Mine sisu juurde

Šablon:Motd/2020-10

Vikipedii-späi

2025: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2024: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2023: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2022: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2021: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2020: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2019: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

2018: Viluku | Uhoku | Keväz'ku | Sulaku | Semendku | Kezaku | Heinku | Eloku | Sügüz'ku | Reduku | Kül'mku | Tal'vku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Aläskan jäžoman epižed aisbergad, AÜV. Video om 3 min 40 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Hijos del pueblo («Rahvahan lapsed» ispanijan kelespäi) om sätud radnikoiden likundal ispanine pajo. Audio om 1 min 52 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Merlionan kuvapatshan vitkotud kuvaduz, Merlion-puišt Singapuran azjaližes keskuses. Video om 20 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Guančžou-lidnan šingotez Kitain suves vll 1984–2018. Nägud Man kaimdajaspäi, purde om «Google Earth»-kompanijan kartad. Video toštase koume kerdad, kaik om 37 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«This little piggy» («Se pen' porzaz» anglijan kelespäi, esp. Eta porketo) om anglijan runo lapsiden täht, om sanutud lapsel esperanto-kelel. Video om 26 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Zolušk vai Čudosine tufl'» (franc.: Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse) om Albert Kappellani-režissöran (1874–1931) vn 1907 paloin mujutadud francine lühüdpiduzline bigifil'm Šarl' Perron sarnan mödhe. Video om 15 min 15 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Raccangvardijan aterjon vajehtuz, Kunigahanpert'kulu Madridas, Ispanii. Video om 1 min 40 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Änikoiden jogavozne «Belflorissimo»-jarmank mäni Bel'for-lidnas vn 2019 semendkun 10.-12. päivil, Francii. Video om 15 min 52 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

«Mail'man počtühtištuz»-organizacijan (angl.: Universal Postal Union) Bišar A. Hussein-pädirektor tegeb ezinendad edel vn 2013 Mail'man počtanpäiväd, mugoine praznik oigendase tämbäi. Video om 1 min 51 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Petromyzon marinus-meriminogan eloncikl. 3D-animacii om 2 min 5 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Ezimeletadud lendand Orionan sumeguses läbi. Se sumeguz om tähthiden sündundan üks' lähižiš Mannoks regionišpäi. Video om sätud tedokuviden i kosmižen Habbl-teleskopan (NASA / ESA) andmusiden kävutandanke, 1 min 14 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Nozolan veden molekuläriž-dinamine modeliruind 298 K lämudel (honuzlämuz, +25 C°) TIP4P-vezimodelin abul. Vezinikan atomad oma ozutadud rusttal mujul, hapanikan atomad oma vauktad. Vezinikan kesksidod kuvadasoiš punktirjonoil. Animacii om 40 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vn 1965 24. päiväl keväz'kud amerikaižen NASA:n «Reindžer 9»-apparat (angl.: Ranger 9) lanksi takaiden kaikel pigudel Kudmaižen Al'fons-kraterha. Apparat oli jäl'gmäine Reindžer-projektaspäi, sen kuz' kamerad oigenziba Maha enamba mi 5800 fotokuvad sen koumepäiväližen matkan jäl'gmäižel 18 minutal. Kudmaižen pindan detalid oma ozutadud severz'-se sadoid metrad korktusespäi jäl'gmäižil fotoil. Video kuvišpäi om 10 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kut tabakan pipkutand valatoitab sinun tävuhu. Video om 1 min 5 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Tämbäi om Mail'man Käziden pezendan päiv. Video om 58 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kilimandžaron kaks'sar'v hameleon (latin.: Kinyongia tavetana). Video om 19 sekundad hätkte, Marangu, Tanzanii.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Leibän festival' Mon Vodua-lidnuses (franc.: fort du Mont Vaudois) vn 2019 11. i 12. päivil semendkud, Üläson-departamentan Erikur-kund Francijan päivnouzmas. Video om 7 min 41 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Oiktan kaks'kümnesaumnikan (ikosagonan) pirdamine ümbrusen keskes, animiruidud jonoštimenke da cirkulinke. Animacii om 39 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Päiväižen pimitez vn 2005 8. päiväl sulakud, nägu Rahvahidenkeskeižes kosmosstancijaspäi. Video om 31 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Sauvusen mantazolepanend planan mödhe Bel'for-lidnas, Francii, 28. keväz'ku 2012. Video om 1 min 4 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Aglais io-lipkaižen (ende Inachis io) lähtend tätüižespäi. Video om 7 minutad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Koumen eländpertin mantazolepanend Bel'for-lidnas, Francii, 20. kezaku 2019. Video om 2 min 58 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Fig Leaf Rag — distressed («Ruzu figpun lehtesišpäi — heilüd» anglijan kelespäi) om partitur bigifil'man muzikan stiliš, äneti Kevin Maklaud. Audio om 3 min 29 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Saksanman ZDF-telekanalan «Terra X»-oigenduz čomamahtos kiviaigan, oz., Venus of Hohle FelsVener Hole Fels-karaspäi»). Video om 1 min 13 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Viž päiväd tagaz, vn 2020 20. päiväl redukus, amerikaižen NASA:n «OSIRIS-REx»-missii tegi satusekast ištutandad i vedi aigtegod 101955 Bennu-asteroidal, kerazi kivisuguiden ezikuvid. Edel sidä se pörui Bennus ümbri vn 2019 zavodindaspäi da tedoiži asteroidan. Apparat pörduškandeb Maha, sille pidab pörtas meiden atmosferha vn 2023 24. päiväl sügüz'kud. Video om 8,4 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

AT&T-kompanijan Aleksandr Bell-alusenpanijan änetuz vn 1885 vahadiskal, kadotihe sidä i löutihe vaiše vl 2011. Disk om änetadud Vol'ta-laboratorijas. Bell sanui (anglijan kelel): "Hear my voice. . . . Alexander. . Graham. . Bell." («Kundlegat minun än't ... Aleksandr ... Greiam ... Bell»). Audio om 12 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Vedenlojan kävutand protestan akcijan aigan vn 2020 1. päiväl heinkud, Honkong, Kitai. Video om 15 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Kuvil kaimdajaspäi nägub Aralmeren veden tazopindoiden vajehtused vspäi 2000 vhesai 2018. Video om 19 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Raštvoiden lämoiden avaiduz Bel'for-lidnas, Territorii Bel'for-departament, Francii, 30. kül'mku 2019 (šouta). Video om 2 min 35 s hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Saksan vähembusen rahvahaližen sädon dokumentacii Hmel'nic-žilospäi Slovakijan pohjoižpäivnouzmas. Video om 52 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском

Muaran kirjan toižend ozutab muaran surenzoitusen effektan. Animacii om 18 sekundad hätkte.

Source file/Файл-источник Toižetada Allekirjutez
Label in English / Подпись на русском