Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2022-09

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

01[vajehtada tekst]

Vn 2017 7. päiväl heinkud 122 valdkundan ezitajad änestiba «za» Kožundkirjutesen südäitukuižen azegišton kel'dandas vahvištandas. Valdkundad südäitukuižeta azegištota i eläjad sen grazindan al tegiba muga. Maiden südäitukuiženke azegištonke ohjastused ignoriruiba änestust, no vn 2021 22. päiväle vilukud 50 valdkundad ratificiruiba kožundkirjutest, i se tuli väghe. Midä-se ut tegese. Nece dokumentaline fil'm kogoneb kožundkirjutesen edenendan 13 päižen aktivistan interv'juspäi (erazvuiččed organizacijad i valdkundad), pagižmižlaudkundan prezident ühtneb mugažo. Starinoičese dokumentan mülütandan naprindoiš rahvahidenkeskeižhe oiktushe i Rahvahidenkeskeižes kampanijas südäitukuižen azegišton kel'dandas (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Video om 55 min 41 s hätkte, 6. heinku 2020.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

02[vajehtada tekst]

Päivlaskmaiževropine rahvahaline «Zolušk, vai Pen' stökoltufelüt»-sarn (Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre) Šarl' Perro-kirjutajan (1628–1703) ümbriradmižes «Starinad vai sanutesed männudes moralinke aigas»-kogodusespäi (1697, franc.: Histoires ou Contes du temps passé avec des moralités, möhemba publikuihe Les Contes de ma mère l'Oye-nimitusenke, «Emähanh'-emändan sarnad»), francijan kelel. Vn 2007 audio om 12 min 47 s hätkte, äneti Ezva (Ezwa) LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

03[vajehtada tekst]

Mi Ženevan konvencijad oma? Rahvahidenkeskeine gumanitarine oiktuz takaib poleta kuctud sodategendoil mokičendoid. Vn 1949 Ženevan konvencijad erigoitab sel'ktati kombatantoid (azekhiden vägiden toradajid mehid) toižiš ristituišpäi. Tämbäi kožmused adaptiruišoiš nügüdläižiden konfliktoiden uziden kucundoiden tagut. Rahvahidenkeskeine Rusttan Ristan komitet vaumiči necidä animacijad. Video om 3 min 35 s hätkte, 23. sügüz'ku 2021, anglijan i francijan kelil.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

04[vajehtada tekst]

Venäman imperijan venälaižen Lev Tolstoi-kirjutajan (1828–1910) «Laps'aig»-starin (1852, ven.: Детство), venän kelel: 1. pala. Karl Ivanič-opendai (Учитель Карл Иваныч). Se om Tolstoin avtobiografižen trilogijan zavodind. Vn 2006 audio om 12 min 10 s hätkte, änetiba Valerii Jakovlev i Jevgenija Jakovleva LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

05[vajehtada tekst]

Dirk Notc-tedodoktoran (Dirk Notz) ümbrišton tedomehed märitihe, miše CO2-gazan čudegen kaikutte tonn kucub Arktikan merijän pindan sulandad. Animacii ozutab, kuverdan mö čudam joga vodel i kut se valatoitab Arktikan jäd. Video om 58 sekundad hätkte, 7. kül'mku 2019, Saksanman ZDF-mediakompanijan Terra X-oigenduz.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

06[vajehtada tekst]

Kundaližen tervhudenkaičendan partnörprograman abul (angl.: PHAP, Public Health Associates Program​) Brittani Anderson (Brittany Anderson) starinoičeb tervhuden eriližiš problemoiš, miččed oma eloho sidodud Polärižen pirdan taga Aläsk-štatas, AÜV. Video om 38 sekundad hätkte, 6. heinku 2018.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

07[vajehtada tekst]

«Tirpmatomuz» (angl.: Intolerance) om vn 1916 amerikaine čomamahtoine bigifil'm. Se om Devid Uork Griffit-režissöran i prodüseran epine bigifil'm, bigikinon aigan üks' kaikiš valatoitajiš fil'mišpäi, hot' ei sand surt kommertišt satust. Video om 2 časud 56 min 27 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

08[vajehtada tekst]

«Le Moins Pire» (avant la suite) («Parahim pahaspäi» (edel jätkustust) francijan kelespäi), edesti francine David Löhstana-vokalist vl 2008. — 1. Les heures (Časud). Francijan rahvahaline pajo. Audio om 3 min 50 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

09[vajehtada tekst]

«I Love You, California» (Navedin sindai, Kalifornii anglijan kelespäi) om amerikaižen Kalifornii-štatan oficialine pajo (avtoroiktused oma kaitud vl 1913). Audio om 3 min 24 s hätkte, edesti Prinsan orkestr (Prince's Orchestra) vl 1914 Columbia Records-änetoitandkompanijan täht, A-1623 (39597).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

10[vajehtada tekst]

Nevondkundaližen Oleksandr Dovženko-režissöran (1894−1956) vn 1948 «Mičurin»-fil'm (ven.: Мичурин) venälaižen Ivan Mičurin-biologan (1855–1935) elos. Dovženkon sündundpäiv oigendase sügüz'kun kümnendel päiväl. Video om 1 čas 20 min 55 s hätkte, «Mosfil'm»-kinostudii.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

11[vajehtada tekst]

Kahten basseinan nägud (pohjoine da suvine) 11. sügüz'kun Rahvahaližes memorialas da muzejas (angl.: National September 11 Memorial & Museum). Ned oma saudud Mail'man torguindkeskusen sijas muštoks pölištunuziš MTK-1 i MTK-2-čuhundusiš terroristižen aktan aigan vn 2001 sügüz'kun 11. päiväl, Nju Jork-lidn, Nju Jork-štat, Amerikan Ühtenzoittud Valdkundad, 17. kül'mku 2011. Muzejan sauvuz om basseinoiden al. Tämbäi om opakon tragedijan kaks'kümne ühtenz' voz'päiv. Videon hätkeližuz om 2 min 24 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

12[vajehtada tekst]

«Mez' irdpolespäi» (angl.: The Man from Beyond) om vn 1922 amerikaine detektivine bigifil'm Garri Gudininke päroliš hänen scenarijan mödhe. Video om 1 čas 15 min 25 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

13[vajehtada tekst]

Ripmatoi i neitraline gumanitarine organizacii, Rahvahidenkeskeine Rusttan Ristan Komitet (ICRC) kaičeb da andab abud mokičenus azekhiden konfliktoiden i toižiden vägen kävutandan pahudeks statjoiš. Komitet om rahvahidenkeskeižen gumanitarižen oiktusen arvostuses mugažo i sen integracijas valdkundoiden käskusištho. Tämbäi sen palakundad oma enamba mi 90 valdkundas, Rusttan Ristan i Rusttan Pol'kun rahvahaližidenke sebroidenke ühten aigan. Rusttan Ristan video om 5 min 45 s hätkte, 4. sulaku 2018.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

14[vajehtada tekst]

Kinohronik — vn 1964 Kezaližed Olimpižed vändod Tokios, mehiden marafon, distancii 42 km pitte Tokion irdoidme, vägesti Abebe Bikila-sportnik Efiopijaspäi udenke mail'man rekordanke. Video om 1 min 24 s hätkte, 26. reduku 1964.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

15[vajehtada tekst]

Elektrojonuz Guadalajara Centro-stancijal, 3. jono (om avaitud vl 2020), Gvadalahar-lidn, Halisko-štat, Meksik. Video om 21 sekundad hätkte, 24. semendku 2022.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

16[vajehtada tekst]

Kaks'kümnevižvozne Vallaa (Wallaa) kazvoi palestinižes Jarmuk-lageriš. Fadva (Fadwa) Damaskaspäi kadoti kaht poigad, i hänen Hiba-tütär takaib todestada, miše «om kirjnikoid-ki pagenijoiden keskes Sirijaspäi». Ned ristitud tundištiba sodad i bombardiruindoid, i nügüd' elädas küksendas, Livanas, gollüdes i tühjas joudas. Mohammad Al' Attar-dramaturgan scenarii, režissör Omar Abousaada. Migracijan krizisan heiden versii. 16. sügüz'ku om massižen rikondan Sabras i Šatilas (1982) voz'päiv falangistoiden hristianižil ratnikoil Livanan Beirut-pälidnas. Video om 3 min 29 s hätkte, 3. keväz'ku 2016.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

17[vajehtada tekst]

Vl 2003 astronomad löuziba, miše galaktikoiden Persei-kogodusen keskusen must reig pästab painuden aldoid i muga kucub lainhid kogodusen palabas gazas. Kirjutihe lainhid da kätihe, ka ned putuiba ristitun kulunddiapazonha. Andmused oma ottud NASA:n röntgenižes «Chandra»-observatorijaspäi, oma ozutadud sinižel i ruskedsinižel mujul. Amerikaižen NASA:n video om 34 sekundad hätkte, 4. semendku 2022.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

18[vajehtada tekst]

«Eskimosine čočo» (saks.: Das Eskimobaby) om vn 1918 germanine komedine bigifil'm. Režissör Hainc Šall (Heinz Schall), Asta Nil'sen (Asta Nielsen) vändi pärolid. Video om 1 čas 9 min 32 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

19[vajehtada tekst]

Edinburgh in AugustEdinburg elokus» anglijan kelespäi) — kaks'toštkümnetaktine kompozicii džaz- i blüz-stiliš, sädi Adam Kuerden (Adam Cuerden) (Vikipedijan britanine kävutai) vl 2021. Audio om 3 min 11 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

20[vajehtada tekst]

«Ristithimoiden jüguz» (angl.: Of Human Bondage) om vn 1934 Džon Kromvell-režissöran (1887−1979) amerikaine bigifil'm dram-žanras. Fil'm om sätud britanižen Uil'jam Somerset Moem-kirjutajan vn 1915 ühtennimižen romanan mödhe. Vändiba pärolid: Lesli Govard (Leslie Howard), Bett Deivis (Bette Davis, sai tetabut Mildred Rodžers-oficiantan roliš), Frensis Di (Frances Dee). Video om 1 čas 22 min 46 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

21[vajehtada tekst]

Anglijalaižen Gerbert Uells-kirjutajan (1866–1946) tedoliž-fantastine «Kristalline muna»-sanutez (1897) «Avaruden da Aigan sanutesed»-kogodusespäi (om publikoitud vl 1899, angl.: Tales of Space and Time. The Crystal Egg), anglijan kelel. Vn 2014 audio om 48 min 47 s hätkte, Ričard Kilmeran änetuz LibriVox:an abul (Richard Kilmer).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

22[vajehtada tekst]

«Vajehtusiden käskusen mödhe» (norv.: Under forvandlingens lov, vai Jo tykkere jo bedre «Mi sanktemb, ka paremba») om vn 1911 Hal'vdan Nobel' Röde-režissöran (Halfdan Nobel Roede, 1877–1963) norvegine bigifil'm erotižen melodraman žanras. Lugetas kaikiš vanhembaks kaičenus norvegižeks fil'maks. Vändiba pärolid: Birger Vidt (Birger Widt, Kamillo), Olaf Hansson (hänen Artur-sebranik), Signe Danning (Kamillon Džulia-ak), Ingeborg Hauge (Arturan Franciska-ak). Video om 26 min 47 s hätkte, norvegijan kelel.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

23[vajehtada tekst]

Delta Air Lines-aviakompanijan Airbus A220-lendimen ištutand rahvahidenkeskeižes Sietl-Takom-lendimportas (SEA, Vašington-štat), reis Čikagospäi (O'Haran lendimport ORD, Illinois-štat), Amerikan Ühtenzoittud Valdkundad, 28. semendku 2022. Video om 1 min 49 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

24[vajehtada tekst]

«Atlantid» (dan.: Atlantis) om vn 1913 August Blom-režissöran danine bigifil'm melodram-žanras saksalaižen Gerhart Gauptman-kirjutajan ühtennimižen romanan mödhe (1912, saks.: Atlantis). Se om ühteks ezmäižiš fil'mišpäi fil'man nügüd'aigaižes el'genduses. Päroliš: Olaf Fjonss, Ida Orlov, Ebba Tomsen. Video om 1 čas 52 min 54 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

25[vajehtada tekst]

«Ristitkundan vihankandai» (angl.: Public Enemy) om vn 1960 amerikaine openduzfil'm il'man redustuses. Video om 28 min 7 s hätkte, tegiba AÜV:oiden Nacionaližed tervuden institutad (angl.: National Institutes of Health, NIH).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

26[vajehtada tekst]

«Pirdai-neoimpressionist» (franc.: Le peintre néo-impressioniste) om vn 1910 Emil' Kol'-režissöran (1857−1938) francine lühüdpiduzline bigifil'm. Sen fil'mdand baziruihe figurativižen, monohromižen täuzin pirdandčomamahton paradoksal — lühüdaigaine francine satirine Inkogerentad-likund (franc.: Les Arts incohérents) navedi sidä lujas, oli olmas 1880-nzil i 1890-nzil vozil. Video om 5 min 51 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

27[vajehtada tekst]

«Maman südäikera» (angl.: The Mothering Heart) om vn 1913 amerikaižen Devid Griffit-režissöran lühüdpiduzline bigifil'm dram-žanras. Uolter Miller i Lillian Giš edestiba pärolid. Video om 23 min 7 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

28[vajehtada tekst]

Ukrainine laivanvastaižiden Suugikahiden raketoiden mobiline «Neptun»-kompleks (ukr.: Мобільний комплекс крилатих ракет "Нептун") vaumičese uziden kodviden täht vn 2019 sulakus, Ukrain. Video om 58 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

29[vajehtada tekst]

Ispanižen Migel' de Servantes Saavedra-kirjutajan (1547–1616) «Vällišpä idal'go Don Kihot Lamančaspäi»-roman (1. tom 1605, 2. tom 1615, isp.: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha), 1. toman lugod 1..3 ispanijan kelel. 29. sügüz'ku om Servantesan sündundpäiv. Vn 2007 audio om 43 min 41 s hätkte, äneti jouk LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

30[vajehtada tekst]

Matk Seliš-meredme Sietlan pohjoižes Edmonds-ezilidnaspäi Kingston-kundhasai vn 1973 «Spokane»-ehtatimel kuti Washington State Route 104-avtoten pala, Vašington-štatan lodeh, Amerikan Ühtenzoittud Valdkundad, 30. semendku 2022. Video om 15 min 29 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском