidi sanad parlamentan Ezitajiden Kodiš (AÜV:oiden Kongressas). Paginas hän kiti Amerikan naprindoid Toižen mail'man sodan tün'valdmerižes teatras. Naine mugažo starinoiči AÜV:oiden i Kitain sebruses: «Mö Kitaiš, teiden kartte, tahtoim parembad mail'mad ei ole ičein täht vaiše, no kaiken ristitkundan täht, i meile pidab sada sidä». Naižen vizit ozuti kitändad amerikaižele lend-lizan programale, mitte toi sodamaterialoid pid'oitelemha kitajižen vastustusen naprindoid. Tedotase, miše Sun Meilin kändihe ezmäižeks azijalaižeks naižeks, kudamb tegi ezinendad AÜV:oiden Kongressan ühthižel ištundal. Audio om 21 min 1 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Sauvondmašinad: japonižen «Komatsu»-kompanijan PC450LC-8-modelin ekskavator ozutab ičeze likundan voimusid, Pol'šanma. Videon hätkeližuz om 3 min 56 s, 3. eloku 2022.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Mramorine ludeg (latin.: Halyomorpha halys) om haižui ludeg Päivnouzmaižes Azijaspäi, tob pahut fruktile i maploduiden kul'turoile. Levigandeb AÜV:oidme läz vspäi 1996. Bob Ellison radab valdkundan maižanduzministruses (angl.: USDA / United States Department of Agriculture) i starinoičeb, midä ministrusen tedoidajad tehtas čuradamha grazindad. Videon hätkeližuz om 2 min 11 s, 1. heinku 2013.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Porsche-kompanijan 991 Targa-modelin kaks' avtod ajeltas tedme, nägu FPV-dronaspäi, 31. heinku 2022. Video om 1 min 16 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Sidnein merikaran (angl.: Sydney Habour) vitkotud kuvaduz, Avstralii, 15. keväz'ku 2021. Videon hätkeližuz om 7 min 31 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

RIV om tartui suguteidme infekcii, kucub SIDS-tartläžundad. Sen avaidusen aigaspäi vl 1981 millionad ristituid koliba tartläžundaspäi kaikedme mail'madme. Nece video sel'gitab, mikš RIV-virus i SIDS-läžund oma varuližed elon täht. Video om 2 min 55 s hätkte, 28. heinku 2014, tegi kommertižetoi Simpleshow Foundation-organizacii.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Päzutaden kabjživatištod alištunu sur'vedele territorijal, nügüdläine Vest-Maas-en-Vaal-kund Gelderland-agjan päivlaskmas, Alamad, vn 1926 vilukun ezmäižen nedalin kinohronik. Dokumentaline monohromine video om 4 min 12 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Sadud ul'trakulundtedoidusen mahtusel vagahaižen sor'miden likund kohtukahusen 21. nedalin aigan, 18. heinku 2012. Videon hätkeližuz om kümne sekundad.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

AÜV:oiden Kalanpüdandan i londusen radnikoičend (angl.: U.S. Fish and Wildlife Service) sädi invazivižen hobedaižen karpan (latin.: Hypophthalmichthys molitrix, azijalaižen karpan toižend) ecindan, monitoringan i püdon uzid mahtusid. Se levitadud erik om koumanz' püduzkala mail'mas sadud mülün mödhe. Video om 2 min 29 s hätkte, 4. uhoku 2016.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Opekat, kut slokosttä necidä koveritont receptad: hauttud kala douči:nke (kit.: 豆豉, solatud fermentiruidud sojan bobad), Leis Čžan:anke (Lace Zhang) hänen kulinarižes «Koume blödad — üks' keitoz»-kirjaspäi (angl.: Three Dishes One Soup), 17. kezaku 2018. Videon hätkeližuz om 4 min 57 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaižen NASA:n kosmižen Džeims Uebb-teleskopan (angl.: James Webb Space Telescope) tond Northrop Grumman-lendimel pakuitesen jäl'ghe Hjustonaspäi Los Andželesha. Siš teleskop sab ičeze zerklod, linneb pandud kosmižen missijan tehnižhe alushe, kodvdud, pakuidud tošti i oigetud EKA:n kosmižen töhöpästandan sijale Francižes Gvianas. Video om 2 min 6 s hätkte, 5. uhoku 2018.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском