Astrahanin agj

Vikipedii-späi
Astrahanin agj
Астраханская область
Astrahanin agjan flag Astrahanin agjan znam
Astrahanin agjan flag Astrahanin agjan znam
Pälidn Astrahan'
Pind

- Ühtes
- saum vezid (%).

54-nz'

49 024 km²
13,96

Eläjiden lugu

- Kaik
- Sageduz

51-nz'

1,017,514 ristitud (2018)
20,76 rist./km²

Regionaline KSP

- Kaik, nügüdläižiš arvoiš
- Ühtele hengele

55-nz'

338,7 mlrd rub. (2016)
332,4 tuh. rub.

Federaline ümbrik Suvine
Venäman ekonomine region Volganrandaline
Valdkundkel' (-keled) venäkel'
Gubernator Aleksandr Žilkin
Ohjastusen ezimez' Rasul Sultanov
Agjan Duman ezimez' Igor' Martinov
Avtokod 30
Aigvöd UTC+4 (MSK+1)

Astrahanin agj (ven.: Астраханская область, kaz.: Астрахан облысы) om Venälaižen Federacijan subjekt.

Se mülüb Federaližhe suviümbrikho.

Agjan pälidn da kaikiš suremb lidn om Astrahan' (agjan ristitišton läz pol't).

Keled[vajehta | vajehtada tekst]

Valdkundkel' om üks'jäine — venäkel'.

Istorii[vajehta | vajehtada tekst]

Astrahanin agj om olmas vs 1943 tal'vkun 27. päiväspäi.

Astrahanin agjan Päkäskuz[1] om vahvištadud vn 2007 9. päiväl sulakud Agjan Duman ezitajil da om väges nügüd' äiluguižidenke vajehtusidenke. Se vajehti endišt Päkäskust, kudamb oli vahvištadud vn 1997 28. päiväl keväz'kud.

Geografijan andmused[vajehta | vajehtada tekst]

Astrahanin agjan reljefan kart.

Astrahanin agj levigandeb Volgan da Ahtuban alangištos. Agj röunatab Kazahstananke päivnouzmas (sen Päivlaskmaiž-Kazahstanan agjanke), Kalmikijan Tazovaldkundanke päivlaskmas da Volgogradan agjanke pohjoižes. Agjan suvižed randad lainištab Kaspijan meri.

Reljef om kukhikaz lodehes da alangoikaz suves. Kaikiš korktemb čokkoim om Sur' Bogdo-kukkaz (161,9 m). Kaikiš alahaižemb om Kaspijan meren kendäk (−27 m).

Klimat om kontinentaline kuiv. Keza om räk. Tal'vel sulasä oleskeleb paksus. Paneb sadegid 200..300 mm vodes, sulakul-heinkul tobjimalaz.

Londuseližed varad oma londuseline gaz, kivivoi, sauvondgips, keitandsol.

Tobmuz[vajehta | vajehtada tekst]

Lidnaluskundoiden sauvuz om agjan gubernatoran da Ohjastusen ištundsija Astrahaniš.

Agjan pämez' nimitase gubernatoraks. Aleksandr Žilkin radab gubernatoran vs 2004 tal'vkun 23. päiväspäi. Kaik rahvaz änestab händast videks vodeks, enamba kaht strokud jäl'geten ei sa. Gubernator om mugažo agjan Ohjastusen pämez', hän märičeb sen strukturad da paneb Ohjastusen ezimest radnikusele sättutaden parlamentanke.

Astrahanin agjan parlament om Agjan Dum. Kaik rahvaz valičeb sen 58 ezitajad videks vodeks, vaiše 19 heišpäi sab rata kaikenaigašti. Igor' Martinov radab Duman ezimeheks vs 2016 sügüz'kun 26. päiväspäi.

Radonoigendai tobmuz om Astrahanin agjan Ohjastuz. Rasul Sultanov radab Ohjastusen ezimeheks vs 2017 sulakun 27. päiväspäi, hän-žo om varagubernatoraks. Agjan ministrused, agentused da radnikoičendad alištudas Ohjastusele.

Vn 2014 14. päiväl sügüz'kud valitihe gubernatorad, nügüdläine gubernator sai vägestust ezmäižel tural (75,28% änid) da radab koumanden strokun. Agjan Duman ühtnijoiden järgenduseližed valičendad oliba vn 2016 18. päiväl sügüz'kud.

Eläjad[vajehta | vajehtada tekst]

Vn 2010 Venäman rahvahanlugemižen mödhe eläjiden lugu oli 1 010 073 ristitud[2]. Kaikutte kahtenz' ristit koumespäi om lidnalaine.

Kaik om kuz' lidnad agjas, 7 lidnanvuittušt žilod i 428 külähišt eländpunktad.

Rahvahad (enamba 0,5% vl 2010): venälaižed — 61,2%, kazahlaižed — 14,8%, totarlaižed — 6,0%, ukrainalaižed — 0,8%, azerbaidžanlaižed — 0,8%, nogailaižed — 0,8%, čečenalaižed — 0,7%, kalmikalaižed — 0,7%, armenijalaižed — 0,6%, čiganalaižed — 0,5%, avarad — 0,5%, toižed rahvahad — 3,2%, rahvahuden ozutandata — 9,4%.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]

  1. Astrahanin agjan Päkäskusen tekst // Constitution.garant.ru. (ven.)
  2. Venäman kaikenaigaine ristitišt vl 2010. — Rosstat (gks.ru). (ven.)

Irdkosketused[vajehta | vajehtada tekst]


Astrahanin agjan lidnad
Ahtubinsk | Astrahan' | Harabali | Kamizäk | Narimanov | Znamensk