Omskan agj

Vikipedii
Hüpähtada: navigacii, Ecind
Omskan agj
Омская область
Omskan agjan flag Omskan agjan znam
Omskan agjan flag Omskan agjan znam
Map of Russia - Omsk Oblast.svg
Pälidn Omsk
Pind

- Ühtes
- saum vezid (%).

28-nz'

141 140 km²
0,8

Eläjiden lugu

- Kaik
- Sageduz

25-nz'

1 978 183 ristitud (2015)
14,02 rist./km²

Federaline ümbrik Sibirin
Venäman ekonomine region Päivlaskmaiž-Sibirine
Valdkundkel' (-keled) venäkel'
Gubernator Viktor Nazarov
Ohjastusen ezimez' hän-žo
Käskusenandajan Suiman ezimez' Vladimir Varnavskii
Avtokod 55
Aigvöd UTC+6 (MSK+3)

Omskan agj (ven.: Омская область) om Venälaižen Federacijan subjekt.

Se mülüb Sibirin federaližhe ümbrikho.

Agjan administrativine keskuz da kaikiš suremb lidn om Omsk (agjan ristitišton enamba pol't).

Keled[redaktiruida | redaktiruida purde]

Valdkundkel' om üks'jäine — venäkel'.

Istorii[redaktiruida | redaktiruida purde]

Omskan agj om olmas vl 1934 tal'vkun 7. päivälpäi.

Omskan agjan Päkäskuz[1] om vahvištadud vl 1995 tal'vkun 26. päiväl Käskusenandajan Suiman ühtnijoil, allekirjutadud gubernatoral sil-žo päiväl da om väges nügüd' äiluguižiden vajehtusidenke.

Geografijan andmused[redaktiruida | redaktiruida purde]

Omskan agjan reljefan kart.

Omskan agj sijadase Sibirin suvipäivlaskmas, Päivlaskmaižen Sibirin alangišton suvipoles.

Agjal om röunoid Tomskan agjanke pohjoižpäivnouzmas, Novosibirskan agjanke päivnouzmas, Kazahstananke suves da suvipäivlaskmas (sen Pavlodaran da Pohjoižkazahstanan agjoidenke), Tümenin agjanke päivlaskmas da pohjoižes. Omskan agj om mererandatoi.

Pind om 141 140 km², sidä kesken mec otab 15-25% agjan pohjoižes, 7% agjan suves. Agjan territorii mülüb sodunuden taigan, mecan, mecstepin da stepin zonoihe. Kaikiš pidemb jogi om Irtiš sen ližajogidenke (Išim, Ominjogi, Ošanjogi da Taranjogi). Kaikiš surembad järved oma reskveden Krutinkan Sured järved (Saltaim, Tenis da Ik) 335 km² ühthižen pindanke agjan päivlaskmas.

Reljef om tazo. Kaikiš korktemb čokkoim (150 m) om nimetoi, se sijadase agjan keskuses. Kaikiš madalamb om Irtiš-jogen kendäk agjan lodehližel röunal (41 m).

Klimat om terav kontinentaline. Heinkun keskmäine lämuz om +17...+19°C, vilukun kesklämuz om -19...-20°C. Paneb sadegid 400-500 mm vodes agjan pohjoižes. Stepiš paneb 250-300 mm, sen ližaks lujad tulleid kuivatas mahusen, letetorokad oleldas.

Londuseližed pävarad oma kivivoi, londuseline gaz, bur hil', turbaz, raudkivend, cirkonii, sauvondmaterialad (saved, letked), keitandsol, Glauberan sol, reskvezi, mustma[2].

Tobmuz[redaktiruida | redaktiruida purde]

Agjan gubernatoran da Ohjastusen ištundsija Omskas.

Agjan pämez' nimitase gubernatoraks. Viktor Nazarov radab gubernatoran vs 2012 semendkun 30. päiväspäi. Kaik rahvaz valičeb händast videks vodeks, enamba kaht strokud jäl'geten ei sa. Gubernator om mugažo agjan Ohjastusen ezimez', hän märičeb sen strukturad da paneb Ohjastusen ühtnijoid radnikusile. Üks' ezmäine Ohjastusen varaezimez' da nell' Ohjastusen muite varaezimest oma hänele abhu.

Omskan agjan üks'kodine parlament om Käskusenandai Suim. Kaik rahvaz valičeb sen 44 ezitajad videks vodeks. Vladimir Varnavskii radab Käskusenandajan Suiman ezimeheks vs 1994 sulakun 12. päiväspäi videnden strokun jäl'geten.

Radonoigendai tobmuz om Omskan agjan Ohjastuz. Agjan ministrused, päohjandused, inspekcijad da üks' laudkund alištudas Ohjastusele.

Järgvaličendad Käskusenandajha Suimha oliba vl 2011 tal'vkun 4. päiväl. Gubernatoran järgvaličendad oliba vl 2015 sügüz'kun 13. päiväl, nügüdläine gubernator sai vägestust ezmäižes turas (53,99%) da radab kahtenden strokun.

Eläjad[redaktiruida | redaktiruida purde]

Vl 2010 kaiken Venäman rahvahanlugemižen mödhe eläjiden lugu oli 1 977 665 ristitud[3]. Vl 2015 lidnalaižiden eläjiden pala om 72,17%.

Agjas om kuz' lidnad da 21 lidnanvuittušt žilod. Toižid surid lidnoid ei ole. Vl 2015 kaik om 11 eländpunktad enamba mi 10 tuh. eläjidenke.

Rahvahad (enamba 0,4% vl 2010): venälaižed (83,3%), kazahlaižed (4,0%), ukrainalaižed (2,6%), saksalaižed (2,5%), totarlaižed (2,1%), armenijalaižed (0,4%), toižed — 2,2%, rahvahuden ozutandata — 2,9%.

Homaičendad[redaktiruida | redaktiruida purde]

  1. Omskan agjan Päkäskusen tekst (constitution.garant.ru). (ven.)
  2. Omskan agjan londuseližed varad. — Omskportal.ru. (ven.)
  3. Venäman kaikenaigaine ristitišt vl 2010. — Rosstat (gks.ru). (ven.)

Irdkosketused[redaktiruida | redaktiruida purde]


Omskan agjan lidnad
Isil'kul' | Kalačinsk | Nazivajevsk | Omsk | Tar | Tükalinsk