Surm

Vikipedii-späi
Surman mel'kuva, kasardab holeral läžujid. 20. voz'sadan augotisen aiglehtesen kor'.

Surm vai kolend, erasti pölištuz mugažo, om organizman elonradmižen biologižiden i fiziologižiden processiden täuz' lopind, seižutez.

Medicinan tanatologii-tedo om ottud surman tedoidusihe. Terminaližed olendad tuldas edel surmad kaiken, ned oma preagonaline olend, agonii i klinine surm. Kaikiden niiden olendoiden hätkeližuz voib olda severziš-se minutoišpäi časuihesai i päivesihesai eskai. Mahapanendan vero vai kremacii jäl'gestadas surmad. Filosofijan elo-tärtuz om vastal'ne surman rindataden.

Londuses läz kaik eläbad olijad pölištudas lopmätoman borcuindan jämha elegiš rezul'tataks. Se borcuind mäneb erikoiden keskes i erikon südäimes, mülütab ümbrišton arvoimižiden vajehtust. Kaik prokariotad i üks'stajižed eukariotad, kolonialižed organizmad (tartučud i gidrad) pölištudas, sikš miše ned oma surmatomad biologižikš i ei voigoi vanhtuda. Äistajižiden organizmiden keskes kolmatomad oma Turritopsis nutricula-meduz, erased merineglikad. Planetan eläbiden olijoiden vaiše pen' procent alištub vanhtusele i voib kolda sišpäi, kaikiden heiden organizm om saudud koverikahašti. Ristitun hibj mülüb niihe organizmihe, se om surmanalaine.

Surmha sidodud vepsän tärtused[vajehta | vajehtada tekst]

 • Olda surman käziš — lähine surm.
 • Surm om hambhiš — surm om läz.

Surmha sidodud vepsän muštatišed[vajehta | vajehtada tekst]

Erased muštatišed oma ottud «Mi meles, se i keles»-kogodusespäi[1].

 • Ala varaida kolnut, a varaida eläbad.
 • Ed sinä surmad, a surm sindai varjoičeb.
 • Eläbas kolijan teged.
 • Eläd — ka elä, ed — ka kole.
 • Ken ridata eläb, se abidota koleb.
 • Kolijas eläbad ed tege.
 • Kolem, ka sigä magadam.
 • Kolendha varoin ed elä.
 • Kolijad tagaze ed lenda.
 • Kolijal velgad ed ota.
 • Kuna olen sündnu — tedan, a kuna tegese kolda — en voi teta.
 • Kuni surm ei tule, ka ed kole ka.
 • Mez' völ ei kolend, a kutjad jo södas.
 • Sinun surmal niken ei kole.
 • Surm ei küzu vozid.
 • Surm om lähemba paidad.
 • Surm vigan löudab.
 • Surmaspäi ed pagene.
 • Tedaižin, miše haudas om hüvä, ka koližin.
 • Tuleb aig — mänem sinna kaik.
 • Väges ed kole.

Kacu mugažo[vajehta | vajehtada tekst]

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]

 1. Mi meles, se i keles. Vepsläižed muštatišed (ladii om O. J. Žukova). — Petroskoi: «Periodika», 2018. — 96 lp. — Lpp. 53−54. ISBN 978-5-88170-307-3 (veps.) (ven.)