Šablon:Potd/2017-07

Vikipedii
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2017: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

01[redaktiruida purde]

Godafoss (isl.: Goðafoss «jumaloiden vezilanktend») om üks' kaikiš painajiš Islandijan vezilanktendoišpäi 30 m levette, sijadase valdkundan keskuzpalan pohjoižes, Bardardalur-ümbrikos. Skjalfandafl'-jogen vezi lankteb 12-metrižes korktusespäi

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

02[redaktiruida purde]

Tatevan jumalankodin Ph. Jurgijan-vauktustajan jumalanpert' (arab.: Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, Surb Grigor Lusavorič jekeghetsi) päiväiženlaskman aigan, Sünikan agj Armenijan suvipäivnouzmas. Armenijan Apostoline jumalankodi om saudud 9. voz'sadal, i oli Tatevan universitetaks 14.-15. voz'sadoil, kudamb abuti šingotada tedod, religijad i filosofijad, kirjutelda kirjoid i tehta miniatürižid voikuvid

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

03[redaktiruida purde]

Euploea core-lipkaižen mado söb karandad (latin.: Carissa carandas)

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

04[redaktiruida purde]

Kauged hameleon (latin.: Trioceros rudis) Karisimbi-mägenno om kümne santimetrad pitte i eläb rahvahaližes vulkanoiden «Birung»-puištos, Ruand, 2600 m ülemb meren pindad. Ruand oigendab Päzutandan päiväd 4. päiväl heinkud

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

05[redaktiruida purde]

Mark Antonii Gordianan amfiteatran gipogei El' Džem-lidnas (Tunis). Gladiatorad libuiba arenan verajannoks necen gipogejan sijaspäi vändoiden zavodindan aigan. Amfiteatr om UNESCO:n mail'man jäl'gusen objekt vspäi 1979, sauvoihe läz 238 vot meiden erad

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

06[redaktiruida purde]

Kobe-lidnan portan čuhunduz om mel'heižtaho Japonijas. Čuhunduz om olmas vaiše ekskursijoiden täht, saudihe vodele 1963. Kobe-lidnan merimuzei ozutab japonižen laivoidenlikundan istorijad, sen paloin Kobe-lahten šingotest

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

07[redaktiruida purde]

Čehanman il'mvägiden Saab JAS 39 Gripen-šturmlendim pölähti il'mbazaspäi Časlav-lidnanno valdkundan keskuses, vn 2010 heinku

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

08[redaktiruida purde]

Mahaon-lipkaine (latin.: Papilio machaon) avstrižen Mitterbah-am-Erlaufzee-žilonno (Alaavstrii-federacijanma)

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

09[redaktiruida purde]

Letkesižen rahvahatoman Atakam-man järgeline nägu mail'man kaikiš kuivambas tahondas, tarkoikti 50 kilometras pohjoižpäivnouzmha Kalam-lidnaspäi (isp.: Calama) Čilin pohjoižes

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

10[redaktiruida purde]

Pen' heinälipkaine (latin.: Coenonympha pamphilus) Rahvahaližes «Kampinos-mec»-puištos (pol'š.: Puszcza Kampinoska), Pol'šanman keskuzpalas. Puišton aluz om pandud vl 1959

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

11[redaktiruida purde]

AÜV:oiden kosmine äikerdaine «Atlantis»-laiv zavodib vitkod matkad 39A-töhöpästandplatformannoks ühthekeradamižcehaspäi vaumičemha STS-79-pästandad vn 1996 16. päiväl sügüz'kud. Nece nägu om ottud cehan čuhun alpäi 160 metrad korkte. Putuiba fotokuvha: kosmine laiv-tut, ruskedpakuine irdpol'ne mülü i kaks' vauktad kandairaketad

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

12[redaktiruida purde]

Püšt šihlik (latin.: Lacerta agilis ssp. Argus) ujeleb madme (Vinnican agj, Ukrain)

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

13[redaktiruida purde]

PZL W-3 Sokół-punolendim (angl.: Falcon) om ottud kävutamižhe Čehanman il'mvägiden ecmiž-päzutandalajagusel vn 2007 sügüz'kus

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

14[redaktiruida purde]

Menkal'ja-emändan futor om järgeližen tal'veližen peizažan pala Ispanijan keskuses, läz penikašt Almazul-küläd Sorii-provincijas, avtonomine Kastilii da Leon-agj

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

15[redaktiruida purde]

Neorthacris simulans-gavediden par vasttusel

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

16[redaktiruida purde]

Groshadern (saks.: Großhadern) — Münhenan metropolitenan stancii U6-jonol, om avaitud vn 1993 semendkus (Bavarii-federacijanma, Saksanma)

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

17[redaktiruida purde]

Džami-mečetin pätulendan aivanan nägu ülähäkspäi Isfahan-lidnas, Iran. Nece islaman pühäpert' mülüb UNESCO:n Mail'man jäl'gushe, om valdkundan ühteks kaikiš amuižembiš sauvusišpäi, vajehti ičeze arhitekturad vspäi 771 (sauvondan voz') 20. voz'sadahasai

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

18[redaktiruida purde]

AÜV:oiden sodamerilaivišton LCAC-55-astii il'mpölusel manevriruib ličemha USS Kearsarge (LHD-3)-desantlaivan trümha. Nece laiv i kaik 26. ekspedicine merijouk (angl.: Special Operations Capable) tehtas varuitomuden operacijoid Persijan lahtes. Astjad il'mpölusel oma kirjutadud desantan 4. joukul «Litl Krik»-sodameribazas, Norfolk-lidn, Virginii-štat

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

19[redaktiruida purde]

Tulum oli maja-indejalaižiden edelkolumbižen civilizacijan lidn da lidnuz, amuižen Kob-lidnan (isp.: Cobá) avanport. Lidnan jändused sijadasoiš nügüd'aigaiženno lidnanno, kall'oil 12 m korktusel pidust' Jukatan-pol'saren Kariban meren randištod Kintana Roo-štatas, Meksik. Amuine Tulum oli ühteks jäl'gmäižiš saudud da elänzoittud maja-indejalaižil lidnoišpäi; se šingotihe lujas 13. i 15. voz'sadoiden keskes, oli olmas 70 vot Meksikan okkupacijan ispanijalaižil zavodindan jäl'ghe

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

20[redaktiruida purde]

Matknikoiden «Celebrity Summit»-laiv «Vanna C»-buksiral, lähteb ujuden Venecijaspäi (Italii). Katoline Santa Marija della Salüte-päjumalanpert' om tagamal

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

21[redaktiruida purde]

Skougafoss (isl.: Skógafoss) om sijatud Skougau-jogel (isl.: Skógá) vezilanktend Islandijan suves, Skougar-külänno (isl.: Skógar). Se om 60 m kortte da 25 m levette, lankteb enččen randpirdan kall'oišpäi. Nügüd'aigan randpird om 5 kilometras sišpäi, vanh pird erigoitab mererandališt alangištod Islandijan mägištolpäi severz-se sadad kilometrid

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

22[redaktiruida purde]

Ph. Marija Magdalenan jumalanpertin organ Ebersval'de-lidnas, Brandenburg-federacijanma, Saksanma

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

23[redaktiruida purde]

Danijan Peder Severin Kröjer-pirdajan (dan.: P.S. Krøyer) Kezaline eht Skagen-kül'bet'randal-kuva (1899) om iče pirdajan da hänen Mari-akan kaks'jaine portret. 1890-nzil vozil Kröjer pirdi severz'-se mänijoiden pidust' randad ristituiden kuvid. Nacein, kuva oli pakitoittud Genrih Hiršprungal, sikš miše kätihe sidä Hiršprungan keradusen palaks möhemba

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

24[redaktiruida purde]

Suviazijalaine Oxyopes javanus-erik om hämähouk Oxyopidae-sugukundaspäi, tetas sugukundad baukoikš-il'besikš mugažo

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

25[redaktiruida purde]

Tulendan Gandžali-kül'betihe ülälagi. Kül'bet' om saudud vl 1631 kuti Gandžali Han-kompleksan pala, sijadase Kerman-lidnan vanhas keskuses (Iran). Ornamentad čomitadas freskid Sefevidoiden-aigaspäi

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

26[redaktiruida purde]

Armaturine verk om terasižes vanuimespäi, ottas kävutamižhe betonad armiruimha, konz letas sauvusid

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

27[redaktiruida purde]

Kataralaine Nasser Al'-Attija-sportnik ohjastab Ford Fiesta S2000-avtod Rannakülänno (Suomenma) «Neste Oil Rally Finland 2010»-avtovoibuižen aigan

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

28[redaktiruida purde]

Spidvein raccastajad Üüteri-voibuižtrassal «Speedway Extraliiga»-voibištelendan aigan, Suomenma: Joni Keskinen (Jokerit-jouk, Kauhajoki), Marko Suojanen (Paholaiset-jouk, Pori) i Jiri Nieminen (Jokerit-jouk)

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

29[redaktiruida purde]

Skaftafolsheidi-mägitazangišt (isl.: Skaftafellsheiði), rahvahaline Vatnajöküdl'-puišt (isl.: Vatnajökull), Islandii. Vatnajöküdl'-jäžoman Skaftafolsjöküdl'-agjan i järven jäžomanno ühthine nägu lähtnudenke Skeidarau-jogenke (isl.: Skeiðará)

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

30[redaktiruida purde]

Meiden Maidte-galaktikan keskuzpalan ühthine kuva

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.

31[redaktiruida purde]

Päiväižen pert' om saudud vodele 1867, Golestanan pala. Golestan-pert'kulu om Kadžarad-dinastijan enzne kunigazline kompleks Tehranas (Iranan pälidn), UNESCO:n Mail'man jäl'gusen objekt, kogoneb läz kaks'kümnes sauvusespäi

Toižetada Allekirjutez


Image description / Oписание изображения
in English / на русском.