Šablon:Taxobox

Vikipedii-späi
(i) D o k u m e n t a c i i

Ümbrikirjutand

Kävutand: Homaikat! Ei pida naprida i ozutada šablonan kaikid rangoid — Vikierikod-projekt om olmas täuden taksonomižen klassifikacijan täht. Ku om taht ozutada rangoid keskustoiš, ka rekomenduidas otta {{Тakson}}-šablonad kävtamižhe, se laskeb peitta augotižjärgendusen mödhe rangoid keskustoiš.

Läz kaik parametrad eile velgusižikš, voib siriči niiš laskta. Parametroiden ozutandan järgenduz om znamoičendata.

Röunaduz: ozutadud parametran znamoičendaks tekst pidab olda =-simvolata.

Pidab ozutada taksonoiden nimitusid vepsän kelel tobjimalaz, eliminacii — harvad joukud kaikenaigaižeta nimeta vepsän tedorengazkundas. Parahim variant om vepsän nimitusen kävutand, no vikikosketusenke latinan nimehe, oz.: [[Pinopsida|Kavag'kazmused]]. Se abutab päzda putlikoičendaspäi vepsän erazvuiččiden nimitusiden tagut.

Käskparametrad

 • regnumeläban londusen valdkund, üks' znamoičendoišpäi: Kazmused, Živatad, Sened i babukad. Algat kävutagoi necidä šablonad Protistoiden, Bakterijoiden, Arhejiden i Virusoiden täht — otkat {{Biokartaine}}-šablonad.
 • latintaksonan rahvahidenkeskeine nimituz (se om latinan kelel päiči virusoiden erasiš erikoiš)

Velgusetomad parametrad

 • name — organizman kartaižen nimituz (ku eile ozutadud, ka kirjutusen nimituz linneb kävutadud);
 • image file — failan nimi ümbrikirjutadud taksonan tipižen edestajan kuvanke;
  • image title — kuvan ümbrikirjutand, ozutase niile ristituile, ken navedib vai om voimuseta jügutoitta kuvid (ku parametr eile ozutadud sel'ktas, ka om tazostadud kirjutusen nimehe);
  • image descr — tekst kuvan al. Во избежание дублирования, не отображается, если совпадает с заголовком карточки (описанным явно через name= , или, при его отсутствии, использованным в этом качестве заголовком статьи);
 • вместо трёх перечисленных параметров можно использовать images_set для задания произвольного содержания, например нескольких изображений (voib kävutada {{nell' kuvad}}), kc. ozutest Kangazsen'-kirjutuses
 • superregnum — ülävaldkund;
 • subregnum — alavaldkund;
 • virusoiden jouk — sistematoi virusoiden jouk Baltimoran mödhe: I,II,III,IV,V,VI,VII;
 • jaguz — jaguz (Pal'hištživatad, Bilateraližed);
 • alajaguz — alajaguz (Primarižsuižed, Sekundarižsuižed);
 • superphylum — ülätip, vaiše živatoiden täht;
 • phylum — tip, vaiše živatoiden täht;
 • subphylum — alatip, vaiše živatoiden täht;
 • superdivisio — üläpalakund, vaiše kazmusiden täht;
 • divisio — palakund, vaiše kazmusiden täht;
 • subdivisio — alapalakund, vaiše kazmusiden täht;
 • superclassis — üläklass
 • classis — klass
 • subclassis — alaklass
 • superordo — üläheimkund/üläkund
 • ordo — heimkund/kund
 • subordo — alaheimkund/alakund
 • infraordo — infraheimkund/infrakund
 • superfamilia — üläsugukund
 • familia — sugukund
 • subfamilia — alasugukund
 • supertribus — ülätrib
 • tribus — trib
 • subtribus — alatrib
 • genus — heim
 • subgenus — alaheim
 • supersectio — üläsekcii
 • sectio — sekcii
 • subsectio — alasekcii
 • species — erik
 • subspecies — alaerik
 • rang — toižend
 • unranked — rangata
 • cladus1..cladus6 — klad
 • latin — taksonan latinine nimituz sen avtoranke ühtes;
 • section name — alkirjutez alemba kirjutadud alištudud taksonoiden täht;
 • section text — alištunuziden taksonoiden ümbrikirjutand nimikirjutesen nägul, voib otta severt-se rivid; {{btname}}-šablonan kävutand om sättui formiruimha nimikirjutesen standartišt nägud;
 • range map — failan nimi levigandusen kartanke;
  • range map caption — kartan pälkirjutez (ku parametr om jättud ozutandata, ka «Areal»);
  • range map width — kartan leveduz (ku parametr om jättud ozutandata, ka 250px augotižjärgendusen mödhe);
  • range legend — kartan legend. Mitte taht tekst. {{Legend}}- i {{Legend-jono}}-šablonad voidas olda tarbhaižed.
 • wikispecies — lehtpolen nimituz Vikierikod-vell'projektas;
 • commons — lehtpolen nimituz Vikiait-vell'projektas;
 • itis — taksonan indeks http://www.itis.gov/ saital;
 • ncbi — taksonan indeks http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/ saital.

