Nozoluz

Vikipedii-späi
Levitajad lainhed nozoluden pindadme

Nozoluz om olii nozolas agregatižes olendas substancii. Se olend otab sijadust kovan i gazanvuiččen olendoiden keskes.

Nozoluden i kovan hibjan agregatižed olendad oma kondensiruidud, niiden heneged (atomad, molekulad, ionad) oma himižiš sidoiš keskneze. Kondensiruidud olendan fizik tedoidab molembid olendoid. Gidrostatik i gidrodinamik oma järghižiden ümbrištoiden fizikan jagusikš, ezmäine tedoidab nozoluziden tazoolendad, toine — niiden likundad i vastamižpainegid kovidenke hibjoidenke.

Nozoluden päine ičend om mahtuz vajehtada formad röunadusita kosketajiden mehanižiden kingitesiden painegen al (välliden eskai), toižiden agregatižiden olendoiden erineden. Sen aigan substancijan mülü jäb kaikenaigaižen praktižikš. Nozoluden ahtištand om jüged azj. Pindan kingitez harakterizuib nozoluzid i erigoitab niid gazoišpäi. Nozoluden ninevuz om enamba mi gazan tobjimalaz, no oleleb vähemba-ki, oz., nozol vezinik ujub gazanvuiččes gelijas 20 K lämuden i 3 MPa painuden arvoimižiš. Substancii om nozol lämuziden märitud keskustas, sen röunad rippudas painudespäi.

Jagadas kaikid nozoluzid puhthikš i segoitusikš. Erased segoitused znamoitas äjan elon täht: veri, merivezi da tž.. Nozoluded voidas olda segoitesikš. Nozoluziden ičendad: valundmahtuz, notktuz, pindaline kingitez, märgastamižmahtuz, segoitamižmahtuz, diffuzii.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.