Mine sisu juurde

Il'mjärv

Vikipedii-späi
Il'mjärven i Olhavan bassein
Il'mjärven nägu läz Suren Uz'lidnan randad

Il'mjärv (ven.: Ильмень [ˈilʲmʲɪnʲ], nimi Venäs Илмерь, suom.: Ilmajärvi, est.: Ilmjärv) om reskveden järv Venäman Uz'lidnan agjan päivlaskmas. Järv mülüb Baltijan meren basseinha. Voib ümbärta kaiked järved avtotedme.

Ühthižed andmused[vajehta | vajehtada tekst]

Järven keskmäine pind om 982 nellikkilometrad, se vajehtab 733..2090 km² röunoiš, kaikiš penemb oleskeleb keväz'kus, kaikiš suremb semendkus. Veden mülü om 2,85..12 km³. Sur'veden aigan järv levitase päivlaskmha, pohjoižhe i päivnouzmha äjikš kilometrikš. Il'mjärven alangišt mülütab järved. Vezišton järgeližed suruded oma 45 x 35 kilometrad.

Kaikiš znamasižemb süvüz om 10 metrad, veden tazopind vajehtab röunoiš 7,4 metrhasai. Järven pindan korktuz valdmeren pindan päl om 18 m 10 sm. Veden basseinan pind om 67,2 tuh. km².

Ümbrikirjutand[vajehta | vajehtada tekst]

Il'mjärven randad oma alangoikahad sodunuded päpaloin, ližajogiden suhištoidenke, om äi lapakoid sarid luhtoiš. Lodehline rand om kukhikaz. Suvirandan relätivižed korktused oma znamasižed, 16 metrhasai. Randad oma kattud segoitadud mecal.

Znamasižed Mstanjogi, Lovat' da Šelon' lanktas Il'mjärvhe. Kaik om läz 50 ližajoged. Järven bassein levigandeb Uz'lidnan (päpaloin), Pskovan i Tverin agjoiš, Lovat'-jogi zavodiše Vaugedvenämas. Üks'jäine Olhav jokseb Il'mjärvespäi pohjoižhe-pohjoižpäivnouzmha i ühtenzoitab Ladoganke.

Järv jädub kül'mkuspäi sulakuhusai. Om äi kalad Il'mjärves: lahn, smol', madeh, haug'. Il'mjärv mülüb Višnii Voločekan vezisistemha.

Nügüd'aigan järv nimadub. Järven vezi om pakuižen mujun organižiden substancijoiden tagut.

Il'mjärven pind oli severz'-se kerdoid suremb ende. Tahondan geologine libund laski zavodida järven ümbrišton elänzoitandad viž tuhad vozid tagaz, kiviaigaspäi. Sur' Uz'lidn šingotase järven pohjoižčoganno.

Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.