Jogi

Vikipedii-späi
Süvär'-jogen nägu Üläsüvärin GES:an šlüzan pälpäi
Senanjogen hijam kodihižes Živerni-kundas, pirdi Klod Mone, 1897

Jogi om kaikenaigaine znamasine (ojan erineden) vezivalu, londuseline geografine objekt. Nil da Amazonas oma kaikiš surembad joged Mas.

Kuivan man gidrologijan jaguz — potamologii — om pühätadud jogiden tedoidusele. Joged kuctas sur'vezid da mahusen erozijad.

Joged oma Man gidrologižen ciklan pala. Vezi keradase pindaližiš valuišpäi, ned sädaba lanktenuziš märitud pindale (jogen bassein) atmosferižiš sadegišpäi, mugažo toižiš purtkišpäi, oz., manalaižen veden varad, jäžomiden suland, lumikate.

Harakteristikad[vajehta | vajehtada tekst]

Jogi voib jäduda, käta jäks täuzin vai kuida lophu pordaigaližešti. Jokseb ičeze alangištodme joginiškaspäi jogensuhusai i voib langeta toižhe jogehe, järvhe, vezivaradimhe, merhe vai valdmerhe, erasti soho. Om oiktoid da hurid ližajogid päpaloin. Rand da kendäk oma vezivalun röunaks. Aigan mändes jogi voib vajehtada vagon sijadust tahoidme. Vezijagandad erigoittas erazvuiččiden jogiden basseinoid.

Jogen suruded: piduz (km), basseinan pind (km²), sekundine (m³/s) i vozne valujoksmuz (km³), jogen pidustan pautkuz (% vai promille ‰), ližajogiden lugu, joginiškan da jogensun korktuz valdmeren tazopindan päl, om-ik del't jogensus. Jogen vago voib olda ottud torvhe, lidnan territorijal tobjimalaz. Saudas padoseinid vezivaradimid säden, kos'ked da vezilanktendad heittas sil-žo aigal.

Kävutand[vajehta | vajehtada tekst]

Nened otandad kävutamižhe oleskeldas jogel: kävutand reskvedeks, kalanpüdand da kalankazvatuz, elektrusen da toižen vägen (vezimellic) samine, jogilikkuimed da kanalad, pöudoiden kastelend, rajod valdkundoiden keskes.

Jogehe sidodud vepsän muštatišed da ozoitesed[vajehta | vajehtada tekst]

Muštatiž[vajehta | vajehtada tekst]

  • Paremb om oja tugeta mi jogi.

Ozoitez[vajehta | vajehtada tekst]

  • Rusked korend päliči joges rippub. (jumalanbembel')

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]Nece kirjutuz om vaiše ezitegez. Tö voit abutada meile, ku kohendat sidä da ližadat sihe.