Mine sisu juurde

Laps'

Vikipedii-späi
Laps' Amalija Lindegrenan «Murgin»-kuval

Laps' om ristit laps'aigan pordos.

Lapsiden kaičendan päiv znamoičese joga voden 1. päiväl kezakud mail'madme.

Lapsihe sidodud vepsän muštatišed[vajehta | vajehtada tekst]

Erased muštatišed oma ottud «Mi meles, se i keles»-kogodusespäi.[1]

 • Abuta mehele mäges, a lapsele künduses.
 • Anda, Jumal, laps, a lapsele mel't.
 • Čapa hot' mitte sorm — kaikutte om kibed. (lapsiš)
 • Ei ole sur' mez', da kaikid vanhemboičeb. (lapses)
 • Hüvä om lapsen olda, konz vanhemb last kacub.
 • Hüväl mamal da tatal hüvä laps'-ki lähteb.
 • Ičeze lapsed oma armhad.
 • Kaikuččel lapsel om ičeze än'.
 • Ku laps' vajeht ei kule, ka löndad-ki ei varaida.
 • Kut lapsen kazvatad, ka sidä lapsespäi varasta-ki.
 • Laps' ei väriže, ka mam ei kacuhta.
 • Laps' om kuti živat.
 • Laps' sündub, hänen oza-ki sündub.
 • Lapsen kazvatada, kuti palabidme hilidme kävelta.
 • Lapsen kazvatades näged zor'an noustes.
 • Lapsen kündlihe ed upta.
 • Lapses om äi ližad: kalan sab, kaks' söb.
 • Laskav laps' kaks' mamad imeb.
 • Mam sötab lapsen nižal, ma leibäl.
 • Maman heng palab lapsehe, a lapsen kivehe. (lapsiš kitändata)
 • Ojatin lapsed seičemen üht ei varaikoi.
 • Openda last, kuni mučuine (kuni om nor').
 • Openda last kuni poikpoli sijas magadab.
 • Ozr orahaižes, a laps' vagahaižes.
 • Pahemb laps' paimnehe.
 • Pen't ed kazvata, ka surt ed homaiče.
 • Pästa Jumal paimeta verhid živatoid da kacta verhid lapsid.
 • Radod ei ole — ka laps' tege, hol't ei ole — ka drug tege.
 • Sündutada last om kibed, a kazvatada om jüged.
 • Vagahašt söta näčotesel, a last — opendusel.
 • Ühtespäi kaht ei linne. (ala anda vaudad lapsele)

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]

 1. Mi meles, se i keles. Vepsläižed muštatišed (ladii om O. J. Žukova). — Petroskoi: «Periodika», 2018. — 96 lp. — Lpp. 22−25. ISBN 978-5-88170-307-3 (veps.) (ven.)


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.