Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2021-01

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Praznikambuškeluz Eifelän čuhundusenno kesköl uden 2015. voden kanman, Pariž, Francii. Video om 15 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Anna Mihailovska (ukr.: Анна Михайловська) edestab Bramsan Intermezzo-sädust «Kaštanine Fortepjano»-muzikkonkursal (ukr. Каштановий Рояль), Kijev, Ukrain, 24. kezaku 2013. Video om 5 minutad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Klimatine spiral' ozutab il'man manpindanno globaližen lämuden vajehtust vspäi 1850 vhesai 2020. Voziden 1850−1900 tazopind om ottud aluseks. Animacii om 29 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Löutud Šahr-i-Sohtas (Iran) keramine astii, 3. voz'tuhan EME möhäine pala. Videl kuval koza tuleb punnoks, ličeb sen päle, söb lehtesid i laskese. Nened kuvad oma üks' kaikiš amuižembiš ozutesišpäi, kus pirdai napri kuvata likundad animacijan mahtusil. Animacii om 0,9 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Aralmeri, kuivamižen da polendusen aigjono. Animacii om 15 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Nügüd'aigaine Zolušk» (angl.: A Modern Cinderella) om vn 1910 amerikaine lühüdpiduzline bigifil'm, om sätud Vitagraph-kompanijal. Video om 16 min 37 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

GNU-projektan Ričard Stollman-programist (angl.: Richard Stallman) lugeb lekcijad avtoroiktusen polhe Kalgarin universitetas, 3. uhoku 2009. Video om 1 čas 14 min 28 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Amerikaižen NASA:n Päiväižen dinamikan observatorii kacli Merkurijan sirdandad Päiväižen diskadme 11. kül'mkud 2019. Se observatorii tedoidab Päiväšt ul'traruskedsinižen vauktusen lainhiden erazvuiččiš pidusiš. Video om 1 min 18 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Azovan-Sivašun rahvahaline londuseline puišt (ukr.: Азово-Сиваський національний природний парк​) Ukrainan Hersonan agjan suvipäivnouzmas, vn 2020 kezal. Puišton pind om enamba mi 500 km². Video om 1 min 40 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Lühüdpiduzline fil'm kividunuziš organizmoiš Zol'nhofen-kundan mouckiven löudmižsijišpäi, Bavarii-federacijanma, Saksanma. Arheopteriks om löutud sil-žo tahol. Video om 2 min 45 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Evrejine Moše-pajo, sen tegii om Immanuel Zamir, edesti Jaffa Jarkoni edel 1960. vot. Audio om 57 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Sur' periodine 109P/Sviftan — Tuttlän händtähtaz om kuvatud täs vspäi 1850 vhesai 2150. Händtähthan pörundan pord om 133 vot.
     Päiväine ·      Ma ·      Jupiter ·      Saturn ·      Uran ·      Sviftan — Tuttlän händtähtaz. Animacii om 42 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ortodoksižen hristanuskondan Pühän Stroican naižjumalankodi (ukr.: Троїцько-Іллінський монастир) Černigov-lidnas, Ukrain, 27. sügüz'ku 2019. Video om 30 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kevadii-lidnut öližel aigal: Ühtmuden kuvapatsaz (hindi: एकता की मूर्ति Ekatā kī mūrti, angl.: Statue of Unity) om kaikiš korktemb kuvapatsaz mail'mas, Gudžarat-štat, Indii. Se om letud vll 2013−2018 kut mail'man klassan mel'heižtaho turistoiden täht. Video om 2 min 16 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tämbäi oigendam Vikipedijan 20. sündundpäiväd. Video om 13 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

AÜV:oiden Senat tegi rat'kaigad sen jäl'ghe, kut protestujad tacihe Kapitolijan südäimehe, Vašington, 6. viluku 2021. Video om 36 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

VR Class Hv1-puruvedim pörujal platformal Suomenman raudtemuzejas (suom.: Suomen Rautatiemuseo), Hüvinkä-lidn, Suomenma. Video om 5 min 21 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 1964 amerikaine «Marš Vašingtonannoks»-fil'm (angl.: The March (to Washington)). Vilukun koumanz' ezmärg om Martin Lüter Kingan päiv. Fil'm om pühätadud znamasižele aigtegole ristituiden täht Kingan elos, vn 1963 matkale Vašingtonannoks radinsijihe i joudjudhe näht. Se matk oli likundan civiližiš oiktusiš palaks. Video om 33 min 11 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Naižiden soudmižregat San Sebastjan-lidnas vl 2012, Baskan avtonomine ühthižkund, Ispanii. Video om 39 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Feniks»-praznikambuškelend vn 2017 Fejerverkoiden festivalil Nagaok-lidnas, Niigatan prefektur, Japonii. Video om 5 min 23 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Koveritoi unipolärine elektrolikutim. Video om 11 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Francižen burre-rahvahankargun melodii. Se om ümbriratud Friderik Šopen-muzikankirjutajal, edestab Aja Higuti. Audio om 37 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Ohjanda, Britanii(, meril)!» (angl.: "Rule, Britannia!") om vn 1740 patriotine britanine pajo, edesti AÜV:oiden armijan orkestr vl 2014. Audio om 1 min 17 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Evrejine veroline «Hevenu Šalom Alehem»-melodii (evr.: הבאנו שלום עליכם «Toim kožundad teile») erasiden saksankeližen maiden evangeližes gimnoidenkirjaspäi (saks.: Evangelisches Gesangbuch). Audio om 25 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vänd surenke vauktanke akulanke (latin.: Carcharodon carcharias). Video om 1 min 31 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Silezii-regionan veroline Od Francyi jadę-pajo («Ajelen Francijaspäi» pol'šaks) saksalaižen Julius Roger-fol'klorankeradajan da entomologan (1819−1865) keradusespäi. Audio om 1 min 35 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Indine lev i emälev (latin.: Panthera leo) herodas rahvahaližes «Gir-mec»-puištos, Gudžarat-štat, Indii. Video om 1 min 03 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Janki-dudl» (angl.: "Yankee Doodle") om 1770-nziden voziden amerikaine rahvahaline pajo, edesti AÜV:oiden armijan orkestr vl 2005. Audio om 1 min 38 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Manifestacii penziireformad vaste Bel'foran Monbel'jar-ezilidnas, Francii, 24. viluku 2020. Video om 19 min 35 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Planiruidud vn 2021 kül'mkus Artemis I-missijan Kudmaižen orbitale kodvmine — AÜV:oiden NASA:n palaban töhöpästandan test vn 2021 vilukus. Video om 52 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Genujan zamk Akkermanan lidnuses (ukr.: Генуезький замок (цитадель), Аккерманська фортеця), Bilhorod-Dnistrovskii-lidn, Odessan agj, Ukrain. Video om 15 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском