Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2022-11

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

«Modan Parižaspäi mujukaz ozutez» (angl.: Colourful Fashions From Paris) om vn 1926 amerikaine dokumentaline bigifil'm Kodachrome-tehnologijan kävutandanke. Ozutab Parižan modan sädusid, Houp Hempton (Hope Hampton) pani päle niid. Video om 10 min 39 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kodipulo (vai Kivipulo, latin.: Athene noctua) erazvuiččiš olendoiš, Leksmond-žilo, Utrehtan agj, Alamad. Video om 6 min 3 s hätkte, 10. eloku 2010.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Don Žuan» (angl.: Don Juan) om vn 1926 amerikaine bigifil'm romantikan i ozaitelemižiden žanras Džon Berrimoranke päroliš, režissör Alan Krosland (1894−1936, Alan Crosland). Scenarii oti aluseks britanižen Lord Bairon-runokirjutajan ühtennimišt poemad (1819−1824). Se om ezmäižeks täuz'piduzližeks fil'maks sinhroniziruidud muzikpartituranke i kulundeffektoidenke, hot' ei ole paginoid. Video om 1 čas 52 min 8 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Zigomar Nik Karterad vaste» (franc.: Zigomar contre Nick Carter) om vn 1912 francine bigifil'm gangsteriden polhe, režissör Viktoren Žasse (Victorin Jasset). Varghiden Zigomar-kunigaz (vändi Aleksandr Arkil'jer) vastustab Nik Karter-detektivale (Šarl' Kraussan rol'). Video om 48 min 21 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Zangbeto oma ön kaičijad vudu-religijas i ratas policijalaižikš paksus. Regulärižed festivalid libuiba heiden kul'taspäi. Täs mugoine om ozutadud Gran-Popo-lidnankundan küläs, Beninan mererandan päivlaskm, 10. viluku 2018. Video om 1 min 44 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Benzinine sai» (angl.: A Gasoline Wedding) om vn 1918 amerikaine lühüdpiduzline fil'm komedijan žanras Garol'd Lloidanke päroliš, režissör Al'fred Dž. Gulding. Video om 9 min 12 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaižen NASA:n DART-kodvan animacii (angl.: Double Asteroid Redirection Test «asteroidan kaksitadud toštmižoigendamižen kodv») zondan töhöpästandaspäi sen iškendhasai asteroidha. Kuti NASA:n ezmäine-ki planetan kaičendan LICIACube-missii, DART naprib vahvištada Man kaičendan mahtust grazijan lankta sen pindale asteroidan statjas. Video om 3 min 20 s hätkte, 1. heinku 2020.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Kurrito de la Krus» (vai «Kurrito-ristitat», isp.: Currito de la Cruz) om vn 1926 ispanine bigifil'm dram-žanras korridan mirus. Sen režissör om ispanine Alehandro Peres Lugin-kirjutai (1870–1926, Alejandro Pérez Lugín), vn 1921 ühtennimižen romanan tegii. Jesus Tordesil'jas vändi pärolid. Video om 2 časud 30 min 26 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Don Ku, Zorron poig» (angl.: Don Q, Son of Zorro) om vn 1925 amerikaine ozaitelemižiden bigifil'm, režissör Donal'd Krisp (1882−1974, Donald Crisp, edesti don Sebastjanan rolid mugažo). Se om «Zorron znam»-fil'man jätktuz (The Mark of Zorro). Duglas Feirbanks prodüsirui fil'mad i vändi pärolid (Don Sezar de Vega, Zorro). Video om 1 čas 49 min 41 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 1918 dokumentaline fil'm Venämaspäi, VNFST:n kinohronik. Nece pästuz kezakun 15. päiväspäi mülütab nenid temoid: − Söndtavaroiden komissarad, − Intelligencii linmaradoil, − Longid radotomiden täht, − Kolčak-admiral, − Pördnus germanižes plenaspäi venämalaižed saldatad, − Avtonomov-sebranik, − Käskuzkundaline process Kokoškinan i Šingarevan rikojiden päl, − Uz' päraudtestancijan sauvuz Moskvas, − Lapsiden pühäč žilos. Video om 8 min 30 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Varjoičijad kaitas Tundmatoman saldatan kaumad (angl.: Tomb of the Unknown Soldier) Arlingtonan rahvahaližel kaumžomal 2,5 km² pindanke Vašingtonan ezilidnas, Arlington-lidnümbrik, Virginii-štat, AÜV, 28. kül'mku 2014. Varjoičendjouk seižub 24 časud päiväs vodes läbi, miše kaita kaikid ristituid, ken andoi kaiked radnikoičendal ičeze rahvahaze näht. Mi om tarbhaine kändamhas Varjoičijaks? «Vanhan gvardijan taga»-serii kacub tarkašti AÜV:oiden jaugvägiden 3. polkan eriližid palakundoid. Video om 10 min 43 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Rusked Šapkeihut» (angl.: Little Red Riding Hood) om vn 1922 amerikaine lühüdpiduzline mul'tfil'm, režissör i prodüser Uolt Disnei. Se oti evropišt «Rusked Šapkeihut»-sarnad aluseks Šarl' Perro i Grimm-velliden ümbriradmižes. Video om 6 min 12 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Karusel'» (angl.: Merry-Go-Round) om vn 1923 amerikaine čomamahtoine bigifil'm dram-žanras. Zavodi fil'mdandad Erih fon Štrogeim-režissör (om ozutadud titroiš), lopi Rupert Džulian-režissör, distrubutor om Universal Pictures-kompanii. Vändiba pärolid Norman Kerri (Franc Maksimilian fon Hoheneg-graf) i Meri Filbin (Agnes Urban). Video om 1 čas 52 min 29 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Missijad Kalifornijas» (angl.: Missions of Calfornia) om vn 1907 amerikaine dokumentaline bigifil'm, tegi Norman Doun-režissör (Norman Dawn, 1884–1975). Se tegihe hänen ezmäižeks fil'maks i ezmäižeks mail'mas šagukahanke kirjanke stökladme surenemha kadran peizažad, panihe stöklan mujutadud lehtest edel kamerad. Video om 16 min 32 s hätkte, Prelingeran fil'marhivoišpäi.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaižen NASA:n DART-kosmoslaivan zatridüd ainastuz Dimorfos-asteroidanke, kuviden viž polenke jäl'gmäšt minutad edel ainastust. DART-laiv oigenzi nenid kuvid Maha realižen aigan režimas lähenemižes asteroidannoks kuz' kilometrad sekundpigudenke. Nece video om kümne kerdha heredamb mi realižuz päiči jäl'gmäižes kudes kuvas, kudambad ozutasoiš sädandan todesiženke pigudenke. 65803 Didimos-asteroid (780 m) i sen Dimorfos-kaimdai (160 m) nägudas videon augotišes. Lopus Dimorfosan tarh 16 metrad diametral täudub nägemižen avarut. Ainastusen satuseks Dimorfosan pöruden hätkeližuz Didimosas ümbri peneni: oli 11 časud 55 minutad, tegihe 11 časud 23 minutad. Aigan mändes kaksitadud asteroidan orbit vajehtub znamasižikš, hot' se ei grazind ainastusel Manke. Video om 39 sekundad hätkte, 26. sügüz'ku 2022, tegiba NASA i Johns Hopkins APL.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Hüvä hol'» (angl.: Good Grooming) om vn 1977 amerikaine openduzfil'm. Se om sätud tahtnikoiden täht kätas valdkundaližikš radnikoičijoikš i starinoičeb ičeze holen tarbhaižusen polhe radon sandan vai edenendan rados täht. Video om 27 min 28 s hätkte, tegi AÜV:oiden Opendusen ohjanduz (United States Office of Education).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Ristitun än'» (angl.: The Human Voice) om vn 1921 amerikaine animacine lühüdpiduzline openduzbigifil'm. Video om 9 min 3 s hätkte, tegi Frenk Lail Goldman (sünd. 1893, Francis Lyle Goldman), Bray Studios.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Patriotine «Tazovaldkundan toragimn»-pajo (angl.: The Battle Hymn of the Republic), 1861. voz'. «Joudai» (Free, 9. trek 14:späi) i «Mugomad rohktad kaičijad» (Such Brave Defenders, 14. trek 48:späi). Edesti AÜV:oiden il'mvägiden orkestr. Audio om 5 min 27 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Alahaks Liberti-tedme» (angl.: Down Liberty Road) toine nimituz om «Joudjuden mante» (Freedom Highway), om vn 1956 amerikaine fil'm matkoiš, sponsirui Greyhound Lines-avtobuskompanii (om olmas tähäsai). Režissör Harol'd Šuster. Vändiba pärolid Tommi Kirk (kar'jeran zavodindas) i Endži Dikinson. Video om 34 min 46 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaižen NASA:n i evropižen EKA:n kosmine Habbl-teleskop (angl.: Hubble Space Telescope, om töhöpästtud vl 1990) oigenzi ičeze 17. sündundpäiväd ühtel kaikiš surembiš ühthižen nägun fotokuvišpäi, 24. sulaku 2007, Emäpun sumeguz (NGC 3372, latin.: Carina Nebula). Paz'odunu tähthakaz fejerverk. Video om 57 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen Vol'ter-kirjutajan filosofine «Kandid»-roman (1759, franc.: Candide). Äneti Bernard Librivox:an abul. Lugo 1. 21. kül'mku om Vol'teran sündundpäiv. Vn 2008 audio om 6 min 22 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Indonezižen Bali-saren veroline muzik ansamblin edestuses gamelan-orkestranke. Se om publikoitud vl 1931 avstrižen Erih fon Hornbostel'-etnomuzikologan kaclendan al (1877−1935). Audio om 3 min 2 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Onezim-časuidenmastar» (franc.: Onésime horloger) om vn 1912 francine lühüdpiduzline bigifil'm komedii-žanras aigan pigustuses, režissör Žan Düran (1882−1946). Vändiba pärolid: Ernest Burbon (Onezim), Raimond Eimos, Berta Dagmar (lähtnu mehele naine i kargnik). Video om 5 min 7 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Must Šerlok Holms» (angl.: A Black Sherlock Holmes) om vn 1918 amerikaine lühüdpiduzline fil'm, režissör R. G. Filips, prodüsirui Ebony Film Corporation (Čikago). Video om 21 min 18 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Sep» (angl.: The Blacksmith) om vn 1922 amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm komedii-žanras. Režissörad i scenaristad oma Baster Kiton (vändi sepan abutai-rolid mugažo) i Malkol'm St. Kler. Vändiba pärolid Džo Roberts (sep) i Virdžinija Foks (raccastai naine). Video om 21 min 36 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Mastarin käded» (angl.: Master Hands) om vn 1936 amerikaine korporativine dokumentaline fil'm Ševrole-kompanijan avtotegimen polhe. Video om 32 min 2 s hätkte, tegi Chevrolet-kompanii, valdkundan parlamentan kirjištospäi.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Kuldaižed voded» (angl.: The Golden Years) om vn 1960 amerikaine lühüdpiduzline fil'm edenemha boulingad kanzaližeks sportansuguks. Edestab Brunswick-torguindznaman kaluištod. Video om 14 min 32 s hätkte, tegi A Jam Handy Picture, Prelinger-arhivaspäi.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Ühten kerdan mezikus» (angl.: Once Upon a Honeymoon) om vn 1956 amerikaine lühüdpiduzline muzikaline fil'm fentezi-žanras, Bell Telephone-kompanii sponsirui fil'mdandad. Režissör om Gauer Čempion. Vändiba rolid: Virdžinija Gibson, Uord Ellis, Alan Maubrei, Čik Čendler, Veronika Pataki i Rassel Hiks. Video om 14 min 27 s hätkte, Prelinger-arhivišpäi.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

AÜV:oiden Barak Obama-prezident matkazi Aläsk-štatadme vl 2015, miše tedoita štatan eläjiden melid nügüdläižes globaližes lämšundas, kut sen varuližuz valatoitab amerikaižiden elod ani nügüd'. Vauktan Pertin video om 4 min 50 s hätkte, 4. sügüz'ku 2015.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tämbäi om Pühän Ondrijan päiv, Suren Britanijan Šotlandii-regionan nacionaline praznik. Kulgat «Šotlandii om rohked»-pajod (angl.: Scotland the Brave, šotl.-kel't.: Alba an Àigh)! Se om patriotine pajo, om vätud šotlandižel buraksoitoižel. Muzikan avtor om tundmatoi (1890-nded voded), sanoiden kirjutai om Kliff Henli (1950-nded voded), anglijan i šotlandijan (gelan) kelil. Video om 5 min 13 s hätkte, 7. uhoku 2018.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском