Mine sisu juurde

Tehnologii

Vikipedii-späi
Ristit pidab käzikirvest

Tehnologii (amuižgrek.: τέχνη tehni «čomamaht, mastaruz, maht» + amuižgrek.: λόγος logos «sana; meletuz, hama») om metodoiden da azegiden ühtmuz samha tahtoidud rezul'tatad, tärtusen avar el'genduz om tedoiden kävutand pätamha praktižid tegoid.

Vl 1772 saksalaine Iogann Bekman-opendai (1739−1811) toi tedoho «tehnologii»-terminad, kävuti tedodisciplinan käzitöiš nimitusen täht, kudambad openzi Göttingenan universitetas[1]. Tehnologii mülütab ičheze radon mahtusid, režimid, tegendoiden järgendust. Tehnologii om uden aigan avar termin, sen el'genduz šingotase, oli erazvuitte 20. voz'sadan augotišes i lopus.

Ümbrikirjutadas tehnologijad: tehnologine process, tehnologine kart. Ümbrikirjutand tegese kaikile sättujal mahtusel, miše kaikutte ristit voi toštta rezul'tatad, rahvahidenkeskeine standartizacii šingotase sen alusel.

Tehnologii jagase gruppikš nenidme kategorijoidme:

  • tehmižen sarak (oz., mašinansauvomižen, maižandusen, sauvondan, himine, kosmine, energetine, transportine, informacine, socialine);
  • materialan sand (oz., metalloiden, nanotehnologii, biotehnologii);
  • tarbhaižuz (järgeližed i kritižed / bazižed);
  • ekologine valatoituz (vähäjändusine, jändusitoi).

Kaikiš udembad i progressivižed oma korktad tehnologijad (angl.: high-tech), niiden kaikenaigaine kävutand om nügüdläižen tedoliž-tehnižen revolücijan tetpaine pala. Tehnologijoiden sädamine om innovacine radmine. Uziden tehnologijoiden massine kävutand ristitkundas kucub sirdandad toižhe tehnologižhe tazopindha, muga oli maižanduzrevolücijanke, sid' tegihe industrialine, nügüd' mäneb informacine.

  1. Salomon J. What is Technology? The Issue of its origins and definitions (Mi om tehnologii? Augotižlibund i märhapanendad) // History of technology. 1984. Tom 1. Lpp. 113−156. (angl.)


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.