Mine sisu juurde

Virzud

Vikipedii-späi
(Oigetud lehtpolelpäi Stupen')

Virzud vai Stupnäd (üks'lugu Virz i Stupen' ) oma madalad kengäd kazmuzmaterialaspäi.

Ned kengäd oliba levitadud Lätänman, Norvegijan, Suomenman i Venäman külähižes tahondas 1930-nzihe vozihesai. Kuvatihe virzuid ninespäi (lehmuz, jalaim', raid), tohespäi vai linaspäi. Pojavad kengäd oma sandalijad.

Tehmine[vajehta | vajehtada tekst]

Varmitihe kengänpohjad, plettihe katačun-oraižen abul da ühtenzoittihe sidä pit'kil barboil, ninel, noral vai paikatihe-pututihe sanktad nahkad. Sidoihe virzuid jaugoihe tehtud kertusil siš-žo ninespäi rihmoil (kadvoižil, paglaižil).

Virzud oliba odvad levitadud materialan, tehmižen kebnuden i lühüdan kävutandan tagut. Openzihe mužikoid tehta virzuid lapsessai, sid' čopakuz rados laski pästta mugoižid kengid töiden kesketi.

Toižendad[vajehta | vajehtada tekst]

  • Opotkad — virzud-täpsud.
  • Upud — tohesižed virzud sär'nikoidenke.

Virzuihe sidodud vepsän muštatiž[vajehta | vajehtada tekst]

  • Pirzištade — dai pirg, virzištade — dai virz. (sinun täutmatomuz ei vajehta situacijad)

Galerei[vajehta | vajehtada tekst]

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.