Mine sisu juurde

Azartvändbiznes

Vikipedii-späi

Azartvändoiden industrii mülütab ičheze:

Valdkund reguliruib necen sferan edheotandoid valdkundmaksal azartvändoišpäi. Peittud ekonomikan mel'hetartuz azartvändoihe om sur', no policii ecib i likvidiruib illegaližid edheotandoid päiči korrupcijan statjoiš.

Industrijan radmine om teravha rahaližaha vai kaluližaha sidodud, vändajiden polespäi — teravihe kiloihe paksus. Käskusišt paneb röunadusid azartvändoiden ühtnijoiden täht, ozutesikš, minimaline igä, psihine olend (psihižita läžundoita, humalduseta). Valdkundaline reguliruind voib mülütada sistemižid röunadusid: edheotandoiden kel'dand lokacijan da toižendan mödhe i laskend vaiše erasiš-se zonoiš (Venäma, Kazahstan), azartvändoiden valdkundaline monopolii (Suomenma), AÜV:oiden severziš-se štatoiš vaiše indejalaižed voidas pidada kazinod i vaiše ičeze rezervacijoiš.

Järedad azartvändbizneskeskused ratas amerikaižes Nevad-štatas (Las Vegas, Rino), Monte Karlos (Monako), Makaos (Kitai), Singapuras.

Kacu mugažo[vajehta | vajehtada tekst]

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.