Natrii

Vikipedii-späi
Metalline natrii parafinas
11
0
0
0
0
1
8
2
Na
22,989768
Natrii

Natrii (Nanatrium latinan kelel) om 11nz' himine element himižiden elementoiden periodižes tabludes. Sen sijaduz om ühtendes gruppas (vanhtunuden klassifikacijan mödhe — ühtenden gruppan päalagruppas, IA), tabluden koumandes periodas.

Ühthine ümbrikirjutand[vajehta | vajehtada tekst]

Latinine natrium-nimituz (rindatusen täht amuižgrek.: νίτρον nitron) om velgsanaks keskegiptan kelespäi (nṯr), sen znamoičendoiden keskes oliba «sod», «mugl natr»[1].

Natrii om levitadud londuses sen ühtnendoikš, om keitandsolan (NaCl) palaks. Pala Man kores — 25 kilogrammad tonnas, merivedes 10,5 g/L. Vl 1807 anglijalaine Hemfri Devi-himik sai natrijad metallan nägus ezmäižen kerdan natrijan gidrohapandusen (kaustižen sodan) elektrolizan abul. Voib löuta metallišt natrijad keitandsolan ližaduseks, andab sille siništ ližamujud.

Natrijan solad oma tarbhaižed ristitun hibjan täht, no niiden liig kucub turzet.

Fizižed ičendad[vajehta | vajehtada tekst]

Natrii om pehmed hahkvauvaz muglmetall, süttub il'mas. Kristalline segluz om kubine, kändase geksagonaližeks 5 K lämudel (−268 C°) da sen alemba. Üläpainuden al metall kändase läbinägujaks rusttanke ližamujunke.

Atommass — 22,989768. Ninevuz (normaližiš arvoimižiš) — 0,971 g/sm³. Suladandlämuz — 370,94 K (97,79 C°). Kehundlämuz — 1156,09 K (882,94 C°).

Londuseline natrii kogoneb üks'jäižes 23Na-izotopaspäi. Tetas mugažo 19 ratud radioaktivišt izotopad 18..22, 24..37 atommassanke, i kaks' izomärad (22m, 24m), niiden keskes kaikiš hätkemb om 22Na 2,6 vot pol'čihodamižen pordonke. 24Na-izotopan pol'čihodamižen pord om 15 časud, toižiden izotopoiden lühüdamb mi üks' minut. Radioaktivižed izotopad hajetas β-čihodamižen kal't päpaloin i kändasoiš neonaks vai magnijaks.

Himižed ičendad[vajehta | vajehtada tekst]

Reagiruib vedenke teravas dai ujub sen pindal, ka varatas metallad mineralvoiš vai karasinas. Nened muigotandmärad oma: +1, 0. Metallal om vitkod reakcijad azotanke, ei ole reakcijoid nenidenke substancijoidenke: jod, hil'nik, inertižed gazad. Segoib nozolas ammiakas (−34..−77 C°), segoitez om sinine.

Homaičendad[vajehta | vajehtada tekst]

  1. Petrovskii N. S. Египетский язык. Введение в иероглифику, лексику и очерк грамматики среднеегипетского языка (Egiptan kel'. Ezisanad keskegiptan kelen ijeroglifikha, vaihištho i sen grammatikan pirdatesed). — L., 1958. — Lp. 83. (ven.)

Irdkosketused[vajehta | vajehtada tekst]