Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2024-04

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

01[vajehtada tekst]

Vil'hel'man kida (angl.: Wilhelm screams in pain «Vil'hel'm kidastab kibuspäi») om järgeližikš kävutadud kulundeffekt. Se libub vn 1951 amerikaižes «Edahaižed barabanad»-fil'maspäi (Distant Drums), ottihe kävutamižhe enamba mi 216 fil'mas i kompjutervändos vodele 2010. Ližatas scenoihe ambundoidenke, lanktendoidenke, poukahtusidenke. Audio om 1,6 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

02[vajehtada tekst]

«Susedad» (angl.: Neighbors) om vn 1920 amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm komedii- i melodram-žanroiš. Sen režissörad da scenaristad oma Baster Kiton i Edvard Kläin, prodüser — Džozef M. Šenk. Kaks' kanzad kanttas vihad aidon i sadun tagut, sil-žo aigal heiden lapsed oma mel'heižed. Vändiba rolid: Baster Kiton (priha), Virdžinia Foks (neižne), Džo Kiton (prihan tat), Džo Roberts (neiččen tat), Edvard Kläin (policijalaine), Džek Daffi (sudii). Videon hätkeližuz om 17 min 30 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

03[vajehtada tekst]

Pakari-operacii Uden Zelandijan Sautlend-regionas (Suvižel sarel) mäni vn 2023 zavodindas. Enamba mi 20 ristitud oma pandud arestan alle vägen ogeruztegendoiden tagut regionas muloi, sen paloin rikondannaprind, ambund ajajas avtospäi. Kaik arestantad oma sidodud Mongrel Mob-gruppha («Irdkoiriden band»), i äjad heispäi lindäs vastata käskuzkundan edes Inverkargill-lidnas tulebas kus. Valdkundan policijan Sautlend-regionan käsknik om Maik Bouman-inspektor (Mike Bowman), hän starinoičeb operacijan znamoičendas kundan täht. Videon hätkeližuz om 1 min 48 s, 28. eloku 2023.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

04[vajehtada tekst]

Kadrad videoregistratoraspäi ajelendan aigan terasižedme avtotesildadme Frensis Skott Ki-runokirjutajan nimed (angl.: Francis Scott Key Bridge) Patapko-joges päliči, Baltimor, Merilend-štat, AÜV, 24. kül'mku 2023. Sild om saudud vll 1972−1977, se om 2,6 km pitte. Sildan pala roimahti vn 2024 keväz'kun 26. päiväl, konteinerlaiv ainastihe ühtenke alusišpäi elektrusen olmatomuden i ohjastusen kadondan tagut. Videon hätkeližuz om 3 min 19 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

05[vajehtada tekst]

«Küläprihad» (angl.: Country Lads) om vn 1941 Uden Zelandijan lühüdpiduzline fil'm. Se läksi valdkundan ekranoile kut valdkundaližen National Film Unit-kompanijan ezmäine produkcii, sid' kompanii pästli üht fil'mad kerdan nedališ Suren sodan aigan. Rezissör i prodüser Stenhoup Endrüs (Stanhope Andrews). Fil'm edestab sodavägiden maršan kadroid Vellington-pälidnan keskuzpalan kal't, niiden oigendust Evropha i Pohjoižafrikha Toižen mail'man sodan aigan. Adol'f Gitler nimiti Kiviman saldatoid «raukoikš segoinuzikš küläprihoikš»; no täs ümbrikirjutand kändase komplimentaks. Videon hätkeližuz om 8 min 41 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

06[vajehtada tekst]

Vn 2021 keväz'kun 7. päiväl tal'veližen al'pinizman pordaz tegihe Al'piden Tailefer-mägimassival (franc.: massif du Taillefer) läz Grenobl'-lidnad, Francii. Sid' al'pinistad tahtoiškanziba ristikoita Orei-dü-Lu-mägisel'gad (Oreille du Loup) pohjoižespäi suvhe. Hö saiba hüvid mahtoid ezmäižes kodvaspäi, kudamb mäni todhižita grazindoita kacmata arvoimižihe. Se oli tal'veližen al'pinizman hüvä augotižkurs, se ei tarbhaičend korktad tehništ tazopindad, i severz'-se maršrutoid oli evakuacijan täht. Videon hätkeližuz om 19 min 55 s, 11. kezaku 2023.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

07[vajehtada tekst]

Enččen «Maks Reiman»-lämuzkeskusen savuturun poukahtuz Läipcig-lidnas, Saksonii-federacijanma, Saksanma, 10. sügüz'ku 2023. Turu oli sätud vn 1984 semendkus-sügüz'kus, oli 170 metrad kortte. Stancii radoi bural hilel, kävutihe turud vll 1987−1996. Sid' vhesai 2005 stancijan palad oliba pandud mantazole päiči saviturus. Vll 2005−2016 turun kävutand oli DVB-T-radiooigenduz antennan kal't ližatud mačtal. Videon hätkeližuz om 36 sekundad.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

08[vajehtada tekst]

AÜV:oiden Päivlaskmaine Virginii-mägištatan keskes ičetahtnikoiden jouk päti udessündutada londust, kut se oli sada vot tagaz, edel landšaftan vajehtust kaivuztegimištol, mecan varhapanendoil i lämoipaloil. Ištutadas tuhid sijaližiden erikoiden puid sen täht. Sulima Palasio-prodüser (Zulima Palacio) vaumiči starinoičendan. Videon hätkeližuz om 3 min 47 s, 22. sulaku 2008, tegi Voice of America.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

09[vajehtada tekst]

Kadrad dronaspäi, 26. keväz'ku 2024: muretud avtotesild Frensis Skott Ki-runokirjutajan nimed (angl.: Francis Scott Key Bridge) Patapko-joges päliči, Baltimor-lidn, Merilend-štat, AÜV. Sild om saudud vll 1972−1977, se om 2,6 km pitte. Sildan pala roimahti sil-žo päiväl, «Dali»-konteinerlaiv ainastihe ühtenke alusišpäi elektrusen olmatomuden i ohjastusen kadondan tagut. Videon hätkeližuz om 7 min 31 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

10[vajehtada tekst]

Kambodžan Prei Lang-mecan külälaižed pagištas, miše mecan illegaline čapatez ližadui heiden tahondas, no eläjad ei voigoi panda lopud mecan capatesele, kudamb grazib heiden elonladule. Voice of America-kompanijan Sei Moni-korrespondent (Say Mony) tuli edahaižhe regionha, Kolin Lovett (Colin Lovett) äneti satusenladindad. Videon hätkeližuz om 2 min 33 s, 3. kezaku 2014.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

11[vajehtada tekst]

«San Paulu, megapolisan simfonii» (port.: São Paulo, A Sinfonia da Metrópole) om vn 1929 braziline dokumentaline bigifil'm. Režissörad oma Rodol'fo Lüstig (Rodolfo Rex Lustig) i Adal'berto Kemeni (Adalberto Kemeny). Ottihe meletust fil'man tehmižes saksalaižen Val'ter Rüttman-režissöran vn 1927 «Berlin: Suren lidnan simfonii»-bigifil'mspäi (saks.: Berlin: Die Sinfonie Der Großstadt). Videon hätkeližuz om 1 čas 35 min 17 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

12[vajehtada tekst]

Libund jäžomadme om progressan pala korktoiden mägiden al'pinizmas. Tariž mahtta severt-se tehnikoid i sol'mid. Al'piden Ekrin-mägimassiv (franc.: massif des Écrins 4102 metrhasai ü.m.t. kortte) sijadase ani suvipäivnouzmha Grenobl'-lidnaspäi, Francii, i sen gidad edestadas meile kaiked, midä piidab teta libundas jäžomale kahten, koumen ristitun täht da sen enamba. Starinoičend mäneb neniš azjoiš: sol'med, renghad hibjan täht, mobiližed vai fiksiruidud rippujad alused, noran adaptacii tahondale. Videon hätkeližuz om 14 min 33 s, 13. sügüz'ku 2020.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

13[vajehtada tekst]

Ganan fermerad jurdutadas uzid metodoid, kudambad lasktas heile poleta söndtavaroiden travindad satusen obrädindan jäl'ghe i ližata ičeze sal'hid. Vajehtused tegesoiš pätajal aigal, obrättud satusen kadod ližatas jäl'gmäižil vozil varadusen i eksportan abutusiden vajaguden tagut. Nneka Čili (Nneka Chile) starinoičeb valdkundan Akkr-pälidnaspäi. Videon hätkeližuz om 3 min 10 s, 15. kezaku 2023, tegi Voice of America.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

14[vajehtada tekst]

Punolendim kävutase pursktamha pesticidoid vinmarjan kazmusiden päle penes Rail'-kundas (saks.: Reil), Reinland-Pfal'c-federacijanman keskuzpala, Saksanma, 15. kezaku 2012. Videon hätkeližuz om 24 sekundad.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

15[vajehtada tekst]

Vn 1996 Šnobelän premijan (angl.: Ig Nobel Prize) ceremonii mäni nellänz'päiväl, 3. redukud Sanders Teatras, Garvardan universitet, Kembridž, Massačusetts-štat, AÜV. Vl 2020 premijan ühthine suruz oli kümne trillionad Zimbabven dollarad (US$10), andase vspäi 1991 Nobelän premijan todesižil laureatoil Nobelän premijan kanman. Kümne arvlahjad oliba anttud. Kaik vägestajad tegiba midä-se satust, kudamb ezmäi nagranzoitab ristituid, sid' hö meletadas avaromb. Videon hätkeližuz om 1 čas 31 min 30 sekundad.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

16[vajehtada tekst]

Venäman Tambov- i Spartak (Moskv)-futbolkluboiden vänd vn 2020 26. päiväl sügüz'kud Saranskan Mordovia Arena-stadional, Mordovijan Tazovaldkund, Venälaine Federacii, kommentarijoidenke erzän kelel. Tämbäi, 16. sulakud, om erzän kelen päiv. Videon hätkeližuz om 24 min 16 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

17[vajehtada tekst]

«Nügüd'aigaine mušketör» (angl.: A Modern Musketeer) om vn 1917 amerikaine bigifil'm ozaitelemižen i komedijan žanroiš. Režissör Allan Dvon (Allan Dwan), vändi D'Artanjanan pärolid Duglas Ferbenks. Videon hätkeližuz om 1 čas 8 min 29 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

18[vajehtada tekst]

Vn 2024 8. sulakud voi kacelta täut päiväižen pimitest Meksikan pohjoižes, AÜV:oiden päivnouzmaižes palas i Kanadan agjahižes päivnouzmas. Neciš videos sel'gitase Kudmaižen ühtnend pimitesiš, sen paloin männudes pimiteses. Videon hätkeližuz om 3 min 32 s, tegi amerikaine NASA's Scientific Visualization Studio vn 2024 28. uhokud vai sen aigemba.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

19[vajehtada tekst]

Čomiden da harvoiden kadroiden valičend 1900-nziden voziden elonmahtos da modas. Mustvauktan videon hätkeližuz om 8 min 56 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

20[vajehtada tekst]

Täuden päiväižen pimitesen video vn 2023 20. sulakud Eksmaut (Eksmot)-lidnudespäi, Päivlaskmaine Avstralii-štatan lodeline rand, Avstralii (üks' voz' tagaz tarkoikti). Videon hätkeližuz om 2 min 10 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

21[vajehtada tekst]

Mihail Popov-filosofan i ekonomistan (Venäman radnikoiden partii) nevondad zavodijoile profühtnendoid i niiden borcuindad radnikoiden oiktusihe näht, Venälaine Federacii. Videon hätkeližuz om 20 min 4 s, 30. sügüz'ku 2019.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

22[vajehtada tekst]

«Zvenigora» (ven.: Звени́гора, toine nimi om «Заколдованное место» Noidustadud sija, ukr.: Звени́гора) om vn 1928 ukrainine nevondkundaline bigifil'm draman-starinan žanras. Režissör Aleksandr Dovženko, fil'mdihe Odessan kinofabrikal nevondkundaližen tobmuden kümnevoččele jubilejale. Vändiba pärolid Nikolai Nademskii (Ded; jenaral), Semön Svašenko (Rusttan Armijan Timoš-saldat), Aleksandr (Les') Podorožnii (Pavel, Timošan vell', Petlüran polenpidai), Georgii Astafjev (skifoiden vei). Videon hätkeližuz om 1 čas 31 min 40 s. Fil'm om udessündutadud Mosfil'm-kinostudijal vl 1973.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

23[vajehtada tekst]

RKS:an tömehištod zavodiba i lopiba ičeze matkoid Kazahstanas sihesai, kuni SpaceX-kompanijan Dragon-serijan kosmoslaivad tuliba radnikoičendale. Ku aig tuleb pörtta kodihe, ka hö vaumitas laskta maha parašutan abul kesked edahašt stepid siš Keskuzazijan mas. Amerikaižen NASA:n pen' jouk oigendase matkha Hjustonaspäi Kazahstanha, miše abutada toda tömehišton ühtnijoid kodihe. NASA-kosmosagentusen Den Guot-ühtnii (Dan Huot) fil'mzi üht mugošt matkad vn 2016 kezakus, konz NASA:n Tim Kopra-astronavt mahalaski britaniženke Tim Pik-astronavtanke (Tim Peake) i venämalaiženke Jurii Malenčenko-kosmonavtanke. Videon hätkeližuz om 8 min 5 s, 2. sügüz'ku 2016.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

24[vajehtada tekst]

«Pert' bukačuiden kukhal» (vai «Öližiden bukačuiden pert'», angl.: House on Haunted Hill) om vn 1959 amerikaine fil'm ülälonduseližen ülävarun žanras. Sen režissör om Uil'jam Kasl (William Castle), scenarist Robb Uait (Robb White), prodüserad oma hö molembad. Vändiba pärolid: Vinsent Prais (Frederik Loren-millioner), Kerol Omart (Annabel' Loren, Frederikan nellänz' ak), Ričard Long (Lens Šröder-kodvii-lendai), Alan Maršal (doktor Devid Trent), Karolin Kreig (Nora Manning, Lorenan radnik), Eliša Kuk noremb (Uotson Pritčard, pertin ižand). Ekscentrine Frederik-millioner ičeze Annabel'-akanke kucuiba vit ristitud kodihe praznikehtale «pert' bukačuidenke»-stiliš. Ken jäb pertiš ühteks öks, ka sab 10 tuhad dollaroid. Ön tulendanke adivod puttas žortkha pertiš äjidenke ülävaruidenke. Satusekaz kommertižikš, fil'm om tetab ičeze Emergo-reklamtrükal. Fil'man remeik om sätud vl 1999. Tämbäi (24. sulakud) om Uil'jam Kaslan sündundpäiv. Videon hätkeližuz om 1 čas 14 min 49 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

25[vajehtada tekst]

Mülüanimacijan kodv plüšbobaižidenke patriotižes stiliš vn 2024 Tur de Frans-velovoibuižiden täht, mugažo Tur de Frans naižiden täht 2024- i Tur El'zas 2024-aigtegoile. Videon hätkeližuz om 24 sekundad, 19. sulaku 2024, tegi Tomas Bresson (Thomas Bresson), Bel'for-lidn, Francii.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

26[vajehtada tekst]

Airbus A380-lendimen suugan kaimdand L'Il'-Žurden-kundas, Francijan suvipäivlaskm, 26. uhoku 2020. Se maršrut laskeb vedada avialaineran irdpol'žid paloid Tuluz-lidnha, lopuližen ühthekeradamižen sijale. Videon hätkeližuz om 1 min 20 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

27[vajehtada tekst]

«Ristit, kudamb nagrab» (angl.: The Man Who Laughs) om vn 1928 amerikaine bigifil'm sinhroniziruidud kulundanke (muzik i muzikeffektad vaiše, ei ole dialogoid) romantižen draman žanras. Režissör saksalaine Paul' Leni-ekspressionist. Scenarii oti francižen Viktor Gügo-kirjutajan vn 1869 ühtennimišt romanad (franc.: L'Homme qui rit) aluseks, sen koumanz' lugul ekranizacijan naprind. Vändiba pärolid Konrad Feidt (Gvinplen), Meri Filbin (Deja), Ol'ga Baklanova (Džoziana-gercoganak). Videon hätkeližuz om 1 čas 50 min 9 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

28[vajehtada tekst]

Mö eläm Kaikuses, kudamban masštab om ogibal, a čomust läz ei voi el'geta. Kut mirun vauktuz kändase hengaitajikš ristitun pol'vid mel'kuvikš i eläbzdub Kaikust? Videon hätkeližuz om 6 min 29 s, tegiba M. Kornmesser & L. L. Kristensen (Evropan kosmine agentuz i Habbl-teleskopan jouk), 8. kül'mku 2007.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

29[vajehtada tekst]

Fail:God's Little Acre (Mann, 1958) — High Quality 1080p.webm
«Jumalan tarh» (angl.: God's Little Acre) om vn 1958 amerikaine fil'm komedijan i draman žanroiš. Režissör Entoni Mann (29. sulaku om hänen surman päiv). Scenarii oti amerikaižen realizman Erskin Kolduell-kirjutajan vn 1933 ühtennimišt romanad aluseks. Tegend mäneb Suren depressijan aigan Džordžii-štatas, fermer naprib löuta kuldad ičeze plodutomal tarhal. Vändiba pärolid Robert Raian (Tai Tai Ualden-les'k), Aldo Rei (hänen poigindam), Baddi Hekkett (Pluto Svint). Fil'mdand oli Kalifornii-štatas. Säduz sai populärižust avtokinoteatriš. Videon hätkeližuz om 1 čas 57 min 31 s.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

30[vajehtada tekst]

Erik Platt:an lühüdan edestusen jäl'ghe tundmatomad muzikantad vätas violižen i fortepjanon duetal ozutamha Uelšan änetusen sistemad (angl.: Welsh Sound Recording System) vl 1930. Sid' Erik Platt edestab sisteman möst, sen aigan udenhimoičijad lapsed tuldas kacmaha. Videon hätkeližuz om 4 min 22 s, tegi Džek Uelš (Jack Welsh), Uz' Zelandii.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском