Smailut

Vikipedii-späi
Smailut

Smail, smailut vai emotikon (angl.: smiley) om piktogramm, kudamb znamoičeb emocijad. Om lujas populärine Internetas i SMS-kirjutandal. Vepsän kelel znamoičeb muhut.

Smailuziden toižendad[vajehta | vajehtada tekst]

Smailuded kaiken toižetasoiš i šingotasoiš, sikš niil ei ole ühthišt nägud i kirjutamižen käskusid. Smailuziden pämet om kuvandoita lodunikoiden emocijoid da mel't. Ned voidas mugažo znamoita miččid-ni abstrakcižid tärtusid vai kaluid.

Klassižed smailuded[vajehta | vajehtada tekst]

Klassižiden smailuziden eriližuz om siš, miše modon i hibjan zonad sijadasoiš lapakoiktas. Mugomad smailuded znamoitas ristitun emocijoid, mimikad, žestoid, tegendoid da olendoid da völ erazvuiččid personažid.

Emocižed smailuded
Kirjutamine Emocii vai olend
:-) vai =) vai :) muhu, ihastuz
:-( vai =(
{="-(
opal, tusk
:-| sekoind vai neitraližuz
:-D vai :D nagr
*О* vai *_* vai ** hengiduz
XD vai xD nagr pičkutadud sil'midenke
:-C vai :C luja heregoituz
:-/
:-\
täutmatomuz, palahtelend vai abid
:-0 vai :O vai O: čud (avaitud su)
о_О vai oO vai o.O čud
:-e toivonpetuz
8-O
=-O
luja čud (avaitud su, levitoittud sil'mäd)
:-[ ] luja čud (lasktud löuglu)
:-[ sömäiduz
%0 segoinu vai sömäinu mez'
>:-D travindiloitelii nagr
}:->
]:->
manaluine muhu
:'-)
:'-D
luja nagr, nagr kündlihesai
D-: luja äreduz, viha
:-Q pipkutai mez'
Tegendad
Kirjutamine Tegend
;-)
;)
pičkutand sil'mäl
:-P
:-p
:-Ъ
ozutada kel'
:-* čuk
:-{} himoikaz čuk
:_(
:~(
:'(
:*(
voik
:-@ kidastada vihas
:-X pidada su luklos
:-! tuskištuz
Personažad
Kirjutamine Personaž
8-)
B-)
mez' očkiš
O:-) angel
%) meletoi mez' (värad sil'mäd i nena)
{:€
:E
(;,;)
Ktulhu
ГгY
\o/
Medved vai "Preved!" (internetan slengsanad)
:-E vampir virzištab
:-F vampir ühteta orahambhata
::-) mutant vai verazplanetalaine
[:] robot
-=<:-) noid, mag šläpas
,’-/
<|-)
kitajalaine
о-)
О-)
ciklop
:-][ pämall'
:-? mez' pipkutab torvut
Э:-)
3:-)
pedr
*:O) kloun
:*) humalahne mez' om sömäinu i ruskotanu
(_8(I) Homer Simpson (mul'tfil'man personaž)
Toižed
Kirjutamine Znamoičend
<3 südäin
=3 Sulan kažižen modoine
@}->--
@}~>~~

@-'-,'-,---

änik, roz
\m/
\m/_
koza (žest)
[:|||:]
[:]/\/\/\[:]
[:]|||[:]
"bajan" (slengsana, kudamb znamoičeb lujas vanhan iloižen vai kalun)
(.)(.) niža
/:-(
/:-]
meletomuz
>(///)< kanfet

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]