Hüväsuguižiden neiččiden Smol'nii institut

Vikipedii-späi
Smol'nii-institut vl 1823
Smol'nii-institutan openikad karguiden urokal

Hüväsuguižiden neiččiden Smol'nii institut (ven.: Смольный институт благородных девиц) Piteriš oli ezmäine naižiden openduzaluzkund Venäman imperijas. Se pani naižiden opendusen alusen valdkundas i oli valdkundaline (bajarišton lapsed maksoiba openduses). Ezmäine imperijan mugoižiš aluzkundoišpäi (kaik niid oli koumekümne) i kaikiš prestižižemb.

Institutan eziauguine nimi oli «Imperatorine hüväsuguižiden neiččiden kazvatandsebr» (ven.: Императорское воспитательное общество благородных девиц). Sen aluz oli pandud Jekaterina II-imperatornaižen käsköl vn 1764 5 (16). semendkud hänen Ivan Beckoi-sekretarin iniciativan mödhe. Käskös om kirjutadud, miše sebr sädase «andamha valdkundale hüvin opetud naižid, hüvid mamoid, kanzan i ristitkundan ližakahid ühtnijoid».

Aluzkund sijazihe Džakomo Kvarengi-arhitektoran sauvuses (om letud vll 1806−1808) vn 1917 redukuhusai, sid' Novočerkasskas, i vll 1919−1932 emigracijas — Serbijan territorijal. Smol'nii-nimi libui Smol'nii-tanhaspäi, mitte oli saudud vl 1725 Petr I-imperatoran käskön mödhe läz Smol'nai-küläd dögtintegimenke. Vn 1917 redukun revolücijan jäl'ghe sauvuz kävutase Piterin tobmuden ohjandusen päsijaduseks rattemata, vspäi 1996 se om Piterin gubernatoran oficialine rezidencii.


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.