Prihaine

Vikipedii-späi
Prihaine

Prihaine vai Prihačkuluine, vai Prihalaps' , om mužiksugun laps'. Hänen igä om 2..12 vai 14 vot (suguküpsnendan aig), toižin sanoin vagahaižespäi alaigäčuhusai, i om laps'aigan palaks. Lopuks prihaine kändase prihaks.

Prihaižed erinedas neičukaižišpäi muga-žo, kut mehed naižišpäi, hibjan biologijan i melen mödhe. Genderižed erindad oma olmas mugažo, ned oma identifikacii suguičtazvedandan mödhe.

Prihaine zavodib kävuda školha samha kirjoiden lugendan, kirjutandan i matematikan pämahtoid. Hän kacub tathaze i toižihe ezikuvihe, valičeb professijad, miše varatoitta ičeze pereht tulebas aigas.

Lujas golliš maiš erased prihaižed oma ottud lapsiden töhö varatoitmaha toižid kanznikoid. Se tön toižend om kel'tud šingotadud valdkundoiš, tobmuden organad makstas rahaabud.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.