Mine sisu juurde

Transport

Vikipedii-späi
Likkuimiden znamad: avto (kebnavto), lendim, punolendim, laiv, avtobus, jonuz

Transport (latinan sanoišpäi trans «kal't» i portare «kantta») om likkuimed i kaik ühtenzoituzted niiden tehnižidenke sauvusidenke da ladimidenke. Likkuimed sirtas teidme ristituid da jüguid toižes sijaspäi toižele.

Passažiroiden da jüguiden transporiruind om ižandusen tarbhaižembiš sarakoišpäi i globalizacijan likutim. Vedai i mehanikanradnik oma sarakon päprofessijoikš.

Transport jagase kahteks sureks kategorijaks: passažirtransport i jügutransport.

Toižendad[vajehta | vajehtada tekst]

  • vezitransport: laut, jogi- i merilaivad da astjad, VA-laivad, jänmurendajad;
  • kormankandai transport: kodiživatoiden sel'giden abul;
  • hebontransport: hebon abul;
  • individualine transport: invalidine korj, korj, velosiped, moped, motocikl, štargud, lumilaud, suksed;
  • avtotransport: kebnavto, ATV, jüguavto, avtojonuz, avtobus, robotiziruidud ohjastusenke;
  • raudtetransport: vedim jonusenke, tramvai, metro, maglev;
  • il'mtransport: lendim, punolendim, dirižabl', il'mšur;
  • torvtransport: vedenveim, fansistem, ventiläcii, rujoidenveim, gazan- i kivivoinveim, pnevmatine počt;
  • kosmostransport: raket, reaktivine laiv;
  • toižed levitadud: lift, eskalator, elevator, travolator, kervačte, funikulör, kormadai.

Kävutandan mödhe transport oleleb: ühthižen kävutandan (sidä kesken kundaline transport), specialižen kävutandan (organizacijoiden), personaline.

Transport i ümbrišt[vajehta | vajehtada tekst]

Nügüd'aigaine transport valatoitab lujas lidnoiden planiruindha (otab avaruden polehesai) i atmosferha (hil'muiktuzgaz, pölü, judu), tarbhaičeb äi pördmatomid rahapanendoid, kulutab äi kallišt poltust. Likutimen päine toižend om südäipalandlikutim mal, vedes i il'mas. Likkuimed oma energijan päkulutajišpäi ižanduses, kulutadas kävutadud kividunuden poltusen nelländest.

Kundaline, likutimetoi i elektrine transportad valatoitas ümbrištod penembas märas.


Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.