1 (lugu)

Vikipedii-späi
1

1 (üks') om lugusana 0 da 2 keskes. Se om londuseline kogonaine lugu, erigoittud objektan abstraktine el'genduz.

Necen lugun znamoičend om sur' fizikas, informatikas i matematikas.

Ičendad[vajehta | vajehtada tekst]

Miččen taht lugun äikerdoičend ühteks andab sidä-žo lugud, jagamine ühtehe i üks'jäine märpordaz mugažo. Ühten jagamine surudehe andab tagasurut. Miččen taht lugun (päiči noläs) noläine märpordaz om 1. Nolän faktorial om ühthe tazostadud (0! = 1) tedomehiden kožundkirjutesen mödhe.

Üks' ei ole palakaz i eile palatoi lugu, toižin mureniži niiden luguiden teorijad.

Üks'-lugusanha sidodud vepsän muštatišed da ozoitesed[vajehta | vajehtada tekst]

Muštatišed[vajehta | vajehtada tekst]

 • Ala opete ühtel kädel kudomaha paidad.
 • Ei kaht carid ühthe lidnha mülütagoi.
 • Ei päiväine ühtei ühtes čuraspäi pašta.
 • Hüvä vaza kaht emid imeb, a paha ühten-ki kadotab.
 • Kaik oma ühtel kuval kuvatud.
 • Kaks' kondjad ühtes pezas ei voigoi eläda.
 • Kaks' sil'mäd edemba nägeba, mi üks'.
 • Käded oma ühted, ei ole niid ühesa. (ei voi ehttä tehta kaiked)
 • Ojatin lapsed seičemen üht ei varaikoi.
 • Om pök söb seičeme sömäd, toine pök söb ühten sömän i sen penikaižen.
 • Otajale üks' grähk, a sanujale sada grähkäd.
 • Pu ei lankte ühtel painandal.
 • Üht päd ei voi sötta.
 • Ühtel sijal i kivi kazvahtub.
 • Ühtele om hüvä, a kahtele — paremb.
 • Ühtes bokaspäi ei vestkoi.
 • Ühtes päiväižes hatrad kuivaziba. (edahaižen pol'ven heimolaižiš)
 • Ühtespäi kaht ei linne. (ala anda vaudad lapsele)
 • Ühthe korvha mäneb, toižespäi lähteb.
 • Üks' jaug kävele, a toine varasta. (ala rigehti i meletaškande)
 • Üks' päskhaine kezad ei tege.
 • Üks' su i nagrab i itkeb.

Ozoitesed[vajehta | vajehtada tekst]

 • Kaks' vellest läheten elädas, üks' te om keskes. (sil'mad)
 • Nell' vellest ühten katusen al seištas. (laud)
 • Nell' vellest ühten šläpan al seištas. (laudan jaugad)

Kelenvänd[vajehta | vajehtada tekst]

 • Ühtel tel — tehta völ midä-se kerdalaz.
 • Ühthe lautha, ühtoiktha — kerdalaz, keskustata.
 • Ühthe unhe magata — magata hätken da süväs.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.