Tampereh

Vikipedii
Tampereh
Tampere (suom.)
Tammerfors (roč.)
 Lidnanznam
 Flag
Valdkund Suomenma
Eläjiden lugu (2018-12-31) 235,487 ristitud
Pind 689,59 km²
Tampereh Tampere (suom.) Tammerfors (roč.)
Pämez' Lauri Lülü
(kezaku 2017—)
Telefonkod +358-(0)3
Aigvö tal'vel UTC+2,
kezal UTC+3


Tampereh (suom.: Tampere [ˈtɑmpere], roč.: Tammerfors [tamərˈfɔrs] vai [tamərˈfɔʂ]) om Suomenman lidn valdkundan suvipäivlaskmas, Pirkanma-provincijan pälidn. Se om valdkundan koumanz' lidn eläjiden lugun mödhe, Hel'sinkin da Espoon jäl'ghe.

Istorii[redaktiruida | redaktiruida purde]

Ročinman Gustav III-kunigaz pani eländpunktan alust vl 1775 torguimha, se sai lidnan statusad jo vl 1779.

Vl 1905 VSDRP:n ezmäine konferencii oli neciš lidnas, kus Lenin i Stalin vastsihe ezmäižen kerdan.

Rahvahanikoiden soda Suomenmas vl 1918 mureni lidnan äjid pertid.

Tampereh šingotase ižandusen äjil sarakoil, sidä kesken mecan ümbriradmižel, ühthekeratas ekskavatorid, lapakon stöklan tegim radab, turizm (630 tuh. matknikoid vl 2016). Torguindverkod oma kaikiš järedambad radonandajad.

Geografijan andmused[redaktiruida | redaktiruida purde]

Tampereh sijadase kahten järven keskes, Näsijärv pohjoižes da Pühäjärv suves. Tammerkoski-jogi 945 m pitte jokseb Näsijärven padoseinäspäi Pühäjärvhe da jagab poleti lidnan istorišt keskust. Kahten järven pindan korktusen erinend om 18 metrad.

Vl 2018 lidnan ühthine pind oli 689,59 km², sidä kesken kuivma 524,93 nellikkilometrad, sokaz ma oti nelländest (164,66 km²).

Lähembaižed sured lidnad oma Pori päivlaskmas (114 km) da Laht-lidn suvipäivnouzmas (126 km). Matkad lidnaspäi nenihe surihe lidnoihesai om läz ühtejitte, 150-170 km: Hel'sinki suves, Turku suvipäivlaskmas, Seinjogi pohjoižes-lodehes, Jüväskülä pohjoižpäivnouzmas.

Eläjad[redaktiruida | redaktiruida purde]

Vl 1980 eläjiden lugu oli 166 228 ristitud, vl 2010 — 213 217 ristitud. Kaikiš suremb ristitišt om nügüd'.

Suomen kel' om mamankeleks 92,3% täht lidnalaižišpäi, ročin kel' — 0,5%, toižed keled — 7,2% (vn 2016 andmused).

Anna-Kaisa Ikonen radoi edeližen lidnan pämehen vll 2013−2017.

Transport[redaktiruida | redaktiruida purde]

Avtobusad oma kundaližeks transportaks lidnan südäimes. Oiged avtobusühtenzoittuz om Venäman Piterinke. Lidn om järed raudtesol'm, 150 jonust päiveses tuldas lidnha.

Rahvahidenkeskeine soda- da civiline Tampereh–Pirkkala-lendimport (TMP, 228 tuh. passažiroid vl 2018) sijadase 13 km suvipäivlaskmha lidnan keskusespäi Pirkkal-kundas. Sišpäi tehtas reisid Evropan erasihe lähižihe maihe, čarterreisid Ispanijha, mugažo Suomenmadme.

Sebruzlidnad[redaktiruida | redaktiruida purde]

Homaičendad[redaktiruida | redaktiruida purde]


Irdkosketused[redaktiruida | redaktiruida purde]
Suomenman agjad da niiden administrativižed keskused
Ahvenanma1 (Mariehamn) | Kainu (Kajani) | Kanta Häme (Hämenlidn) | Keskpohjanma (Kokkol) | Kesksuomenma (Jüväskülä) | Kümenlakso (Kouvol) | Laplandii (Rovanem') | Pirkanma (Tampereh) | Pohjanma (Vas) | Pohjoižkarjal (Jogensu) | Pohjoižpohjanma (Oulu) | Pohjoižsavo (Kuopio) | Päijät Häme (Laht) | Sadakund (Pori) | Suvikarjal (Lapenrand) | Suvipohjanma (Seinjogi) | Suvipäivlaskmaine Suomenma (Turku) | Suvisavo (Mikoi) | Udenma (Hel'sinki)
1 Avtonomine agj.