Elektromagnitsädegoičend

Vikipedii-späi
EMS:an spektran diapazoniden rahvahidenkeskeine klassifikacii (anglijan kelel). Pachad: 1 (must) — diapazoniden znamoičendad-abbreviaturad, 2 — sädegoičendan paksuz, 3 — lainhen piduz, 4 — fotonan energii

Elektromagnitsädegoičend (EMS) vai elektromagnitižed lainhed om levitai avarudes elektromagnitižen kendan perturbacii (olendan vajehtuz). Voib el'geta sidä elektromagnitižeks lainheks vai fotoniden valuks tarbhaižusen mödhe. Harakterizuiše ičeze spektran mülündal edel kaiked.

Elektromagnitine spektr jagase nenikš nimitadud keskustoikš:

Elektromagnitine sädegoičend voib levitadas läz kaikiš ümbrištoiš. Vakuum om avaruz substancijoita i absorbirujita vai laskijoita elektromagnitižid lainhid hibjoita, ka EMS levigandeb siš energijan kadoita miččikš taht surikš keskustoikš. Statjoiden rives EM-sädegoičend levitase hüvin täuttud-ki substancijal avarudes, sen aigan sädegoičendan harakter vajehtub paloin.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.