Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2018-12

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

01[vajehtada tekst]

Nece konceptualine animacii ozutab vaiše üht äjiš todhekoskujiš koncepcijoišpäi, kut ristitun ezmäine ištutandlava Mars-planetal voib šingotadas severziden-se matkoiden aigan Rustannoks Planetannoks voz'kümnes vai sen hätkemba

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

02[vajehtada tekst]

Bangutai kelloil ortodoksižen hristanuskondan Spasan Toižetamižen jumalankodiš vl 2012, Jaroslavl', Jaroslavlin agj, Venälaine Federacii

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

03[vajehtada tekst]

«Robine-vedajan lähennägemine» (franc.: Robinet chauffeur miope) om vn 1914 italine bigifil'm, režissör — ispanijalaine Marsel Peres (1884−1929)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

04[vajehtada tekst]

Tunisan dervišiden veroline pajo, om publikoitud Erik Moritc fon Hornbostel-etnomuzikantedajan sil'mišpidandas vl 1931

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

05[vajehtada tekst]

Amerikaižen dokumentaližen fil'man palad tazangišton indejalaižiden žestkeles, om fil'matud heimoidenkeskeižen suiman aigan Brauning-lidnudes (Montan-štat, AÜV) vl 1930, Hju L. Skott-jenaral organizui suiman

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

06[vajehtada tekst]

Kundati Čamundi-verotegon («theijam:an») vaumičend Anakkeel-pühäpertiš Kannur-lidnas (Keral-štat, Indii)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

07[vajehtada tekst]

Saubkat liphan kal'huzid kaičemas, mitte tillitab kärautud avadimen aigan (kulem necidä koume kerdad). Lipaz sijadase Ennedžma Ezzahra-pert'kulun muzejas, pen' Sidi Bu Said-lidn, Tunisan Tazovaldkund

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

08[vajehtada tekst]

[[File:Šablon:Motd/2018-12-08|thumb|none|200px|Šablon:Motd/2018-12-08 (vep)]]

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

09[vajehtada tekst]

[[File:Šablon:Motd/2018-12-09|thumb|none|200px|Šablon:Motd/2018-12-09 (vep)]]

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

10[vajehtada tekst]

Üks' kud tagaz Ul'rike Guro:n i Robert Menass:an «European Balcony Project» tedištoiti Evropan Tazovaldkundas gardaleišpäi kaikedme Evropadme lugeten manifestad. Berlinan Rusttas ratušas (saks.: Rotes Rathaus) tegihe deklaracijad saksan, anglijan, francijan i italijan kelil

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

11[vajehtada tekst]

Zygaena transalpina-kojeg pöudoližel Knautia arvensis-änikol «Fragenstein»-kel'dtahos, Tirol'-federacijanma, Avstrii

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

12[vajehtada tekst]

«Čomakulu Japonii» (angl.: Beautiful Japan) om vn 1918 amerikaine dokumentaline fil'm 5800-mijližes matkas Japonijadme

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

13[vajehtada tekst]

Lämbitadas mall'aižen čajud mikrolainhižes «Panasonic NN-E225M»-päčiš 20 sekundas, kommentarijad anglijan kelel

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

14[vajehtada tekst]

Nece animacii ozutab lämut Man pindanno vozišpäi 1880−1884 vozihesai 2013−2017. Rindatadas baziženke keskmäiženke (1951−1980 voded). Sinižed ližamujud oliba vilumbiš tahoiš, rusttad — lämšundan tahondoiš

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

15[vajehtada tekst]

Ogakaz arotron (latin.: Arothron hispidus) Rusttan meren randanno Marsa-el'-Alam-lebutahos Egiptan suvipäivnouzmas, sügüz'ku 2018

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

16[vajehtada tekst]

Delaveralaižen kajagen (latin.: Larus delawarensis) jouk valdmoiden seinäl Čikagos, Illinois, AÜV, vn 2014 28. päiväl semendkud

