Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2022-08

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Beksan Nir Corona-karg COVID-19-tartläžundan profilaktikha näht käzisanitaizeran kävutamiženke Džokjakartan sultanatan i regionan Hamengkubuvono X-ohjandajan Kraton Ngaiokjakarta Hadiningrat-pert'kulus, Džokjakart, Indonezii, 23. keväz'ku 2020. Video om 3 min 5 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ümbrišton nägud Takatsuki-mägespäi Dzamami-sarel, Okinavan prefektur, Japonii. Video om 1 min 24 s hätkte, 6. semendku 2018.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Arktunu žihar'» (angl.: A Wild Roomer) om vn 1926 Čarli Bauers-animatoran amerikaine bigifil'm uradindanke (komedijan slepstik-žanras). Video om 25 min 22 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Moskvalaižen Dmitrii Lövočkin-pirdajan digitaline (ližatud realižusen tehnologijanke) «Stavropoline suvine mamant»-mural (latin.: Mammuthus meridionalis / Archidiskodon meridionalis-erikon) lidnanvuiččes Solnečnodol'sk-žilos öližel aigal GOBO-pidatusenke, Stavropolin rand, Venälaine Federacii, 2020. Video om 14 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Manghut (Ompong)-taifun (angl.: Typhoon Mangkhut (Ompong), kit.: 颱風山竹 Táifēng Šānžú) toi toroksäd Honkongha, Kitai. Video om 1 min 26 s hätkte, 16. sügüz'ku 2018, tegi Voice of America kantonan paginal.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Rebekka Peit- (Rebecca Pate) i Evan Mikki- (Evan Mickey) blogeroiden «Atombomb»-rolik (angl.: The Atomic Bomb) japonižiden Hirošima- i Nagasaki-lidnoiden bombardiruidan polhe vl 1945. Video om 4 min 56 s hätkte, 24. reduku 2011.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Valdkundaližen Mahatma Gandi-šingotajan (1869−1948) «Indijan ičeohjastuz»-kirj (1909, hindi: हिन्द स्वराज Hind Svaradž, angl.: Indian Home Rule). Sädusen leviganduz oli kel'tud Indijan territorijal, anglijankel'ne känduz om pästtud vl 1910. Kirjan änetuz nomer 1 22:späi: annotacii, ezisanad i vastused arvostelijoile. Vn 2015 audio om 8 min 18 s hätkte, äneti Mišel' Frai (Michele Fry) LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Saksalaižen Maks Bekmann-pirdajan (1884−1950) premijan vn 2022 lahjoičend, andand feministale-naižele Vali Eksport-pirdajale (Valie Export) Paul'skirhe-pühäpertiš kirjutandanke Kuldaižhe kirjha, Frankfurt, Gessen-federacijanma, Saksanma. Ina Hartvig — tervhensädand, Silvi Fleri — kitänd, Džuli Kul' sätajidenke muzikantoidenke — muzik. Se premii om kaikiš prestižižemb čomamahtos, naižed ottas lahjoitud ristituiden koumandest. Video om 4 min 46 s hätkte, 18. kezaku 2022.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Bank» (angl.: The Bank) om vn 1915 amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm tragikomedijan žanras. Scenarist i režissör — Čarli Čaplin, hän i Edna Pörviens vändiba pärolid. Video om 25 min hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen Artür Rembo-runokirjutajan (1854–1891) «Hämähtunu»-runo (1870, om publikoitud 1878 i 1895, franc.: Les Effarés), francijan kelel. Vn 2016 audio om 1 min 33 s hätkte, äneti Ezva (Ezwa) LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaine Robin Uil'jams-komik (1951–2014) ezineb AÜV:oiden sodavägiden edes verhiš maiš, videon vn 2014 valičemine om 6 min 47 s hätkte. Se mülütab interv'jud, kus artist sel'gitab, mikš kodimaižiden sodavägiden pid'oitelend om tarbhaine hänen täht.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Kulden vanhan blüzan»-kompozicii (angl.: Getting Old Blues). Edestiba Lüsil' Gegamin (Lucille Hegamin) i hänen «Blue Flame»-sinkopatorad (Sinine leskuz). Vn 1921 audio om 3 min 10 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Poukahtused i lämoipalo mäniba vn 2015 12.-15. elokud Tän'czin'-lidnan meriportan varažomas (poukahtiba konteinerad varuližidenke substancijoidenke), Kitai. Ned toiba znamasižid kadotusid: murendused, 173 ristitud pölištuiba, 44 kadoi tedmata, seičeme sadad satatadud mehid. Video om 1 min 30 s hätkte, 13. eloku 2015, Voice of America-kompanijan uzištused.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Moskvalaižen Dmitrii Lövočkin-pirdajan digitaline (ližatud realižusen tehnologijanke) «Kurčatov i atomad»-mural Čeläbinsk-lidnan Vägestusen 40. voz'päivän irdal, Čeläbinskan agj, Venälaine Federacii, 2020. Igor' Kurčatov oli ezmäine nevondkundaline čipoi atomad tedomez'. Hänen citatan känduz: «Ristitun elo ei ole igähine, no tedo i tedod asttas voz'sadoiden narvaižiš päliči». Video om 19 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Zangbeto oma ön kaičijad vudu-religijas i ratas policijalaižikš paksus. Regulärižed festivalid libuiba heiden kul'taspäi. Täs mugoine om ozutadud Gran-Popo-lidnankundan küläs, Beninan mererandan päivlaskm, 7. tal'vku 2017. Video om 55 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Keitai» (angl.: The Cook) om vn 1918 Rosko Arbakl-režissöran i scenaristan amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm uradindanke (komedijan slepstik-žanras), tetabanke parodijanke Teda Baran polhe vn 1917 «Kleopatra»-fil'mas. Arbakl i Baster Kiton vändiba pärolid. Video om 19 min 47 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen Žan Rasin-dramaturgan portretoiden serii, om pirtud hänel Žan-Batist-poigal läz 1715. vot. Video om 9 sekundad hätkte, ühesa kadrad.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen Gi de Mopassan-kirjutajan (1850–1893) «Horla»-sanutez (1887, franc.: Le Horla) horror-žanras (ülävarunke), francijan kelel. Kirjutajan üks' kaikiš tetabambiš sanutesišpäi. Vn 2012 audio om 51 min 49 s hätkte, äneti Naf LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Sobiden lauk» (angl.: The Gown Shop) om vn 1923 Larri Semon-režissöran (1889−1928) i scenaristan amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm uradindanke (komedijan slepstik-žanras). Semon, Oliver Hardi (möi laukas) i Ketlin Majers (möndoiden päohjandai) vändiba pärolid. Video om 18 min 45 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«1968. voz', Pragan keväz'» (franc.: 1968, le Printemps de Prague). Žüstin For-lektoran (Justine Faure) konferencii Strasburgan politižiden tedoidusiden institutas (IEP Strasbourg), Strasburgan universitet, Francii, 4. heinku 2018. Video om 25 min 38 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Perrivill (angl.: Perryville) om tün' lidn amerikaižen Missuri-štatan suvipäivnouzmas, 8,400 ristitištonke (kaikes Perri-ümbrikos om läz 20 tuhad eläjid). Edahan eläbiš takaižišpäi i aniku umbetahondas, lidn kändihe populärižeks sijaks täuden päiväižen pimitesen aigan vn 2017 21. päiväl elokud, sen šoid ristikoiči kaiked valdkundad. Video om 3 min 26 s hätkte, 22. eloku 2017.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 1863 17. päiväl uhokud Rahvahidenkeskeine Rusttan Ristan komitet (angl.: International Committee of the Red Cross) om sätud. No gumanizman lehtpol' oli käroutud ristitkundan istorijas nelläs vodes edel sidä, toran Sol'ferino-kundanno aigan (nüg. Italijan pohjoine, 12 (24) kezakud 1859). Satatadud i pölištunuziden mehiden lugu oli mugoi znamasine, miše šveicarine Anri Dünan-lekar' päti säta Rusttan Ristan likundad. Video om 3 min 21 s hätkte, 4. kezaku 2021.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Valdkundan Mahatma Gandi-šingotajan (1869−1948) «Kaimdaikirj tervhudele»-kirj (1921, hindi: स्वास्थ्य के लिए एक गाइड Svaasthi ke lie ek gaid, angl.: A Guide to Health). Pala 1, jaguz 1. «Tervhuden znamoičend» (The Meaning of Health). Vn 2016 audio om 4 min 13 s hätkte, äneti Fil Čenevert (Phil Chenevert) LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francine rahvahaline «Rusked Šapkeihut»-sarn (Le Petit Chaperon rouge) Šarl' Perro-kirjutajan (1628–1703) ümbriradmižes «Starinad vai sanutesed männudes moralinke aigas»-kogodusespäi (1697, franc.: Histoires ou Contes du temps passé avec des moralités, möhemba publikuihe Les Contes de ma mère l'Oye-nimitusenke, «Emähanh'-emändan sarnad»), francijan kelel. Vn 2007 audio om 5 min 9 s hätkte, äneti Ezva (Ezwa) LibriVox:an abul.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Pidab oli sättuda risan kazvatandan levigandusele Ganas, i vn 2012 7.-9. päivil kül'mkud Ezmäine rahvahaline risan festival' (angl.: First National Rice Festival) oli oigetud valdkundan Akkr-pälidnas Ganan Professijankeskeižel organal risas (GRIB). Festivalin deviz oli «Dinamižen ristegimišton šingotez kundaliž-privatižen partn'orižusen abul söndtavaroiden varuitomudehe näht». Video om 7 min 38 s hätkte, 28. kül'mku 2012.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Rahvahidenkeskeine gumanitarine oiktuz om käskusiden pala, kudambid voib kävutada sodan aigan. Ned ohjandimed oma pandud mail'man valdkundoil kaičemha civilišt ristitištod konfliktan aigan. Se oiktuz baziruiše nenil principil: erinend, proporcionaližuz, kaičijad märad. Ku pidadas koumed principad, ka lugetas, miše atak ei lähtend käskusen ramuzišpäi. Rahvahidenkeskeine Rusttan Ristan komitet vaumiči necidä animacijad. Video om 3 min 29 s hätkte, 23. sügüz'ku 2021, anglijan i francijan kelil.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Audiovizualine kontent dokumentaližen fil'man täht igähižiš rahvahiš Nigerijan suvižes Kross River-štataspäi vn 2022 Rahvahidenkeskeižele mail'man igähižiden rahvahiden päiväle. Video om 1 min 19 s hätkte, 13. eloku 2022.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

The International (Internacional, «rahvahidenkeskeine» anglijan kelespäi). Vl 1926 «Lansbury's Labour Weekly»-lehtez (Sur' Britanii) pästi huriden pajoiden da paginoiden platänetusiden serijad. Naku om üks' änetusišpäi. Audio om 3 min 25 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Pig-kujon mušketörad» (angl.: The Musketeers of Pig Alley) om vn 1912 amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm kriminaližes žanras, üks' ezmäižiš fil'mišpäi gangsteroiš i ezimeletaden ezmäine jäl'gestajan fokusan kävutandanke. Režissör Devid Uork Griffit, hän-žo i Anita Lus kirjutiba scenarijad. Video om 17 min 43 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Avstrižen Franc Šubert-muzikankirjutajan (1797−1828) koumes jäl'gmäižes sonataspäi fortepjanon täht: sol' mažor (G major) i si-bemol' mažor (Bb major). Trekad 1..4 oma sol' mažor, toine om si-bemol' mažor. Audio om 10 min 8 s hätkte, vändi Randol'f Hokanson (Randolph Hokanson).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Breves dies hominis-muziksäduz («Ristitun igä om lühüd» latinan kelespäi) om keskaigaližen klassižen muzikan ezikuva. Sädi francižen Notr-Dam-školan muzikankirjutai: Leonin (12. voz'sada) vai Perotin (12.-13. voz'sadad). Audio om 3 min 32 s hätkte, edesti efiras da äneti Makemi.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском