Naceinuz

Vikipedii-späi
Koveritoi ozutez: luhuden miččen taht lugun naceinuz om 1/6.

Naceinuz om erasen-se aigtegon tulendan voimusen märpordaz (vai relätivine mär, kvalitativine arvoind).

Ku om enamba alusid, miše voimusine aigtego tegihe todeks, ka aigtego om naceine. Kuiži om enamba vastal'žid alusid, ka aigtego om heilükaz, uskmatoi vai fantastine. Voib olda naceinuden «tazopindoiden» erazvuiččid pordhištoid.

Naceinuden tedoiduz matematižiš nägemižtahoišpäi om eriline disciplin — naceinuden teorii. Siš i matematižes statistikas formalizuidas naceinuden tärtust kut mär aigtegoiden äjüdes znamoičendoidenke noläspäi ühtnikhasai. Voimusetoman aigtegon naceinuz om 0, todesižen aigtegon znamoičend om 1. Ku aigtegon tulendan naceinuz om p, ka sen olmatomuden naceinuz om 1−p. Sen paloin, naceinuz 1/2 znamoičeb tazostadud voimut aigtegon tulendan i olmatomuden täht.

Nägusiden ümbrikirjutand naceinuziden abul sai avarod levigandust nügüd'aigaižes tedos, oz., ekonometrikas, termodinamižiden sistemiden statistižes fizikas. Kvantfizikas ičeze processad oma naceižed augotižlibundaspäi.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.