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

17[vajehtada tekst]

Muzejan jonuz lähteb Äänekoskin platformannopäi, Suomenman keskuzpala. Kaks' VR-klassan puruvedint oma edel jonust: Vr1 665 (om tehtud «Hanomag»-edheotandal vl 1921) i Tk3 (tegii — «Tampella» vl 1945)

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

18[vajehtada tekst]

«Stella Maris» (mugažo anglijan kelel) om vn 1918 amerikaine dramatine bigifil'm, režissör — Maršall Neilan, päroliš — Meri Pikford, britanižen Uil'jam Džon Lok-kirjutajan (1863−1930) vn 1913 ühtennimine roman om ottud scenarijan aluseks

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

19[vajehtada tekst]

Gazanpompajan purulikutimen änetuz, om tehtud «Easton & Amos»-edheotandal (London) i oli kävutadud «South Metropolitan Gas Company» vll 1864−1950 pompamha kivihilen gazad. Nügüd'aigan purulikutim sijadase angližen Börmingeman tedomuzejas (Thinktank, Sur' Britanii). Likutim pästtase viluolendas. Ezmäks vezipuru pompase cilindroiden kal't avoinudenke kranoidenke lämbitamha niid. Punotas maihutuzkezran käzil pästamha likutimen töhö, i änetuz tuleb lophu likutimen hillen radon aigan

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

20[vajehtada tekst]

Leibän tehmine Goris-lidnas Armenijan suves, sügüz'ku 2016

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

21[vajehtada tekst]

Ganalaine naine kändi ičeze pirdandmahtusid mužiksugun vaiše keričendaks. Hän om üks'jäine ristit, ken tedab, kut tehta necidä radod. Vn 2017 tal'vku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

22[vajehtada tekst]

Ferenc List (1811−1886): transcendentine etüd nomer 9 "Ricordanza" (ital.: «memorial»), om edestadud gruziž-amerikalaižel Georgii Laco-pianonvändajal edel 2010 vot

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

23[vajehtada tekst]

Kelloiden bangutez Londonan Eldgeit-rajonan ph. Botulfan jumalanpertiš, Sur' Britanii, vn 2018 sügüz'ku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

24[vajehtada tekst]

«Kulk Santa Klausad vaste» (angl.: A Trap for Santa Claus) om vn 1909 Devid W. Griffit-režissöran (1875−1948) amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm, päroliš oma Henri Vol'tholl, Marion Leonard i Gledis Igan

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

25[vajehtada tekst]

Čomitesed oigendamha Karačunad «Kranzler»-kafenno Berlinas, vn 2018 kül'mku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

26[vajehtada tekst]

Radnikoiden «Ver.Di»-profühtnend ozutab tüged ližadamha lämoipalonikoile paukad Raštvoiden radon aigas Gannover-lidnas (Alasaksonii, Saksanma), vn 2018 tal'vku

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

27[vajehtada tekst]

Päiduz Moskvas (Venäma, 8:00 .. 9:30), 27. tal'vku 2017. Ezimal Oktäbrin voz'kümen ird om ozutadud, tagamal voib nähta Lužniki-stadionad i Moskvan valdkundališt universitetad

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

28[vajehtada tekst]

«Säruläžund» (franc.: Fièvre) om vn 1921 francine Lui Dellük-režissöran (1890−1924) bigifil'm hänen Eva Fransis-akan-aktrisan (1886−1980) ühtnendanke

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

29[vajehtada tekst]

NASA:n 60-voččele jubilejale: Ezmäine amerikalaine «Explorer 1»-kaimdai, oli orbital vll 1958−1970. Abuti avaita Man radiacijan vöid

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

30[vajehtada tekst]

NASA:n 60-voččele jubilejale: irdpolen Malpäi kosmosan tedoiduz

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

31[vajehtada tekst]

NASA:n 60-voččele jubilejale: Šingotesen kuz'kümne vot ühtes fil'mas

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском