Kivine sild (Piter)

Vikipedii-späi
Sil sanal voib olda toižid znamoičendoid; miše nähta niid, tulgat tänna.
Kivine sild vn 2016 keväz'kus

Kivine sild (ven.: Каменный мост) om Venäman üks'keskustaine kivine sild avtoiden (koume ted) da jaugnikoiden täht Piterin Gorohovai-irdal Gribojedovan kanalas päliči.

Sauvuz ühtenzoitab Kazanskii- i Spasskii-sarid, Admiralteiskii-rajonad Keskuzrajonanke vspäi 1776. Lähembaižed kanalan sildad oma Jauhsild i Demidovan sild.

Istorii[vajehta | vajehtada tekst]

Vl 1752 Kesksild (ven.: Средний мост) puspäi oli neciš sijas. Nügüdläine sild om saudud vozil 1766−1776, 19,7 m pitte i 14 m levette, bembelülähänke veden da astjoiden täht, sädi V. I. Nazimov-inžener I. N. Borisov-inženeran kaclendanke. Se kändihe Piterin ezmäižeks sildaks kivespäi, edel sidä kaik sildad oliba puspäi, nimitihe necen tagut.

Sild alištui rekonstrukcijale vl 2017, se oli ezmäine enamba mi kahtes voz'sadas (harv statj Piterin täht). Arhitekturine muštnik federaliženke znamoičendanke, kaičese valdkundal.

Konstrukcii[vajehta | vajehtada tekst]

Sildan alused oma butaižiš apakoišpäi puižil vajil, toižed palad oma saudud ozrikkivespäi i oma kreptüd sil. Kivižen bembelülähän minimaline sanktuz om 75 sm, paneg sen päl om tehtud kivišpäi mouckivisegoitesel. Monolitine raudbetonapak om pandud panegen päle. Avtoteid oma kattud asfal'tbetonal. Trotuarad oma erigoittud avtoteišpäi röunal ozrikkivespäi. Sildan röun om tehtud kanalan randirdan röunan kartte: baläsinad kaugedraudaspäi metalližkaičpuidenke ülähän ozrikkivitumboiden keskes.

Leveduz kaičpuiden keskes om 13,9 metrad, avtotepalan leveduz 11 metrad, trotuarad oma 1,3 m levette. Sild mäneb kon'ha vähän randoihe kacten, saum alusiden i sildan värtmuziden keskes om 83°.

Irdkosketused[vajehta | vajehtada tekst]