Kilingi-Nimme

Vikipedii-späi
Kilingi-Nimme
Kilingi-Nõmme
Valdkund Estinma
Eläjiden lugu (2020-01-01) 1,634 ristitud
Pind 4,26 km²
Kilingi-Nimme Kilingi-Nõmme
Telefonkod +372−44-xx-xxx
Aigvö tal'vel UTC+2,
kezal UTC+3


Vn 2012 Saarde-volostin kart

Kilingi-Nimme (est.: Kilingi-Nõmme) om lidn municipaližeta statusata Estinman suvipäivlaskmas, Saarde-volostin administrativine keskuz (1064,8 km²). Mülüb Pärnun makundha, sen kaikiš penemb lidn koumespäi eläjiden lugun mödhe.

Istorii[vajehta | vajehtada tekst]

Istorine lidnanznam
Lidnan istorine flag

Eländpunkt mainitase ezmäižen kerdan ostzein Šilling-saksalaižiden Ovel'gunn (Kurkund)-usadibaks (mizaks) vspäi 1560, konz se oli saudud. Vl 1789 avaitihe tavernad lähižes Nimme-usadibas. Estin Šilling-kanzannimen Kilingi-variant i Nimme-nimituz (levitadud Estinmas) sädiba lidnan ühtenzoittud nügüdläšt nimitust.

Vl 1848 Saarde-tulendan škol radaškanzi. Vl 1896 kaidraižuine «Pärnu — Valg»-raudte läbiti žilod, i saudihe raudtestancijad sihe vl 1917. Letihe mecanpilindan, jauhon i kezerdusen fabrikoid. Vl 1919 kätihe lidnanvuiččeks žiloks. Vn 1938 1. päiväl semendkud Kilingi-Nimme sai lidnan statusad. Toižen mail'man sodan aigan torad mäniba lidnanno, i vn 1941 heinkus Rusked Armii pani lidnad mantazole. Vll 1950−1959 se oli Kilingi-Nimmen rajonan keskuseks. Raudtekeskustan pala Miizakülähäsai oli tehtud levedanke raižunke vll 1975−1981, sid' «Tallidn — Pärnu — Rig»-raudtekeskustan palaks. Se keskust oli saudud pahoin, tarbhaiči rekonstrukcijad, i oli sauptud läz 2000. vot. Vl 2008 kaidraižuine raudtekeskust om likvidiruidud. Pudotez, stancijan sauvuz i platform oma kaičenus. «Rail Baltica»-raudte läbitaškandeb volostid projektan mödhe.

Vl 2005 lidn kadoti municipališt statusad, ühtištuihe sidä Saarde- i Tali-volostidenke. Vn 2017 reforman jäl'ghe ližatihe Surju-volostid Saardele, i nügüd' se om kaikiš surembišpäi valdkundas pindan mödhe.

Kilingi-Nimme šingotase valdkundaližen büdžetan aluzkundoil: gimnazii, muzikškol, päivkodi, kirjišt, sportkompleks, volostin administracii. Radab holituzkodi rauhiden mehiden täht. Sidondtegesiden i noriden edheotand. Ižandusen toižed sferad oma maižanduz (lehmänmaid), mecižanduz, turizm volostidme, elektroenergijan oigenduz.

Geografijan andmused[vajehta | vajehtada tekst]

Lidn sijadase makundan suvipäivnouzmas, 37 m ü.m.t. keskmäižel korktusel. Humalaste-jogi lähteb Saarde-järvespäi lidnan röunoiš. Matkad Lätänman röunhasai om 11 km suvhe, makundan Pärnu-keskushesai om 40 km lodeheze orhal vai avtotel, Tallidnhasai om 200 km pohjoižhe orhal vai avtotedme.

Eläjad[vajehta | vajehtada tekst]

Vn 2011 Estinman rahvahanlugemižen mödhe lidnan eläjiden lugu oli 1 763 ristitud, vl 2000 — 2 223 ristitud. Kaikiš suremb ristitišt oli 2 507 eläjad vl 1979 i 2 504 ristitud vl 1989.

Nügüd'aigan volostin koumandez eläb lidnas.

Galerei[vajehta | vajehtada tekst]

Irdkosketused[vajehta | vajehtada tekst]