Timofeik

Vikipedii-späi
Timofeik
Timofeik
Nittimofeikan änikuz (Phleum pratense subsp. pratense inflorescens)
Tedoklassifikacii
Valdkund: Kazmused
Palakund: Änikkazmused (Magnoliophyta)
Klass: Üksidülehtesižed (Monocotyledoneae)
Kund: Tähkänikoižed (Poales)
Sugukund: Tähkheinäd (Poaceae)
Heim: Timofeik
Latinankel'ne nimi
Phléum L.


Sistematik
Vikierikoiš


Kuvad
Vikiaitas

ITIS 41061
NCBI 15956

Timofeik (latin.: Phleum) om üks'voččiden i äivoččiden heinäsižiden kazmusiden heim. Mülütadas Tähkheiniden sugukundha.

Leviganduz[vajehta | vajehtada tekst]

Kazmuz om levitadud Evropan, Azijan i Afrikan maiš. Introduciruihe Amerikan maihe i Avstralijha. Sädab heinän päpalad nituil pojavanke lähiženke Alopecurus-heimonke (45 erikod). Kazvab mecoiš, mecstepiš i mägitahondoiš.

Ümbrikirjutand[vajehta | vajehtada tekst]

Jurišton vauktad jured oma 3..5 mm sankte. Jur' pakuštub da kuidahtub räkän aigan, no andab orahaižid kastelendan jäl'ghe. Timofeik kazvab 20 santimetraspäi pol'tošt metrhasai kortte, voib olda severz'-se seikhid jurespäi. Änikod formiruidas hoikan cilindrižen tähkan nägul. Semned levigatas ičeze koukuižil živatoiden i ristitun abul.

Pakaižvastaine kazmuz, idäb aigaližel kevädel.

Kävutand[vajehta | vajehtada tekst]

Semetas-kul'tiviruidas severz'-se erikoid (nittimofeik Phleum pratense päpaloin) sötmižkazmusikš kaikiden maižanduzživatoiden täht.

Kazmuz om todud kul'turha Venämas 17. voz'sadal. Semetas omaluižil i pöudoil varhapanemha kuivatud da tošt heinäd. Nittas änikoičendan zavodindas.

Valitud erikod[vajehta | vajehtada tekst]

Kaik lugetas 15..18 erikod heimos.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]