Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2018-07

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Säs'ked ärdutadas kirjavad katussambad (latin.: Chrysemys picta), AÜV:oiden Keskpäivlaskmaine region, vn 2015 kezaku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Jügulaiv ujub sildan al Dunai-jogel Venas

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Turkan runod gazel'-strofal, sädai om Dil Verme Gönül. Mulla Utman al' Mavsili pajatab, Džemil' Bei (turk.: Cemil Bey) vändab tambural (lütnän toižend), läz 1912 vot

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Praznikambuškeluz vn 2012 4. päiväl heinkud Mamaronekan portas läz Nju Jorkad, Nju Jork-štat, AÜV:oiden Ripmatomuden päivhä näht

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Dadurva Bolai Mor Šor Karat om indižen klassižen vokaližen «Agra gharana»-muzikan («Agraspäi») pajo thumrī-stiliš, om änetadud edestajal Zohrabai-naižel vl 1910

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ph. Mikoin palomnikusen časoun' Aifel'-mägišton Mihel'sberg-mägel (Pohjoine Rein da Vestfalii-federacijanma, Saksanma)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Gamburgan «Burhard-Kai»-konteinerterminalan radon pord (Saksanma), 30. sügüz'ku 2014

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kezaline torok heiti samaldusid jumalanbemblenke tagamal

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Interv'ju argentinalaiženke Glorija Dubner-tedomehenke ispanijan kelel, om sätud Argentinan verkol genderküzundoiš, tedos da tehnologijas (isp.: Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Velosport Paškii Kozäk-mägel (sloven.: Paški Kozjak) Slovenijan keskuzpalan pohjoižpäivnouzmas, vn 2014 heinku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

300 vot Poltavan torale (8. heinku 1709) — istorine rekonstrukcii. Phh. Pedroin da Pauloin lidnuz, Piter, Venäma, 2009. voz'

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Grizli-kondi (latin.: Ursus arctos horribilis) Jelloustounan rahvahaližes puištos (AÜV), video om sätud AÜV:oiden Kalan da meclondusen radnikoičendal (angl.: United States Fish and Wildlife Service, FWS)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Valdmeren lainhiden pord Santa Barbar-lidnan kendäkonno (Kalifornii-štat, AÜV)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ližadumižlainhen pord valdmeren kül'bendrandal, vn 2018 10. kezaku. Atlantine valdmeri suvhe Sent Saimons-sarelpäi, Džordžii-štat, AÜV

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vaudrihem-lidnan sömän festival' Alamaiden suves, vn 2018 10. päiv semendkud

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Händanvuiččen pil'ven erigoitmine kogopil'ven alpäi. Voib nähta ümbärdajid šoiduid jügedusita. Kuvad oma tehtud Rouvres- i Oulins-žiloiden keskes, Er i Luar-departament, Francijan pohjoine

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Studenti! Udite! («Üläopenikad! Kundlekat!» italijan kelespäi) om arii Al'berto Frankettin «Germania»-operaspäi. Nece om Enriko Karuzon ezmäine änetuz, om tehtud Fred Gaisbergal vn 1902 11. päiväl sulakud Milanan adivpertiš

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Deutsche Reichsbahn» (DRB) 41-serijan (1937−1941) puruvedim nomer 41 018 libub vastmägehe «Schiefe Ebene»-raudten mürkadme keskustadme (Bavarii-federacijanma, Saksanma) vn 2016 kül'mkus

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kosmine «Atlantis»-laiv lendab Päiväižen nouzmha Man tagamal. Video om sätud RKS:an astronavtal vn 2011 19. päiväl heinkud, 28nz' ekspedicii. 20. päiväl heinkud erigoittihe sukloižlaivad stancijaspäi jäl'gmäižen kerdan, i se zavodi vaumičendad pördumha kodihe, muga lopihe NASA:n kosmižiden sukloižlaivoiden 30-vottušt programad

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ananasan vaumičend irdal kitajižes suvižes Haikou-lidnas (Hainan'-agjan pälidn), vn 2012 sulaku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Sildan murenduz Tei-joges päliči» (angl.: The Tay Bridge Disaster) — šotlandijalaižen Uil'jam Makgonagollan runo, om kirjutadud vl 1880. Makgonagoll om tetab avaros hondombaks runokirjutajaks mail'man istorijas

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Sildan läbitand Tei-jogen estuarijas päliči (angl.: Firth of Tay), Šotlandii, Sur' Britanii. Ühtenzoitab Dandi-lidnad Faif-agjanke

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Järedad rusttad murahaižed (latin.: Oecophylla smaragdina) vedadas balkal kolnut gekkonad, Laosan Rahvahaliž-Demokratine Tazovaldkund

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Matemateca IME-USP — lekcii arifmetikas i pikezroiden mehanikas portugalijan kelel

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Turistine kaimdai lugeb azan:ad (kucund velgusižhe loičendha edel namazad) Šahan (Imaman) mečetiš, Isfahan-lidn, Iran

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ludeg-saldataine (ven.: Pyrrhocoris apterus) om rusttoiden ludegiden sugukundan (latin.: Pyrrhocoridae) järgeline gaved'

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Homopolärine elektrolikutim — kaikenaigaižen joksusen elektrine mašin

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Suim Piteriš kaičemha internetad valdkundaližiš tehmižpidegišpäi vn 2013 28. päiväl heinkud

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Scenad penes Bati-lidnaspäi Efiopijan pohjoižes, läz avtostancijad vn 2011 vilukus

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vl 2016 mö zavodim pagin vn 2030 Vikimedijan nägus. Met oli märita ühthišt strategišt čuradust, kudamb ühtištuiži meiden likundan mehid i hengaitiži heid. Meiden ühthine nägend om «mail'm, kus kaikuččele ristitule voib jagadas kaikil tedoil joudjas». Vikimedijan Strategijan čuradusen projekt om publikoitud ezmäižen kerdan vn 2017 elokus.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Avaruz 4K:s — ezmäine kazvatadud da södud kosmosas salat, vn 2015 eloku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском