Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2021-12

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Tämbäi om Mail'man päiv SIDS:ad vaste, oigendase vspäi 1988. Video om 3 min 40 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Policijalaižed» (angl.: Cops) om vn 1922 amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm komedijan žanras. Režissörad da scenarijan tegijad oma Edvard F. Klain i Baster Kiton, hän-žo i Virdžinija Foks vändiba pärolid. Video om 18 min 15 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Elektrine adivpert'» (franc.: Hôtel électrique, isp.: El hotel eléctrico) om ispaniž-francižen Segundo de Šomon-režissöran ezmäine bigitrükfil'm. Se om komedii-žanras, ezmäine ozutez tegihe vl 1908. Päroliš oma režissör iče (Bertran) i Žul'jen Matjö (Laura). Video om 6 min 48 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tämbäi (4. tal'vku 2021) päiväižen pimitez tegese, täuz' stadii nägub Antarktikan territorijan päl Päivlaskmaižes mapoliškos. Animacii om 13 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kut sortas puid, čaptas oksid, jagadas pöl'küikš i transportiruidas sališt londuseližes Kirvemaa-regionas (est.: Kõrvemaa), Estinman pohjoine, 30. reduku 2021. Video om 3 min 48 s hätkte, se ei ole opendusen täht.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Avarijal'žen Zal'cbahtal'-sildan (saks.: Salzbachtalbrücke) mantazolepanend Visbaden-lidnas, Gessen-federacijanma, Saksanma, 6. kül'mku 2021, keskpäiv. Video om 19 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Diavolan seičeme lidnust» (franc.: Les sept châteaux du diable) om francižen Fernan Zekka-režissöran vn 1901 käzin mujutadud trafaretan abul lühüdpiduzline bigitrükfil'm. Video om 11 min 15 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Torok» (angl.: The Tempest) om Uil'jam Šekspiran p'jesan vn 1908 kinoadaptacii britanižes Persi Stou-režissöraspäi, lühüdpiduzline bigifil'm. Video om 11 min 59 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Nügüd'aigaine skul'ptor» (franc.: Sculpteur moderne, saks.: Moderne Bildhauer) om ispaniž-francižen Segundo de Šomon-režissöran vn 1908 lühüdpiduzline bigitrükfil'm mülüanimacijanke. Video om 6 min 20 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Venehiden-drakoniden 12. voibuižed Vašington-pälidnas (kit.: 第十二屆華府龍舟賽 Dì ší'èr dziè huášèndùn lónžōu sài), Kolumbijan federaline ümbrik, AÜV, 5. kezaku 2013. Video om 2 min 32 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Varalähtend» («Varakrintii», saks.: Hintertreppe) om vn 1921 saksalaine bigifil'm draman žanras, režissörad Leopol'd Jesner i Paul' Leni. Video om 49 min 43 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Optižen illüzijan disk pörub i ozutab lendajan šurun illüzijad ristitun i löcun keskes. Se om McLean’s Optical Illusions or Magic Panorama-kogodusen pala, 1833 («Maklinan optižed illüzijad vai Noidustai panoram», 12 diskad). Käzin mujutadud litografii. Videon cikl om 1 sekundan hätkte, kogoneb 10 kadraspäi.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaižen NASA:n DART-projekt (angl.: Double Asteroid Redirection Test «kaksitadud asteroidan toštmižčuradusen projekt») otab kävutamižhe ut ROSA-tehnologijad (angl.: Roll Out Solar Array «ičeavaidai päiväižpanel'»), 5. kezaku 2019. Projektan apparatan töhöpästand tegihe vn 2021 24. päiväl kül'mkud, ainastuz Didim-asteroidan Dimorf (Dimorfos)-kaimdajanke linneb vn 2022 redukus. Asteroid om varuitoi Man täht i om valitud kodvaks. Video om 1 min 34 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Meri i Gretel'» (angl.: Mary and Gretel) om amerikaižen Govard Moss-režissöran vn 1916 lühüdpiduzline tätüižanimacii. Video om 7 min 2 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Britanine Stiv Vains-lehtezmez' (Steve Vines) starinoičeb Kitain specialižen administrativižen Honkong-rajonan mägiš i londuses, ned erinedas lujas lidnan territorijoišpäi pertištonke. Puištod oma rajonan elo, i oiged ohjanduz niil om tarbhaine. Video om 2 min 39 s hätkte, 19. viluku 2017.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen Moris Leblan-kirjutajan (1864–1941) detektivine «Avol'jaine negl»-roman (1909, franc.: L'Aiguille creuse). Se om üks' 28 kirjaspäi Arsen Lüpen-varghas. Pala 1. Le coup de feu (Ambund). Audio om 35 min 10 s hätkte, Bidou:n änetuz (LibriVox).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 1903 Rait-velliden Flaier I-lendimen (angl.: Wright Flyer) koumemäraine model' (fail STL-formatas). Se om ezmäine satusekaz lendim likutimenke jügedamb mi il'm, pölähti vn 1903 17. päiväl tal'vkud. Todesine lendim om kaičenus tähäsai i ozutase amerikaižes Vašington-pälidnas. Pingat «3D»-znamad käroudamha i vajehtamha masštabad.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Starinoičese kosmižen teleskopan Džeims Uebban nimed missijas (angl.: James Webb Space Telescope / JWST). Se teleskop om 6,5 tonnad vedutte i linneb töhöpästtud Arian-5-raketal L2-čokkoimen orbitale vn 2021 tal'vkus vajehtamha Habblan teleskopad. Pidajad oma amerikaine NASA, EKA i KKA. Video om 3 min 44 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Britanižen L'juis Kerroll-kirjutajan da logikantedomehen (1832–1898) «Alisan ozaitelemižed Čudoiden mas»-sarn (1862−1865, angl.: Alice's Adventures in Wonderland). Pala 1. Down the Rabbit Hole (Kodijänišan uruhu). Audion hätkeližuz om tundmatoi, Kara Šallenberg:an änetuz (LibriVox).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Tazovaldkundan toragimn» (1861, angl.: Battle Hymn of the Republic) om amerikaine patriotine pajo. AÜV:oiden armijan video om 1 min 13 s hätkte, 27. kezaku 2018.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Čudokaz An-225 «Mrija»-transportlendim tegeb lendandad minimaližel korktusel lendahtamižsargan päl (rekordine kommertine jügutoitmižvoind, 250 t, i ühthine mass 640 t) «Antonov»-lendimportas Kijevan lodehližes Gostomel'-ezilidnas, Ukrain, 8. sulaku 2016. Vn 1988 21. päiväl tal'vkud se lendim pölähti ezmäižen kerdan, kävutandan strok om vhesai 2033. Om olmas üks'jäine mail'mas, An-124 «Ruslan»-lendimen modifikacii. Videon hätkeližuz om 2 min 32 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Gruzijalaine Natalia Kutateladze-operpajatai edestab «Habaner»-arijad (vai Karmenan arijad, tarkoiged nimituz «Armastuz om vasthalibui lind», franc.: L'amour est un oiseau rebelle) 57. Rahvahidenkeskeižel pajatajiden konkursal Fransesk Vinjas-tenoran nimed, 29. viluku 2020. Video om 3 min 36 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Britanižen Gerbert Uells-kirjutajan (1866–1946) ezmäine järed fantastine roman — «Aigmašin»-roman-antiutopii (1895, angl.: The Time Machine). Pala 1. Audion hätkeližuz om 21 min 31 s, änetiba Pol Adams, Maik Pelton, Ričard Kilmer i Džeims K. Uait (LibriVox).

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tol'sburg-zamkan ruinad (nüg. Toolse, est.: Toolse ordulinnus) Estinmas. Se om kaikiš pohjoižemb keskaigaine lidnuz valdkundas i sijadase läz Kund-lidnad. Video dronaspäi om 1 min 54 s hätkte, 14. kül'mku 2021.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 1916 25. päiväl tal'vkud ukrainine Raštvoiden «Ščedrik»-rahvahanpajo oli edestadud ezmäižen kerdan Nikolai Leontovič-muzikankirjutajan ümbriradmižes (sen mail'man tetab adaptacii om Carol of the Bells). Edestab «Salomeja»-hor muzikata «Щедрик100challenge»-aigtegon ramuziš, Vinnic, Ukrain, 23. kül'mku 2016. Video om 3 min 12 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Aigaline fil'm tungel täuden veroližen irdan polhe jättud nimitandata Indijan lidnas, 1906. Video om 2 min 52 s hätkte, tegi «Walturdaw Company», fil'mdihe statižes kameraspäi.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vol'fgang Amadeus Mocart-muzikankirjutajan käzikirjutuz pdf-formatas, 1781. voz', 18 lehtpol't. Se om Sonat violižen täht nomer 27 sol' mažor, K. 379 (Paradused). Purde: AÜV:oiden parlamentan kirjišt.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Britanižen Redjard Kipling-kirjutajan «Džungliden kirjan» (1893−1894, angl.: The Jungle Book) francijankel'ne känduz, tegiba Lui Fabule (Louis Fabulet) i Robert d'Jumjer (Robert d’Humières), kuvati Moris Bekk (Maurice Becque). Le Livre de la jungle-kirj om djvu-formatas, 1924. voz', 295 lehtpol't. Purde: Romanijan akademijan kirjišt, Buharest.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Erased fermerad afrikaneroišpäi immigriruiba Gruzijha päzutamha londoišpäi rasizman tagut Suviafrikan Tazovaldkundas. Video om 4 min 30 s, 15. sügüz'ku 2011.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen Etjen de La Boesi-filosofan da kirjutajan (Étienne de La Boétie, 1530–1563) «Sekoimine ičetahtoižes orjudes»-kirj (1552 vai 1553, franc.: Discours de la servitude volontaire, ezmäižed publikoičendad 1574 latinankel'ne i 1576 original, 53 lehtpol't). Äneti Alen Prote (Alain Prote) audiocite.net-saitan täht vl 2015. Audio om 1 čas 10 min 59 s hätkte, francijan kelel.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Indine «Bhabhi»-fil'm (1938, hindi: भाभी «nado») om Franc Osten-režissöran socialine kanzaline dram Sardindu Banerdži-kirjutajan (1899−1970) «Bišer Dhuan»-sädusen alusel. Vändiba rolid: Paidi Džairadž, Renuka Devi, Maja Devi, Mira, V. H. Desai, P. F. Pithvala. Video om 2 časud 24 min 27 s hätkte, hindi-kelel.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском