Vauged sihlaine

Vikipedii-späi
Vauged sihlaine
Vauged sihlaine
Vauged sihlaine änikoičeb
Tedoklassifikacii
Valdkund: Kazmused
Palakund: Änikkazmused (Magnoliophyta)
Klass: Kaksidülehtesižed (Dicotyledones)
Kund: Lamiales
Sugukund: Lamiaceae
Heim: Lamium
Erik: Vauged sihlaine
Latinankel'ne nimi
Lámium álbum L., 1753


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 32538
NCBI 53159

Vauged sihlaine (latin.: Lamium album) om äivozne heinäsine kazmuz Lamiaceae-sugukundaspäi. Kazmusen irdnägu om sihlaižen (Urtica) pojav, no ei voi sihlištadas, ka ei ole satatajid ogahid.

Leviganduz[vajehta | vajehtada tekst]

Kazvab Evropas i Azijas (päiči Indijan suvipalas i Indokitain pol'sares) venon klimatan zonas. Om levitadud kaikedme Venämadme.

Navedib pimitadud sijid vanoiden randoidme täizöiženke nepsudenke. Sädab žomid. Kazvab rujoheinäks saduiš, linmaiš, irdoidme, aidveridme i varaaitoidenno, harvemba penzhištos da mecas.

Ümbrikirjutand[vajehta | vajehtada tekst]

Jurišt om ujelii. Seikh om püštoiged, oleskeleb 170 santimetrhasai kortte. Lehtesed kazdas paroil. Kaik kazmuz om kattud pehmdoil penil ogahil.

Vauktad änikod kazdas ülälehtesiden kaimloiš, renghaks 6..14 änikod kerdalaz. Änikoičeb kaiken vegetacijan pordod (sulaku — reduku). Plodud küpsnedas kezakuspäi sügüz'tal'vhesai. Plod om cenobii — palakaz, kogoneb nelläs pähkmenvuiččes palaspäi.

Kävutand[vajehta | vajehtada tekst]

Ottas vauktan šihlaižen lehtesid i änikoid zell'torhudeks, vaumitadas spravitajid unotesid. Tervehtadas satatesid, nahkan läžundoid, verenjoksmusid, kuziburakon i südäimuniden-sirguiden läžundoid.

Kazvatadas dekorativižeks kazmuseks. Medenkandai, andab äi vauvast nektarad i heid'omad, no nektaran süvä sijaduz vitkostab mezjäižiden radod. Voib otta norid lehtesid sötkeks, ku nuž — ka sömäks-ki.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]