Hi

Vikipedii-späi

Hi (Χ, χ, virkand grek.: χι, amuižgrek.: χῖ) om grekan kirjamišton kahtenz'kümnenz' kahtenz' kirjam. Sättui amuižgrekan kelen kulund om [kʰ]. Nügüd'aigaižes grekan keles lugetas kirjant [x], edel [e̞]- i [i]-vokalid — palataline [ç] (kut saksan ich-sanas, erasti anglijan human- i hew-sanoiš).

Ei olend kirjant grekan kirjamišton aigaližiš variantoiš. Kirilline Х-kirjam augotižlibui grekan hi-kirjamespäi. Latinan X-kirjam libui etruskan X-kirjamespäi, se tuli päivlaskmaižiš amuižgrekan paginoišpäi i lugetihe niiš [ks].

Kävutand znamaks[vajehta | vajehtada tekst]

Sur' Χ-kirjam voib znamoita:

  • periferijan nerviden ristikoičend neiroanatomijas;
  • kuti latinan X-kirjam-ki, ühtneb levitadud anglijan Raštvoiden Χmas-lühendushe.

Ottas kävutamižhe pen't χ-kirjant znamoičemha päpaloin nenid tärtusid:


Grekan kirjamišt
Al'fa (Αα) • Beta / Vita* (Ββ) • Gamma (Γγ) • Del'ta (Δδ) • Epsilon (Εε) • Dzeta / Zita* (Ζζ) • Eta / Ita* (Ηη) • Teta / Fita* (Θθ) • Jota (Ιι) • Kappa (Κκ) • Lämbda (Λλ) • Mü / Mi* (Μμ) • Nü / Ni* (Νν) • Ksi (Ξξ) • Omikron (Οο) • Pi (Ππ) • Ro (Ρρ) • Sigma (Σσς) • Tau / Taf* (Ττ) • Ipsilon (Υυ) • Fi (Φφ) • Hi (Χχ) • Psi (Ψψ) • Omega (Ωω)
*Amuižgrekan / Nügüd'aigaine grekan nimituz
Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.