Mine sisu juurde

Gamma

Vikipedii-späi

Gamma (Γ, γ, grek.: γάμμα gámma) om grekan kirjamišton koumanz' kirjam. Sättui amuižgrekan kelen kulund om [ɡ], nügüd'aigaižes grekan keles lugetas kirjant [ɣ] i [ʝ] edel [e̞]- i [i]-vokalid, kaksitadud γγ znamoičeb [ŋɡ]- vai [ŋɣ]-kulundoid.

Kirjam libui finikijan 𐤂-kirjamespäi gimel, kändase «verblüd» vai «heitmižazeg». Latinižen kirjamišton C- i G-kirjamed, kirilline Г-kirjam augotižlibuihe grekan gamma-kirjamespäi.

Kävutand znamaks[vajehta | vajehtada tekst]

Sur' Γ-kirjam voib znamoita:

  • gammafunkcii (Γ-funkcii) matematikas — faktorialan leviganduz kompleksižihe luguihe;
  • vektorkendan cirkuläcii kovan hibjan fizikas.

Ottas kävutamižhe pen't γ-kirjant znamoičemha päpaloin nenid tärtusid:

Matematikas
Fizikas
  • γ-sädegoičend (korktoiden energijoiden fotoniden valu);
  • kaikiš enamba levitadud heneg — foton;
  • adiabatan ozutai.


Grekan kirjamišt
Al'fa (Αα) • Beta / Vita* (Ββ) • Gamma (Γγ) • Del'ta (Δδ) • Epsilon (Εε) • Dzeta / Zita* (Ζζ) • Eta / Ita* (Ηη) • Teta / Fita* (Θθ) • Jota (Ιι) • Kappa (Κκ) • Lämbda (Λλ) • Mü / Mi* (Μμ) • Nü / Ni* (Νν) • Ksi (Ξξ) • Omikron (Οο) • Pi (Ππ) • Ro (Ρρ) • Sigma (Σσς) • Tau / Taf* (Ττ) • Ipsilon (Υυ) • Fi (Φφ) • Hi (Χχ) • Psi (Ψψ) • Omega (Ωω)
*Amuižgrekan / Nügüd'aigaine grekan nimituz
Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.