Keramiktehmine

Vikipedii-späi
Latgaline Valdis Paulinš-astiinik (padanik) ištub astiinikandiskan taga latgalan kul'turan päividen aigan Piteriš, Venäma, 11. kezaku 2016

Keramiktehmine om saven ümbriradmine padakezral formuindan mahtusel glazurin krepindan ližadusenke i poltandal päčiden abul samha keramikad: kodielon kalud, sauvondmaterialad, erazvuiččed dekorativižed tegesed, suvenirad, čomitesed. Eziauguižin se tehmine oli käzitöks vaumičemha astjoid sömän slokostindan da otandan südäimehe, nozoliden i pärjiden materialiden kaičendan täht.

Keramikantehmižen tehnologii mülütab tehmižiden koume päklassad:

  • savičuiden tehmine sauvondan täht;
  • erazvuiččiden savesižiden i kivižiden astjoiden tehmine, čomitesiden erazvuiččiden kaluiden sädand, materialad tegimišton täht (lämoinvastaine savič, kafel', torved), tegimišton kalud (retortad i sen vuitte);
  • fajans- da porcellantegesiden pästand kodielon täht i tegimišton täht.

Ned keramiktehmižen päižed klassad oma pojavad keskneze, no ottas kävutamižhe saven erištadud sortuid, i kaikuččes om ičeze tehmižen eriližusid.

Saven vaumičend[vajehta | vajehtada tekst]

Om paremba kävutada saved padoiden täht, sil om tarbhašt notktust i sadud tegesiden lämudenvastustust. Hot' savi om korktanke plastižusenke, no sen ahtištuz poltandan aigan om terav i ei ole tazomäraine, ka ližatas savehe toižid materialoid kaiken. Ottas kävutamižhe letet, tuhkad hilišpäi, pilajauhod koveritomiden tegesiden täht. Šamot om kožui parembiden tegesiden täht, se om tuhk vähän polttud edelpäi savespäi vai henotud muretud keramiktegesišpäi. Ližatas raudan hapandusid, mouckived, mugloid, gipsad. Kaikile ližadusile piidab olda henotud järedoita muruita, tegesen hüvä lad rippub sišpäi.

Sadud savi jäse ühteks vai kahteks vodeks il'mas vai vedes, miše tehta järgeližid keramikkaluid. Ümbriradmižen ezmäine pordaz om saven peksmine puižiš konoriš, tegimel — masinoiden abul, i muga puhtastase kivišpäi. Sadud konorišpäi savi panese kogoiden nägul, čapase hoikikš platoikš vanuimen vai veičiden abul, muga puhtastase nägujiš mehanižiš ližasegoitusišpäi völ kerdan, sid' panese konorihe möst i pekstase kahtenden kerdan. Savesižen massan korktan ladun päine arvoimine om sen gomogenižuz. Mugoi lad om tarbhaine mujutomiden i ülembaižen sortun tegesiden täht, mass niiden täht kogoneb puhtastadud hüvin i sid' segoitadud paloišpäi.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]


Irdkosketused[vajehta | vajehtada tekst]


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.