Gladius

Vikipedii-späi
Gladiusan nügüd'aigaine rekonstrukcii

Gladius (mugažo latinaks) om amuižrimalaine lühüd mek läz 60 santimetrad pitte saldatoiden täht, panihe oiktanno jauganno.

Mek om ottud rimalaižil Peloponnesan heimoišpäi sodoiden aigan, istorikoiden melen mödhe. Tegihe gladiusoid tagotud raudaspäi paksumba kaiked (järghižikš 3. voz'sadaspäi), no om johtutesid bronzmekoiš.

Gladius sai populärižust legioneroil (jüžmak rimalaine jaugvägi). Kebn jaugvägi (velitad) kävuti gladiusoid vaiše abuazegeks. Mahtavad sodamehed tegiba teravid surmaližid iškendoid mekal, no sen piduz laski vedada torad vaiše lähižes sijaspäi. Legionerad mahtoiba fehtuida mekal mugažo hüvin, kut čapta vai ainastada.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.