Šablon:Taksonomii

Homaičendad

Ku commons-pöud om täuttud, ka «Kuvad Vikiaitas»-irdkosketuz ozutase kartaižen alahan. Ku commons om jättud pal'haks, no wikispecies-pöud om täuttud, ka «Kuviden ecind Vikiaitas»-kosketuz ozutase sen sijas. Kosketusedme ectäs materialoid Vikiaitas ozutadud «wikispecies»-punktas avadimsanoiden mödhe.

Ku «wikispecies»-parametran znamoičend i kirjutusen pälkirjutez oma ühtejiččed, ka se znamoičeb, miše kirjutuz om nimitadud latinan kelel i pälkirjutez kuvadase kursivaks avtomatižešti.

Ozutesed

Kiparis

Kiparis
Igähižvihand kiparis
Cupressus sempervirens-erikon lehtesed da käbud
Tedoklassifikacii
Valdkund: Kazmused
Üläpalakund: Avoinsemnižed
Palakund: Kavag'kazmused
Klass: Kavag'kazmused
Kund: Pedaižed (kund)
Sugukund: Kiparisaižed
Heim: Kiparis
Latinankel'ne nimi
Cupressus L.
Erikod

kc. tekstas


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 183455
NCBI 13468
{{Taxobox
 | name     = Kiparis
 | image file  = Med Cypress.jpg
 | image title = Igähižvihand kiparis
 | image descr = ''[[Cupressus sempervirens]]''-erikon lehtesed da käbud
 | regnum    = Kazmused
 | superdivisio = [[Gymnospermae|Avoinsemnižed]]
 | divisio   = [[Pinophyta|Kavag'kazmused]]
 | classis   = [[Pinopsida|Kavag'kazmused]]
 | ordo     = [[Pinales|Pedaižed (kund)]]
 | familia   = [[Cupressaceae|Kiparisaižed]]
 | genus    = '''Kiparis'''
 | latin    = {{btname|Cupressus |[[L.]]}}
 | section name = Erikod
 | section text = ''kc. tekstas''
 | wikispecies = Cupressus
 | commons   = Category:Cupressus
 | itis     = 183455
 | ncbi     = 13468
}}


Kunigazkobrakü

Kunigazkobrakü
Taxobox
Kunigazkobrakün ižač
Tedoklassifikacii
Valdkund: Živatad
Tip: Sel'gjäntkeižed
Alatip: Sel'grodaižed
Klass: Ujelijad
Heimkund: Somusekahad
Alaheimkund: Küd
Sugukund: Aspidad
Heim: Kunigazkobrakü (heim)
Erik: Kunigazkobrakü
Latinankel'ne nimi
Ophiophagus hannah (Cantor, 1836)
Areal
Image

  Vezipind

  Leviganduz


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 700646
NCBI {{{1}}}
{{Taxobox
 | name     = Kunigazkobrakü
 | image file  = KINGCOBRA.jpg
 | image descr = Kunigazkobrakün ižač
 | regnum    = Živatad
 | phylum    = [[Sel'gjäntkeižed]]
 | subphylum  = [[Sel'grodaižed]]
 | classis   = [[Ujelijad]]
 | ordo     = [[Somusekahad]]
 | subordo   = [[Küd]]
 | familia   = [[Aspidad]]
 | genus    = [[Kunigazkobrakü (heim)]]
 | species   = '''Kunigazkobrakü'''
 | latin    = {{btname|Ophiophagus hannah |([[Cantor]], [[1836]])}}
 | wikispecies = Ophiophagus hannah 
 | commons   = Category:Ophiophagus hannah
 | itis     = 700646 
 | ncbi     = 
 | range map  = Distribution O. hannah.png
 | range legend = 
{{legend2|#FFFFFF|Vezipind}}
{{legend2|#C20000|Leviganduz}}
}}


Mimivirus

Mimivirus
Taxobox
Mimivirus
Tedoklassifikacii
Ülävaldkund: Virusad (stajatomad)
Valdkund:
Grupp: dsDNA
Heim: Mimivirus
Erik: Mimivirus
Latinankel'ne nimi
Acanthamoeba polyphaga mimivirus


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS {{{1}}}
NCBI 212035
{{Taxobox 
| name    = Mimivirusad
| image file = Mimivirus.jpg
| image descr = Mimivirus
| virus_group = I
| superregnum = Virusad ([[stajatomad]])
| regnum   = Virusad
| familia   = 
| genus    = '''Mimivirus'''
| species   = '''Mimivirus'''
| latin    = {{btname|Acanthamoeba polyphaga mimivirus |}}
| wikispecies = List of viruses
| commons = Category:Mimivirus
| ncbi    = 212035
}}


Tariž kodvda ičeze personaližes avarudes päzutamha necen šablonan kävutajiden lehtpoliden murendusid.