Tähklind

Vikipedii-späi
Tähklind
Tähklind
Tähklind
Tedoklassifikacii
Valdkund: Živatad
Tip: Sel'gjäntkeižed (Chordata)
Klass: Lindud (Aves)
Heimkund: Kur'genvuiččed (Grueformes)
Sugukund: Kräksunlindunvuiččed (Rallidae)
Heim: Tähklindud (Crex)
Erik: Tähklind
Latinankel'ne nimi
Crex crex (Linnaeus, 1758)
Areal
Image
     Pezoitelendan areal      Tal'vdundan eländtahod


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 176277
NCBI 185586
Tähklindun munad

Tähklind (latin.: Crex crex), mugažo Rugižlind da Rugižpaskač paginoiš, om levitadud pen' kezalind. Mülütadas Kräksunlindunvuiččed-sugukundha (Rallidae).

Leviganduz[vajehta | vajehtada tekst]

Lind tegeb pezoid Evropas, Azijan stepin zonas, tal'vdub Afrikan suvipäivnouzmas.

Ümbrikirjutand[vajehta | vajehtada tekst]

Hibj om 27..30 sm pitte i 80..200 grammad vedutte, suugiden maihutuzkeskust 46..53 sm. Ižačud oma järedamba i hahkamba mi emäčud. Kagl om pit'kahk, pä om kehker. N'ok om läz konine, lühüd i vahv, ruskedvauvhan mujun polhe.

Lind oleskeleb täuz'kaznu elon ezmäižen voden lopus. Munib pezha 5..14 munad, haudumižpord 16..19 päivest, voib mundä kaks' kerdad vodes. Tähklind vereb heinkus-elokus i ei voi leta sil aigal.

Eläb peitoiči korktal heinän žomiš, läz ei lenda, no lendab tuhad kilometrid migracijan aigan. Lindud elädas 5..7 vot, oma ristitun mectusen objektaks.

Söte[vajehta | vajehtada tekst]

Sötlese hämähöukuil da toižil gavedil, mollüskoil, erasti penil löcoil i imetaiživatoil. Mugažo söb erazvuiččiden tähkheiniden da toižiden heiniden semnid da lehtesid.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]